banner39

KEY'de ek süre resmen başladı

KEY ödemeleri ile ilgili kanun Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Arşiv 17.12.2009, 15:44 17.12.2009, 15:44
KEY'de ek süre resmen başladı

 

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun KEY sahiplerine ek süre getiriyor.

''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' ile 5940 sayılı ''İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 5939 sayılı ''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun''la hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre içinde yapmaları gereken bildirimleri bankaya yapmamış olan kurum ve kuruluşlara bildirimlerini yapabilmeleri için bugünden itibaren bir aylık süre verildi.

Kanuna göre, hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıpları önlenecek.

28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanmış olacak.

Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek.

Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinden yararlanabilmesi için, kurum ve kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri yeterli olacak.

Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre, nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecek.

Hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimler 3'er aylık aralıklarla yapılabilecek. Böylece, bilgileri hatasız olan hak sahipleri, tüm listeye ilişkin düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabilecek. Bu düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklına (EGYO) gönderilecek.

KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacak.

Kanunun 1. maddesi ve 2. maddesiyle 5664 sayılı Kanunun 5. maddesine eklenen dokuzuncu fıkra 30 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

5940 sayılı ''İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, fenni mesuller, yapının imar planına, ruhsata, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetleyecek ve idareye karşı sorumlu olacak.

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu görevi üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmeyecek. Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapıyla ilgili olarak yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamayacak.

Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemeyecek. İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan, usta çalıştıramayacak.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, ruhsatsız ve imara aykırı yapılara verilecek cezalar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen yetki sınırlandırılıyor.

Para cezaları, çeşitli yapı gruplarına göre metre kare başına 5 ile 63 TL arasında değişecek. Cezalar, her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kanuna göre, müteahhitlerin sınıflandırılması ve yetki belgesi verilmesi gibi hususlar yönetmelikle düzenlenecek. Düzenleme yapılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile TMMOB'nin görüşü alınacak. Yönetmelik, bir yıl içinde çıkarılacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ''Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemini'' oluşturacak.

Tasarının, ''İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştırılmayacağına'' ilişkin hükmü 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süre içinde ustalara geçici yetki belgesi verilecek. Geçici yetki belgeleri söz konusu tarihte sürekli hale getirilecek.

Kanunun, 1. maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ''inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz'' hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitlere yetki belgesi verilmesine ilişkin hükümleri 1 Ocak 2012 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.


banner53
Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?