İşsizlikle mücadele için yeni istihdam paketi geliyor

İşsizliğe karşı hazırlanan yeni istihdam paketinin temelini, 29 sivil toplum ve meslek kuruluşunun önerileri oluşturacak

İşsizlikle mücadele için yeni istihdam paketi geliyor


Krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan Türkiye, en büyük önceliği işsizlikle mücadeleye verecek. İşsizliğe karşı seferberlik başlatan hükümet bu amaçla yeni bir istihdam paketi hazırlıyor. İstihdam paketinin temelini, Çalışma Bakanlığı'nın 29 sivil toplum ve meslek kuruluşuyla birlikte yaptığı Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayları'ndaki öneriler oluşturacak. Yeni pakette 2 puan olan işverenin işsizlik sigortası payı 1 puana indirilecek. İş kuran gençlerin sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanacak.  

Ekonomide peş peşe gelen olumlu rakamların istihdama yansıması için harekete geçen hükümet, iş dünyası ile beraber yeni bir paket hazırlıyor. Yeni istihdam paketinin temelini, Çalışma Bakanlığı'nın TOBB, Türk-İş, TÜSİAD, MÜSİAD ve TİSK başta olmak üzere 29 sivil toplum ve meslek kuruluşuyla yaptığı Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayları'ndaki öneriler oluşturuyor. İş dünyasının teklif ettiği asgari ücret, kıdem tazminatı, esnek çalışma, kayıt dışı istihdam, iş gücü maliyetleri, büyüme-istihdam ilişkisi, meslekî eğitim, işsizlik sigortası gibi konular istihdam paketinde önemli yer tutuyor.

Edinilen bilgilere göre, pakette temel hedef istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması olacak. Bu amaçla; kayıt dışıyla mücadele için sendikalardan destek alınacak. İstihdam açığı bulunan kamu kuruluşlarında yeni alımlara izin verilecek. İşverenin İşsizlik Sigortası payında indirim gündeme alınacak. İş kuran gençlerin sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Part-time çalışma, iş paylaşımı gibi esnek çalışma biçimleri teşvik edilecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğin çözümü için 'Her sanayici birer işçi alsın' önerisine ihracatçı birlikleri ile Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nun desteğinden sonra TOBB'dan da olumlu cevap geldi. Başbakan'ın önerisine daha önce temkinli yaklaşan ve 'hayır' cevabı veren TOBB kararını değiştirerek 'İşsizliği çözmeye hazırız' mesajını verdi. İş dünyasının desteğini arkasına alan hükümet ise yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Seçime kadarki bir yıllık sürede hükümet, en büyük önceliği işsizlikle mücadeleye verecek. Yeni istihdam paketinin temelini, Çalışma Bakanlığı'nın 29 sivil toplum ve meslek kuruluşuyla birlikte yaptığı ulusal istihdam stratejisi çalıştaylarındaki öneriler oluşturacak. Çalıştaylarda, asgari ücret, kıdem tazminatı, esnek çalışma, kayıt dışı istihdam, işgücü maliyetleri, büyüme-istihdam ilişkisi, meslekî eğitim, işsizlik sigortası gibi konular ele alındı. Çalıştaya katılan TOBB, TÜSİAD ve TİSK başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar onlarca öneri sundu.

Hükümet, bu önerilerden uygulanabilir olanlarına istihdam paketinde yer verecek. Pakette nelerin yer alacağı ise netleşmeye başladı. Buna göre temel hedef, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması olacak. Bu amaçla çeşitli adımlar atılacak. Kayıt dışıyla mücadele için sendikalardan destek alınacak. İstihdam açığı bulunan kamu kuruluşlarında yeni istihdamlara izin verilecek. İşletmelere ekipman ihtiyacına yönelik mali destek sağlanacak. 2 puan olan işverenin işsizlik sigortası payının 1 puana indirilmesi gündemde. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için gereken prosedürler sadeleştirilecek. İş kuran gençlerin sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanması ve bir dönem büyük tartışma çıkaran esnek çalışma biçimleri gündemde. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler teşvik edilecek. Firmalara yatırım ve işletme kredisi verilmesi gündemde. Başta hizmetler sektörü olmak üzere tekstil, konfeksiyon, inşaat, turizm, tarım-gıda, bilişim ve finans gibi istihdam ağırlıklı sektörlere özel destek sağlanması da planlanıyor.

Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasıyla birlikte, üçüncü istihdam paketinin üzerinde çalışılıyor. İlk istihdam paketini 2008 Temmuz'unda çıkaran hükümet, bu paketle SSK primlerini 5 puan indirmişti. Ayrıca kadınlar ile 18 ile 29 yaş arasındaki gençlerin primlerini de 5 yıl boyunca kademeli olarak devlet üstlenmişti. Paket ile özürlülerin SSK primlerini Hazine karşılarken eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştı. Düzenleme ile işverenin kreş ve emzirme odası, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma, işyeri hekimi çalıştırma, iş güvenliğinden sorumlu teknik eleman görevlendirme gibi yükümlülükleri kaldırıldı. İşverenin uzun yıllar beklentisi olan düzenlemeleri içeren bu paket, küresel ekonomik kriz nedeniyle beklenen etkiyi gösteremedi.

Geçen yıl mayıs ayında çıkarılan ikinci pakette ise ilave istihdam sağlayan işverenlere önemli bir destek sağlandı. Ekonomik krizin istihdam üzerindeki olumsuz etkisini kırmayı amaçlayan bu desteğe göre mevcut çalışana ilave olarak işe alınan kişilerin primini 1 yıl boyunca devlet ödemeye başladı. Ayrıca doğrudan istihdam hedefine yönelik olarak 120 bin kişinin geçici işlerde istihdam edilmesine başlandı. Ağaç dikme ve okul boyama gibi toplum yararına işlerde çalıştırılan kişilerin hem maaş hem sigorta primleri İşsizlik Fonu tarafından ödeniyor. Bu kapsamda 50 bin kişi istihdam edildi. İkinci paketle yine staj eğitimi yapan 100 bin öğrenciye günlük 15 TL harçlık ödenerek bu kişilerin istihdam piyasasına kazandırılması hedeflendi. İşsizlerin eğitimi için ayrılan kaynak artırılırken işsizlik maaşı alırken istihdam edilen kişilerin primini devlet ödemeye başladı.

Üçüncü paketin de kısa sürede yasalaşması bekleniyor. Pakete esas teşkil etmesi amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından aralık ve şubatta iki ulusal istihdam çalıştayı yapıldı. Çalıştaylara İş Kur, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, KOSGEB, YÖK, TİSK, Hak-İş, DİSK, TESK, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, TOBB, TZOB, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere 29 kuruluş katıldı. Çalıştayların ikincisine meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve üniversite öğretim üyeleri de katıldı. İşsizliğin azaltılması için yapılacakların masaya yatırıldığı toplantılarda elde edilen öneriler üzerinde hükümet uzun süredir çalışıyor. Bu önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine ise haziran ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında son şekli verilecek.


Pakette yer alacak önlemler

2 puan olan işverenin işsizlik sigortası payı 1 puana indirilecek

Kayıt dışıyla mücadele için sendikalardan destek alınacak.

İstihdam açığı bulunan kamu kuruluşlarında yeni istihdamlara izin verilecek.

İşletmelere ekipman ihtiyacına yönelik mali destek sağlanacak

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için gereken prosedürler sadeleştirilecek.

İş kuran gençlerin sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanacak.

Part time ve esnek çalışma biçimlerine imkân verilecek.

Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler teşvik edilecek.

Firmalara yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Başta hizmetler sektörü olmak üzere istihdam ağırlıklı sektörlere teşvik desteği sağlanacak.

Kaynak: Zaman


 

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2010, 07:27
banner53
YORUM EKLE

banner39