banner39

Kilise Tarihinde Antisemitizm

Çevirenin Notu: Kilisenin Antisemitizm'e yönelik tutumunu yazarın ele alış şekli metnin bir Yahudi tarafından yazıldığı izlenimi uyandırmakta ve bir Hıristiyan olan Hugh Wynne anlaşılması zor bir tavır sergilemekte ayrıca önemli iddialarda bulunmaktadır.

Arşiv 06.07.2018, 09:30 06.07.2018, 09:31
Kilise Tarihinde Antisemitizm

Çeviren: Süleyman Turan

Yahudi olmayan insanlar Yahudi düşmanlığının çirkin tarihi; ve yine okul tarih kitaplarında yer almadığı için bu hazin hikayede tarihsel kiliselerin oynadığı rol hakkında çok az şey bilmektedirler.Yeniden  hatırlamak, şaşırtıcı ve tatsızdır. Fakat kendisinin “İsrail’in Mesih’i” olduğunu söyleyen ve bir Yahudi olan İsa’ya inanmayı savunan herkesin sözde Hıristiyanlar bile olsa onun halkına ne yapılmış olduğunun farkında olması gerekir.

ANTİK DÖNEMDE ANTİSEMİTİZM

Antisemitizm, İsa’nın -yada İbranice’de isimlendirildiği üzere Yeshua’nın- doğumundan birkaç yüzyıl önce Helenistik kültürde başladı. Bu dönemde Babil sürgününün bir sonucu olarak, Yahudi topluluklar Akdeniz dolaylarında pagan şehirlerinde ortaya çıktı. İki farklı kültürün karşılaşmasında yabancı iki topluluğun birbirine olan tipik  güvensizliğinden daha öte bir şey ortaya çıktı. Bir gerçek Tanrıya inanarak ve Kudüs’ü kutsal şehir olarak kabul etmeye devam etmek suretiyle Yahudi halkı, putperest vatandaşlarla sosyal temastan sakındılar ve yaşadıkları şehirlerin kendilerine ayrılan bölümlerinde ayrı bir şekilde yaşadılar.[1] Yahudilerin toplumdaki yaygın dini ve sosyal standartları kabul etmeyi reddetmelerini Grekler, araya mesafe koyma ve kendini beğenmişlik olarak telakki ettiler. Ekonomik mevcudiyet için çaba içerisinde Grekler, kendini beğenmiş Yahudi yabancılar olarak göz önünde bulundurdukları zeki Yahudi halkıyla yarış içerisine girdiklerinde çatışma ortaya çıktı.

Kutsal Kitap Grekçe’ye çevrildikten sonra[2] İsrail’in Tanrısı hakkındaki yüce ahlaki  fikirler, çoğu Grek’i  cezp etti ve Yahudiliğe ihtida etmelerini sağladı. Dünyayı helenleştirmek için çalışan Grek liderler Yahudiliği kültürleri için ve çok tanrılı Pagan Tanrıları  için bir tehdit olarak gördü. Makedonya hanedanlığının bir üyesi olan Seleucid’lerin işgali üzerine Makabilerin isyanından sonra Yahudi ulusu, kendilerini yok etmek için tehdit eden Helenistik dalgaya karşı Grekleri kendi dinlerine döndürme çabası içine girdiler. Netice de çoğu Grek Yahudiliğe ihtida etti. Bu mücadele içerisinde  her iki taraf karşı tarafın misyonerlerine saldırmış ve bazen de öldürmüşlerdir. Bu çatışmaların birinde bir Grek’in ölümüne dayanan hikaye abartıldı. Grek hatipler her yıl bir Grek ya

banner53
Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?