Jandarma raporu: Çocuk suçlarında patlama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan raporda, çocuk suçlarındaki patlama yaşandığı kaydedildi.

Jandarma raporu: Çocuk suçlarında patlama


Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanında 2005 yılında yedi bin 20, 2006 yılında altı bin 627, 2007 yılında yedi bin 970, 2008 yılında 16 bin 422 ve 2009 yılında 20 bin 289 çocuk, asayiş olaylarında suça sürüklendi ve kabahat işledi. 2008 yılına göre suça sürüklenen ve kabahat işleyen çocuk sayısında yüzde 24 artış oldu.

Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasındaki terör olayları 2009 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 azaldı. Yıl içerisinde, 290 patlayıcı madde düzeneği imha edildi, 383 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığının 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Komutanlığın internet sitesinde yayınlandı.

 

Rapora göre, 2009 yılında, 79 teslim olma, 74 mayına basma ve patlayıcı madde kullanma, 68 çatışma, 49 taciz ateşi, 24 silahlı saldırı olayı, 63 toplumsal olay meydana geldi.

 

2009 yılı içerisinde ayrıca, 389 terörist veya işbirlikçi yakalama, 206 silah veya malzeme ele geçirme, 343 diğer olay olmak üzere toplam bin 295 terör olayı gerçekleşti. Olay sayısı geçen yıla göre yüzde 24 azaldı. Geçen yıl bin 711 terör olayı yaşandı, en çok terör olayı Şırnak ve Hakkari illerinde meydana geldi.

 

ÇATIŞMA YÜZDE 50 AZALDI
2009 yılı içerisinde meydana gelen terör olaylarında 62 personel şehit oldu, 153 personel yaralandı. 2008 yılında 128 personel şehit olmuş, 299 personel yaralanmıştı. Şehit personel sayısı yüzde 52, yaralı personel sayısı yüzde 49 düştü.

 

Dönem içerisindeki terör olaylarında 18 vatandaş hayatını kaybetti, 40 vatandaş ise yaralandı. Ölü vatandaş sayısı 2008 yılında 28, yaralı vatandaş sayısı ise 46 olmuştu. .

 

Terör olayları kapsamında meydana gelen güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı olayları yüzde 61, taciz ateşi olayları yüzde 50, mayına basma ve patlayıcı madde kullanma olayları yüzde 52 ve çatışma olayları yüzde 50 azaldı.

 

290 PATLAYICI MADDE DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ
Jandarma sorumluluk sahasında 2009 yılında, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 160 mayın ve patlayıcı madde bulma ve imha etme olayı meydana geldi. Bu olaylarda ele geçen malzemeler içerisinde bulunan 290 patlayıcı madde düzeneği, güvenlik güçlerince önceden tespit edilerek tesirsiz hale getirildi.

 

Meydana gelen 74 mayına basma ve patlayıcı madde kullanma olayının 11'i uzaktan kumandalı olarak gerçekleştirildi. 2008 yılında uzaktan kumandalı gerçekleştirilen 41 olay meydana gelmişti. 2009 yılında bu tür olaylarda yüzde 73 azalma oldu.

 

Mayına basma ve patlayıcı madde kullanma olaylarında; 29 güvenlik gücü mensubu şehit oldu, 73 güvenlik gücü mensubu ise yaralandı. Terör olaylarındaki şehitlerin yüzde 47'si, yaralıların yüzde 48'i patlayıcı madde olayları sonucu meydana geldi.

 

Terör örgütü tarafından yıl içerisinde kamuya ait ekonomik tesislere yönelik iki saldırı eylemi gerçekleştirildi. Eylemler Şırnak ve Diyarbakır'da yapıldı.

 

Bir önceki yıla kıyasla toplumsal olaylarda yüzde 43, yol kesme ve adam kaçırma olaylarında ise yüzde 33 azalış oldu.

 

383 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
2009 yılında meydana gelen terör olaylarında 383 terör örgütü mensubu (65'i ölü, 167'si sağ, 151'i teslim) tesirsiz hale getirildi. 2008 yılında 585 terör örgütü mensubu tesirsiz hale getirilmişti. Tesirsiz hale getirilen terörist oranı yüzde 35 azaldı.

 

Geçen yılki terör olaylarında ''piyade tüfeği 248, makineli tüfek 20, tabanca 35, roketatar 28, el bombası 324, patlayıcı madde 2 bin 176 kilogram, ağır silah mühimmatı 15 bin 346, el telsizi 42'' ele geçirildi.

 

289 BİN 466 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELDİ
Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında, 2009 yılı içerisinde toplam 289 bin 466 asayiş olayı meydana geldi. Olaylar bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında artarken olayların yüzde 96'sı aydınlatıldı.

 

Jandarma Genel Komutanlığının 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Komutanlığın internet sitesinde yayınlandı.

 

Rapora göre, 2009 yılındaki asayiş olaylarının yüzde 34'ünü kişilere karşı suçlar, yüzde 24'ünü kabahatler, yüzde 18'ini takibi gereken olaylar, yüzde 12'sini mal varlığına karşı suçlar, yüzde 9'unu topluma karşı suçlar ve yüzde 2'sini millete ve devlete karşı suçlar oluşturdu.

 

2009 yılında toplam 289 bin 466 asayiş olayı gerçekleşti. Olaylar bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında arttı.

 

Asayiş olaylarının illere göre dağılımı incelendiğinde ilk on ilin İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla, Balıkesir, Adana, Konya, Aydın ve Samsun şeklinde sıralandıkları görüldü. Bu illerdeki asayiş olayları Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarının toplamının yüzde 39'unu oluşturdu.

 

SUÇLARIN TÜRÜ
Kişilere karşı işlenen suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde kasten yaralama, tehdit, kişiye veya hatırasına hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, taksirle yaralama, cebir ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

 

Mal varlığına karşı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise; hırsızlık, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve yağma suçları ilk sıralarda yer aldı.

 

Topluma karşı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise; imar kirliliği, genel tehlike yaratan suçlar, kötü muamele, orman kanununa muhalefet, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve resmi belgede sahtecilik suçları ilk sıralarda gerçekleşti.

 

Millete ve devlete karşı işlenen suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, kolluk kuvvetlerine direnme, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, Avda, Sporda Kullanılan Tüfek, Nişan Tabancası ve Av Bıçağı Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurmaya Dair Kanun'a muhalefet, suç üstlenme/uydurma veya yalan tanıklık, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma ve iftira suçlarının ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

 

KABAHATLERİN TÜRLERİ
Kabahatlerin türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise; çevre kirliliğine dair kabahatler, emre aykırı davranış, kimlik bildirme kanunundaki kabahatler, sarhoşluk, kaçak yapılaşmaya dair kabahatler, gürültüye neden olma ve iş kanunundaki kabahatler ilk sıralarda yer aldı.

 

Takibi gereken olayların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; iş kazası, yüksekten düşme, intihara teşebbüs (yönlendirme olmayan), kazaen yangın (doğal nedenlerle), zehirlenme, kaybolma (kayıp şahıs), şüpheli ölüm ve intihar (yönlendirme olmayan) olaylar ilk sıralarda gerçekleşti.

 

ŞÜPHELİLERİN YÜZDE 99'U YAKALANDI
Raporda, 2009 yılındaki asayiş olaylarına karışan 290 bin 293 şüpheliden yüzde 99'u (287 bin 437) yakalandı, yüzde 1'inin (2 bin 856) ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

 

2008 ve 2009 yıllarındaki şüpheli sayıları karşılaştırıldığında; toplam şüpheli sayısında ve yakalanan şüpheli sayısında yüzde 4 artış, takipteki şüpheli sayısında ise yüzde 9 azalış meydana geldi.

 

2009 yılında meydana gelen toplam 289 bin 466 asayiş olayından yüzde 96'sı (278 bin 511) ilk anda faili belli, yüzde 4'ü (10 bin 955) ise ilk anda faili meçhul olarak gerçekleşti.

 

İlk anda faili meçhul olan 10 bin 955 olayın yüzde 7'si (737) dönem içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucu aydınlatıldı.

 

Rapora göre, 2009 yılında meydana gelen toplam asayiş olaylarının yüzde 96'sı (279 bin 248) aydınlatıldı.

 

Raporda, 2009 yılı sonu itibarıyla 10 bin 218 faili meçhul olayın aydınlatılması amacıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

 

ORGANİZE SUÇ ARTTI, BİLİŞİM VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARI AZALDI
Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında 2009 yılında, 25 ton 546 kilogram esrar, iki ton 450 kilogram eroin ele geçirildi. Yasa dışı göç olaylarında yüzde 45 azalma gerçekleşti.

 

Jandarma Genel Komutanlığının 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Komutanlığın internet sitesinde yayınlandı.

 

Rapora göre, 2009 yılında üç bin 332 ''Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı'' olayında beş bin 317 şüpheli yakalandı. Olaylarda, 25 ton 546 kilogram esrar, iki ton 450 kilogram eroin, 25 litre narkotik ve psikotrop madde üretiminde kullanılan ve ticareti kontrole tabi kimyasal madde ile 33 kilogram afyon, 2,5 kilogram kokain, 121 bin 346 tablet psikotrop madde ele geçirildi.

 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 11, şüpheli sayısında yüzde 10 azalış meydana geldi. Yakalamalarda ise; esrarda yüzde 39 artış, eroinde yüzde 15, psikotrop maddelerde yüzde 53 ve asit anhidrit maddesinde yüzde 99 azalış oldu.

 

Van, Bingöl ve Siirt illerinde 2009 yılında, PKK/Kongra-Gel bölücü terör örgütünün narkotik ve psikotrop madde ticaretine yönelik operasyonlarda; toplam 152 kilogram esrar, 112 kilogram kenevir tohumu, 100 gram el yapımı patlayıcı madde, iki Kanas keskin nişancı tüfeği, sekiz Kaleşnikof piyade tüfeği, bir makineli tüfek, bir roketatar, bin 304 fişek, dört el bombası, iki mayın, 10 kilogram amonyum nitrat, dokuz el bombası, 35 şarjör bulundu. Olaylarda yedi terörist tesirsiz hale getirildi.

 

PETROL ÜRÜNLERİ KAÇAKÇILIĞI
Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili, 2009 yılında iki bin 487 olayda iki bin 634 şüpheli yakalandı. Olaylarda 201 ton benzin, 81 ton fuel-oil, 20 ton biodizel ve yedi bin 334 ton motorin başta olmak üzere, diğer akaryakıt ürünleri (LPG, gazyağı/neft, solventler, ham petrol, madeni yağlar) ile birlikte toplam sekiz bin 364 ton akaryakıt ürünü ele geçirildi.

 

Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili, 2008 yılında iki bin 824 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda üç bin 81 şüpheli yakalanmıştı.

 

SİGARA VE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI
Diğer kaçakçılık türleri ile ilgili ise, 2009 yılında iki bin 367 sigara kaçakçılığı olayında üç bin 407 şüpheli, dokuz milyon 417 bin 265 paket sigara ele geçirildi. 2008 yılında iki bin 730 sigara kaçakçılığı olayı olmuş, üç bin 505 şüpheli yakalanmış, 13 milyon 132 bin 26 paket sigara bulunmuştu.

 

Alkollü içki kaçakçılığı ile ilgili, 2009 yılında, 361 olayda 620 şüpheli ile birlikte 342 bin 765 litre alkollü içki ele geçirildi. 2008 yılında 542 olayda 842 şüpheli ile birlikte 2 milyon 47 bin 660 litre alkollü içki yakalanmıştı.

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI KAÇAKÇILIĞINDA ARTIŞ
Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olaylarında 2009 yılında bin 848 olayda dört bin 651 şüpheli ile birlikte 45 bin 249 muhtelif eski eser ele geçirildi. 2008 yılında bin 576 olayda dört bin 77 şüpheli ile birlikte 42 bin 73 muhtelif eski eser bulunmuştu.

 

Yakalanan eser miktarında yüzde 8 oranında artış meydana gelirken, yakalanan eserlerin yüzde 69'unu sikkeler oluşturdu.

 

SAHTE PARA KAÇAKÇILIĞI
Sahte parayla ilgili, 2009 yılındaki 374 olayda; 573 şüpheli ile birlikte 13 bin 907 sahte para ele geçirildi. 2008 yılında 401 sahte para olayında; 641 şüpheli ile birlikte 10 bin 566 sahte para bulunmuştu.

 

Sahte paraya ilişkin olay sayısında yüzde 7, şüpheli sayısında yüzde 11 oranında azalış meydana geldi.

 

Ele geçirilen sahte paraların; yüzde 60,6'sı YTL-TL, yüzde 29,2'si ABD Doları yüzde 10'u Avro ve yüzde 0,2'si diğer ülke paraları oldu.

 

SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI
Silah ve mühimmatla ilgili 2009 yılında meydana gelen 211 olayda 529 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2008 yılında meydana gelen 245 silah ve mühimmat kaçakçılığı olayında 538 şüpheli yakalanmıştı. 2009 yılında bir önceki yıla oranla olay sayısında yüzde 14, hakkında yasal işlem yapılan şüpheli sayısında yüzde 2 oranında azalış meydana geldi.

 

Diğer taraftan, 2009 yılında bin 811 uzun namlulu ve 836 kısa namlulu silah ele geçirildi. 2008 yılında 916 uzun namlulu, bin 445 kısa namlulu silah yakalanmıştı. Bir önceki yıla göre yakalanan uzun namlulu silah miktarında yüzde 98 artış, kısa namlulu silah miktarında yüzde 42 oranında azalış oldu.

 

2008 yılında 70 bin 473, 2009 yılında ise 207 bin 540 mühimmat ele geçirildi. 2009 yılında yakalanan mühimmat miktarında bir önceki yıla göre yüzde 194 oranında artış meydana geldi. Mühimmat miktarındaki artış; Hakkari, Konya ve Şanlıurfa illerindeki toplu yakalamalardan kaynaklandı.

 

Tehlikeli madde kaçakçılığına ilişkin 2008 yılında olay meydana gelmezken, 2009 yılında meydana gelen iki olayda beş şüpheli yakalandı.

 

ORGANİZE SUÇ ARTTI
Jandarma tarafından müdahale edilen organize suç olayı sayısı, 2008 yılı içerisinde 368 olurken, 2009 yılında 335 olaya müdahale edildi. Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalış meydana geldi.

 

Organize suç olaylarında 2009 yılında; beş bin 47 şüphelinin kimliği belirlendi. Bunlardan dört bin 769'u yakalandı. Geçen yıla göre toplam şüpheli miktarında yüzde 8, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 6 ve aranan şüpheli sayısında yüzde 30 oranında azalış oldu.

 

Organize suç olaylarında 2008 yılında 356 uzun namlulu silah ve 701 kısa namlulu silah, 2009 yılında 289 uzun namlulu silah ve 518 kısa namlulu silah ele geçirildi. Bir önceki yıla göre yakalanan uzun namlulu silah miktarında yüzde 19, kısa namlulu silah miktarında yüzde 26 oranında azalış meydana geldi.

 

BİLİŞİM SUÇLARI AZALDI
Bilişim suçlarına ilişkin, 2008 yılında meydana gelen 83 olayda 122 şüpheli yakalanırken, 2009 yılında meydana gelen 36 bilişim suçu olayında 57 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıla göre olay sayısında yüzde 57, yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 53 azalış oldu.

 

YASA DIŞI GÖÇ AZALDI
Jandarma sorumluluk bölgesinde 2009 yılında iki bin 970 yasa dışı göç olayı meydana geldi. Geçen yıla göre olay sayısı yüzde 45 azaldı.

 

Olaylarda; 19 bin 212 yasa dışı göçmen yakalandı, 814 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan yasa dışı göçmen sayısında yüzde 54, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 30 azalış oldu.

 

Meydana gelen olaylarda en çok yasa dışı göçmenin yakalandığı iller sırasıyla; Edirne, Van, İzmir, Çanakkale, Muğla, Aydın, Antalya, Hakkari, Bitlis, Balıkesir, Hatay, Ağrı ve İstanbul şeklinde gerçekleşti. Bu illerde 2009 yılında 15 bin 401 yasa dışı göçmen yakalandı.

 

İNSAN TİCARETİ AZALDI
İnsan ticareti ile ilgili ise, 2009 yılı içerisinde toplam 21 olay meydana geldi. Geçen yıla göre insan ticareti olaylarında yüzde 16 azalış oldu.

 

İnsan ticareti olaylarında 48 mağdur kurtarılırken, 241 insan taciri şüpheli yakalandı. Kurtarılan mağdur sayısında yüzde 65 azalış, tacir sayısında yüzde 45 artış gerçekleşti.

 

2009 YILINDA 22 BİN DOSYA ÜZERİNDEN 430 BİN ANALİZ YAPILDI
Jandarma Genel Komutanlığının 2009 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2009 yılı sonu itibarıyla cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 117 bin 704 oldu. Cezaevlerindeki olaylar azalırken, suça sürüklenen ve kabahat işleyen çocuk sayısı arttı.

 

Komutanlığın internet sitesinde yayınlanan rapora göre, 2009 yılı sonunda tutuklu ve hükümlülerin 106 bin 901'i adli, dört bin 822'si çıkar amaçlı suç örgütü, beş bin 981'i terör suçundan cezaevinde bulundu.

 

Bununla birlikte, 2009 yılında bin 110 cezaevi olayı meydana geldi. Olaylar geçen yılla kıyaslandığında yüzde 13 azaldı.

 

Olayların yüzde 85'i (944 olay) adli nitelikte, yüzde 15'i (166 olay) siyasi nitelikte oldu. Cezaevlerinde meydana gelen adli nitelikli olaylar incelendiğinde; zehirlenme, mukavemet ve isyan olayları arttı. Firar ve sahte kimlikle ziyaret olayları azaldı.

 

Cezaevi olaylarının illere göre dağılımları incelendiğinde; 2009 yılında ilk on ilin Antalya, Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Mardin, Ankara, Adana, İzmir, Kütahya ve Karaman şeklinde sıralandıkları görüldü.

 

Son beş yıllık firar olayları incelendiğinde; 2005 yılında 8, 2006 yılında 15, 2007 yılında 9, 2008 yılında 7, 2009 yılında 6 firar olayı meydana geldi. Rapora göre, son beş yıl içerisinde firar eden toplam 73 firariden 71'i yakalanırken, 2009 yılı sonu itibarıyla ikisinin firar durumu devam etti. Firar olayları 2009 yılında geçen yıla oranla yüzde 14 azaldı.

 

2009 yılı içerisinde; dördü cezaevinden, biri adliyeden, biri de sağlık kuruluşundan olmak üzere toplam altı firar olayı meydana geldi. Firar eden tutuklu ve hükümlülerin tamamı yakalandı. Ayrıca, 47 firar girişimi ise, teşebbüs aşamasında önlendi.

 

Cezaevlerine girişte ve cezaevi içerisinde yapılan arama ve kontrollerde 2009 yılında ele geçirilen malzemeler içerisinde; 742 gram esrar, 93 uyuşturucu hap, 682 cep telefonu sim kartı, 225 cep telefonu ve 118 cep telefonu bataryası dikkati çekti.

 

KAYBOLAN ŞAHISLAR
Rapora göre, 2009 yılı içerisinde Jandarma sorumluluk bölgesinde kaybolduğu bildirilen ve KİHBİ Bilgi Toplama Programına kaydedilen üç bin 498 şahıstan iki bin 707'si bulunarak ailelerine teslim edildi. 2009 yılı sonu itibarıyla 791 şahsın aranmasına devam edildiği kaydedildi.

 

Diğer taraftan, 2005 yılında 15 bin 543, 2006 yılında 16 bin 381, 2007 yılında 7 bin 374, 2008 yılında 14 bin 307 ve 2009 yılında 18 bin 658 korunma ihtiyacı olan (mağdur, tanık, sokakta yaşama veya çalışma, evden veya kurumdan kaçma, kayıp, diğer) çocuğa işlem yapıldı. 2008 yılında 30 bin 729, 2009 yılında 38 bin 947 çocuk hakkında işlem yapılmış olup bir önceki yıla göre yüzde 27'lik artış meydana geldi.

 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI ARTTI
Bununla birlikte, 2005 yılında yedi bin 20, 2006 yılında altı bin 627, 2007 yılında yedi bin 970, 2008 yılında 16 bin 422 ve 2009 yılında 20 bin 289 çocuk, asayiş olaylarında suça sürüklendi ve kabahat işledi. 2008 yılına göre suça sürüklenen ve kabahat işleyen çocuk sayısında yüzde 24 artış oldu.

 

KRİMİNAL İNCELEMELER
Kriminal Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarlarda 2009 yılında toplam 22 bin 180 dosya içeriğindeki bulgular üzerinden 430 bin 324 analiz faaliyeti yapılarak bilirkişi raporu düzenlendi. 2008 yılına göre dosya sayısında yüzde 2'lik, analiz sayısında ise yüzde 5'lik artış meydana geldi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2010, 05:22
banner53
YORUM EKLE

banner39