Jitem'in Doğu Çalışma Grubu deşifre edildi

Jitem'in Güneydoğu'da fişleme yapmak için Doğu Çalışma Grubu kurduğu açığa çıktı.

Jitem'in Doğu Çalışma Grubu deşifre edildi


Vakit gazetesi Jandarma İstihbaratının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde fişleme yapmak için Doğu Çalışma Grubu kurduğunu açıkladı.Vakit gazetesi tarafından yayımlanan belgede gurubun nasıl çalıştığını ortaya koyuyor.

04 Şubat 2000 tarihli Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı tarafından 'GİZLİ' damgalı 7. Kolordu Komutanlığı'na gönderilen fişleme belgesinden yola çıkılarak yapılan haberin detayları ise şöyle:

Devletin hakim ve savcıları da raporda

5 ana başlık altında dönemin Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Yarbay Cemal Temizöz imzalı rapor da başta 4 Nolu DGM Başkanı olmak üzere, devletin hakimi, savcısı ve işadamları hakkında tek tek 'irtica' yalanı ile fişlemeler yapıldığı görülüyor. Yargıçlar hakkında yapılan fişlemelerin ana başlığını ise, 'İmam Hatip Mezunu', 'Adliye'de mescid açtırmaya yönelik girişimlerde bulundu', 'irticacıları verdiği kararlar ile korudu', 'Refahyol hükümeti marifetiyle atandı', 'Adıyaman Menzil Şeyhini ziyaret etti' ve 'irticai faaliyet içinde olan işadamları ile yemek yedi' oluşturuyor.

Bu da Doğu Çalışma Grubu

BÇG ve CÇG'nun ardından ele geçirilen bu fişleme belgesi ise, uzun yıllardır varlığından söz edilen ancak bir türlü deşifre edilemeyen Doğu Çalışma Grubu'nu gözler önüne serdi. Raporun sonunda ise, 'Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde görev yapan bu statüdeki personel hakkında istihbari çalışmalara devam edildiğini, gelişmelerden bilgi verileceğini arz ederim' notunun düşülmesi de uzun yıllar aynı ekip tarafından fişlemelerin yapıldığını doğrular nitelikte. Ergenekon sanıkları Jitemci Veli Küçük, Levent Ersöz ve Atilla Uğur ile fişlemenin altında imzası olan Cemal Temizöz'ün birçok operasyona birlikte katıldığı daha önceden biliniyordu.

Belgenin içeriğinde olan maddelendirmeler ise şöyle:

1. "Diyarbakır içinde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemesi mevcuttur."
2. "Güvenlik güçlerinin büyük feragat ve fedakarlıkları sonucu sakat kalma, hatta şehit olma pahasına ele geçirdikleri terör suçlularının, söz konusu mahkemede görev yapan ve terörle mücadelenin önemini kavrayamamış veya bilinçli olarak taraflı hareket eden hakimlerce tahliye edilmeleri kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır."
3. "Özellikle irticai suçlarla ilgili davalarda 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiği kararlar dikkat çekici ve incelemeye değerdir. Bahse konu mahkeme heyeti incelenmiş olup Mahkeme Başkanı Hakim
Ali Çağan'ın;

İmam Hatipli hakim fişleme raporunda

a. İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, 1996 yılında Refah Partisi marifetiyle Diyarbakır 4 nolu DGM yedek üyeliğine, aynı 3 nolu DGM asil üyeliğine, 1997 yılında da 4 nolu DGM başkanlığına atandığı, aynı zamanda DGM Adalet Komisyonu üyeliği görevini de yürüttüğü,

Mescid Kurma girişimi de Raporda

b. Hakim Ali ÇAĞAN'ın kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan arkadaşlarını da etkileyerek adliye binasında mescid açma gayreti içerisine girdiği,

c. 4 nolu mahkemede üye iken, 1999 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile üyelik sıfatı kaldırılan ve başka bir göreve atanan Hakim Albay Tarık Senkeri'nin özellikle Hizbullah'la ilgili davalarda kendi görüşü doğrultusunda karar vermesi karşılığında adı geçen Hakim Albay'ın İstanbul'daki özel işlerini takip etmesi ve sık sık rapor almasına göz yumduğu, 

İş adamı ve irtica suçlaması

d. Diyarbakır'da yayınlanan "DİYARBAKIR SÖZ" yerel gazetesi ve "SÖZ TV" sahibi müteahhit Mehmet Ali Altındağ ile menfaat ilişkisine girdiği, bu şahsın bilinen irticai faaliyetlerini önlemek maksadıyla yapılan işlemlerin aksatılması için her türlü olumsuz tavrı sergilediği, nitekim Diyarbakır Söz Gazetesi'nin26.05.1997 tarihli nüshasında yayınlanan irtica içerikli bir yazıdan dolayı gazete sahibi Mehmet Ali Altındağ hakkında "Basın Yolu İle Halkı Din Ve Mezhep Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa İtmek ve Tahrik Etmek" suçundan dava açıldığı, ancak Hakim Ali ÇAĞAN'ın Mehmet Ali Altındağ hakkında beraat kararı verdiği,
e. Yine müteahhit M. Ali Altındağ hakkında "Bölücülük" suçundan dolayı 4 nolu DGM'de yürütülen bir soruşturmanın karar günü olan 05.05.1998 gününden bir gün önce 4 nolu DGM Başkanı Hakim Ali Çağan, o tarihteki 1 nolu DGM Başkanı Hakim Ahmet Çağlayan ve 4 nolu DGM üyesi Hakim Albay Tarık Senkeri'nin davalı Mehmet Ali Altındağ ile Ergani yolu üzerindeki kendisine ait Altındağ tesislerinde yemek yedikleri, 05.05.1998 günü görülen davanın "Beraat" kararı ile sonuçlandığı,"

Aduyaman Menzil şeyhini ziyaret eden hakim de raporda
f. Diyarbakır DGM Savcısı iken irticai eğilim nedeniyle soruşturma geçiren ve Başbakanlık Takip Kurulu'nun teklifi ile Eylül 1999 tarihinde Edirne Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Müsebbih Ergin , yine DGM iken 1996 yılında Refahyol hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı Müfettişliğine atanan, ancak irticai faaliyetleri tespit edilip bu görevden alınan Savcı Nazmi Okumuş ve 1 nolu DGM başkanı iken Ankara Sulh Ceza Mahkemesi hakimi olarak atanan Hakim Ahmet Çağlayan ile birlikte, "Adıyaman Menzil şeyhi'' olarak adlandırılan şahsı ziyarete gittikleri.
g. 4 nolu DGM'de Hizbullah terör örgütü ile ilgili davalarda sadece üye Hakim Kenan Altıparmak'ın muhalefet ettiği, ancak onun da etkili olamadığı, zira kararların "Oy çokluğu'' " ile alındığı hususları istihbar edilmiştir.

"Çalışmalarımız sürecek"

4. Anayasa da belirtilen cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmak maksadıyla görev yapan Diyarbakır  Devlet Güvenlik Mahkemesinde yukarıda arz edildiği şekilde menfaat karşılığı iş yapan, belli bir siyasi görüşe hizmet eden veya terör ve terörist faaliyetler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan adalet mensuplarının olması, büyük bir özveriyle çalışan güvenlik güçlerinin azmini kırmakta ve kamuoyunun adalete olan güvenini sarsmaktadır. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde görev yapan bu statüdeki personel hakkında istihbari çalışmalara devam edildiğini, gelişmelerden bilgi verileceğini arz ederim."

Kaynak: Vakit


Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2009, 11:21
YORUM EKLE

banner33

banner37