banner15

İstanbul toplantısının sonuç bildirisi

İstanbul'da düzenlenen Irak halkına yardım toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı. Önceki akşam başlayan toplantı dün akşam sona erdi.

İstanbul toplantısının sonuç bildirisi

Saldırganlığa Karşı Küresel Direniş Girişimi” tarafından düzenlenen “Irak Halkına Destek Konferansı” dün akşam sona erdi. İkin gün süren toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisini aşağıda yayımlıyoruz:

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN

IRAK HALKINA YARDIM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

 

22-23 Zilkade 1427 / 13 – 14 Aralık 2006

 

 

Amerika’nın Irak’ı işgal sürecinden itibaren devam eden tehlikeli gidişat ve özellikle Sünnilerin hedef alınmaları sonucu gerçeklerin iç yüzü ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun üzerine Irak meselesine ehemmiyet veren ve Irak hadiselerini takip eden İslam âleminden bazı âlim ve düşünürler oradaki problemlerin hakikati ve gerçek boyutuyla ilgili görüş alış verişinde bulunmak üzere sorunun en kısa sürede çözülmesi hususunda bir toplantı tertip edilmesine karar vermişlerdir.

 

“Saldırganlığa Karşı Küresel Direniş Girişimi” tarafından Irak Halkı’na Yardım adıyla İstanbul’da 22-23 Zilkade 1427 / 13 – 14 Aralık 2006 tarihinde bu toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantıya Irak’taki Sünni âlim ve düşünürlerin yanı sıra Arap ve İslam Dünyası’ndan birçok farklı sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının temsilcileri iştirak etmişlerdir. Bu toplantıda Irak Halkının Amerikan işgali ve İran’ın içişlerine karşıması sonucu Ehli Sünnetin maruz kalmış olduğu dışlanmışlık, âlimlerin, imamların, mescitlerin, Sünni bölgelerin ve Sünni olmalarından dolayı halkın maruz kaldıkları problemler gündeme getirilmiştir.

 

Toplantıda gerçekleştirilen müzakere ve görüşmeler neticesinde aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir:

 

1.                          Irak, bölgede göz ardı edilemeyecek derecede bir öneme sahiptir. Müslüman ve Arap Irak halkı tarih boyunca işgal ve bölünme karşısında göstermiş olduğu birlik ve beraberliği bundan sonra da sürdürecektir. Geçmişte de olduğu gibi, sadık ve halis Irak halkı ülkelerini idare etmeyi ve kalkındırmayı bütün unsurları ile birlikte başaracaktır.

2.                          Irak’ın dostları ve İslam âlemi ona yapılan bu zulüm ve işgalleri asla kabul etmez ve Irak halkını dış düşmanlara karşı müdafaa ederler ve onun emniyet, istikrar ve saygınlığının geri gelmesine yardım ederler.

3.                          Irak’taki insan hakları ihlalleri ve halkın maneviyatının ve emniyetinin zedelenmesi gayretlerinin sorumluları Amerikan sömürgecileri ve İran idarecileridir. Bu kan gölü Amerikan siyasetinin gölgesinde ortaya çıkmıştır ve devam etmektedir. Tüm bu soykırım ve katliamlar Irak Sünnilerine işgal kuvvetlerine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde; mahkemelerde davalar açma hakkını siyasi ve yurttaşlık haklarını tehlikeye atma pahasına vermiştir.

4.                          İşgalcilerle işbirliği içinde hareket eden ve önceki ve mevcut Irak hükümetlerinin kontrolünü elinde bulunduran Iraklı Safavi partiler ve İran tarafından desteklenen milisler Iraklı Sünnilerin maruz kaldıkları vahşetin sorumlularıdır. Bu partiler, Irak devletini değiştirmek ve onun geleceğini tehdit etmek ve kendi ülkelerine karşı gruplarının çıkarları doğrultusunda hareket etmektedirler.

5.                          İşgal kuvvetleri tarafından dayatılan Irak siyasi sistemi gayri meşrudur. İşbirlikçi idareciler Irak’ın çıkarı adı altında kendi hesaplarına çalışmaktadırlar. Aslında Irak, ülkesi, halkı, siyaseti ve ekonomisiyle kendi kendini idare etmelidir.

6.                          Arap ve İslam ülkeleri, özellikle de Sünni ülkelerin bu durum karşısında sessiz kalmaları Irak’a yardım etmemeleri ve Irak’ı Amerikan ve İran saldırılarına karşı yalnız başına bırakmaları kınanmaktadır.

7.                          Irak’ta mukavemet gösteren yiğit direnişçilerin Amerikan ve Siyonist projesini boşa çıkarmaları ve Safavi İran hedeflerine karşı koymaları her türlü taktire şayandır.

 

Irak Halkı’na Yardım toplantısında ortaya çıkan ortak görüşten hareketle, toplantıya iştirak edenler Sünniler başta olmak üzere tüm mazlum Irak Halkının kurtuluşu için bilimsel bir program dâhilinde Irak meselesinde etkili olan gruplarla aşağıdaki hususların gerçekleşmesini istemektedirler:

 

1.             Amerikan kuvvetlerinin Irak’tan tamamen çekilmesi ve tüm askeri varlığını sonlandırması ve buna da uluslar arası garantiler çerçevesinde yapması gerekmektedir.

2.             İran’ın elini Irak’ın içişlerinden tamamen çekmesi ve Irak’ın iç istikrarını bozan ve aynı ülkede asırlarca birlikte yaşayan Irak halkının arasında ayrılık tohumu eken Safavi milisleri desteklemekten vazgeçmesi hususunda İran’ın uyarılması gerekmektedir. Zira bölgede yakılan fitne ateşinden bölgedeki herkes etkilenecektir.  

3.             İşgalciler tarafından Irak’a dayatılan siyasi düzenin ve onun neticesinde ortaya çıkan tüm sonuçların terk edilmesi ve bunun yerine Iraklıların herhangi bir müdahale olmaksızın kabul ettikleri yeni bir düzen tesis edilmesi gerekmektedir.   

4.             Milis gruplarının dağıtılmaları ve silahsızlandırılmaları ve genel olarak tüm Iraklıların çıkarları yerine kendi gruplarının çıkarları için siyasi kimliklerini suiistimal ederek çalışan partilerin deşifre edilmeleri gerekmektedir.

5.             Irak’ın Arap ve İslam kimliği ile Irak’ı günümüzde ve gelecekte bölmeye yönelik ortaya konan tüm projelerin vurgulanması gerekmektedir.

6.             Irak’ın işgalden kurtuluşu için mücadele eden direnişçiler Allah’a sebat ve çelikten yürekleriyle Irak ve halkını düşmana karşı koruyacaklardır. Bu birlik ve beraberlik içinde, sabır ve adaletle ülkeyi bu tehditten kurtaracakladır. Allah’ın yardımıyla bunu başaracaklardır. Kuşkusuz sabrın sonu selamettir.

7.             Arap ve İslam hükümetleri Irak konusunda hayal kırıklığı yaratan tutumlarına son vermeye davet edilmeli ve onlardan Irak’ta güvenlik, istikrar ve dengenin kurulması için bu ülkelerde Iraklılara insani yardım sağlamak üzere sivil ve devlet kurumlarının pratik ve gerçekçi çözümler ortaya koymaları talep edilmektedir.

8.             Katılımcılar "Saldırganlığa Karşı Küresel Direniş Girişimi"den düzenlediği bu toplantıdan çıkan sonuçların yerine getirilmesini talep etmek üzere bir takip komitesi oluşturmasını ve aşağıdaki alanlarda gayret göstermesini istemektedirler:

 

  • Siyasi ve Hukuki Alanda: Farklı Sünni Iraklı partilerin bölge ülkelerin desteğini almak üzere onları teşvik etmesi. Iraklı tutukluların mümkün olan en kısa sürede salıverilmeleri üzerinde çalışılması ve Irak halkının maruz kaldıkları ihlalllerden sorumlu olan kişilerin uluslararası mahkemelere savaş suçluları olarak teslim edilmeleri.

  • Yardım programları: Arap ve İslam dünyasında bu alanda faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların işbirliği içersinde hareket etmeleri.

  • Aile ve Toplum: Irak’taki mağdur ailelerin, bilhassa kadın, çocuk ve yaşlıların sorunlarıyla ilgilenmek, yaralarını sarmak ayrıca psikolojik, maddi ve insani durumlarını düzeltmek.

  • Medya: Medya organlarının Irak’ta olan biteni doğru bir biçimde yansıtmaları için gayret sarfetmek ve dezenformasyonun yol açacağı menfi tesirlerden kaçınmak. Mevcut durum bu konuyu ihmal etmememizi gerektirmektedir. 

 

 

Sonuç olarak, katılımcılar Irak’lı kardeşlerinin çekmiş oldukları sıkıntılar nedeniyle Allah’dan (cc) onlara yardımcı olmasını dilemekte, darlıklarını genişliğe döndürmesi, korkularından emin olmaları ve birliklerini muhafaza etmeleri ve sonlarının hayırlı olması için dua etmektedirler.

 

Ayrıca, katılımcılar "Saldırganlığa Karşı Küresel Direniş Girişimi"’ne bu konferansı tertip etmelerinden dolayı teşekkürlerini sunmaktadırlar. Organizasyon da bilmukabele bütün katılımcılara teşekkürlerini sunmaktadır. Ayrıca, Tertip Heyeti özellikle, demokrasisi ve fikir hürriyetiyle bu konferansı tertip etmemize ve müzakere edilen hususları ele almamıza serbest ortam sağlayan Türkiye’ye teşekkür etmektedir.

 

 

İlgili haber için tıklayınız:

Iraklı Sünniler İstanbul'da toplandı

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48