Kolluk kuvvetleri artık sürekli denetlenecek

Açılım kapsamında kurulacak olan Kolluk Gözetim Komisyonu, vatandaş adına gözetim görevini yürütecek.

Kolluk kuvvetleri artık sürekli denetlenecek

 

OKAN HAKSEVER / ANKARA KULİSİ

Demokratik açılım süreci çerçevesinde kurulacak olan Kolluk Gözetim Komisyonu'nun başında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak. Vatandaşlar, Komisyon'a Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelini şikayet edebilecek. Kurul'un yaptırım gücü, ilgili kolluk kuvvetlerinden şikayet edilen personel hakkında disiplin soruşturmasını yapmasını istemekle sınırlı olacak.

Demokratik açılım sürecinin yasa değişiklikleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nda hazırlanan yasa tasarısı taslağı netleşti. Görüşlerine başvurulmak üzere ilgili bakanlıklara gönderilen tasarı taslağında, “bürokratik ağırlık” dikkat çekiyor.

BÜROKRATİK KURUL

Jandarma ve Emniyet mensuplarının, vatandaşa yönelik kötü muamelesinin önüne geçilmesi konusunda Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan “sivil gözetim”in önemli bir ayağını oluşturan Kolluk Gözetim Komisyonu, AB ülkelerinde tamamen “Hükümet’ten de bağımsız” sivil bir yapıdan oluşuyor. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanıp, görüşleri alınmak üzere diğer bakanlıklara gönderilen “Kolluk Gözetim Komisyonu” kurulmasına yönelik yasa taslağıyla getirilen sistem “bürokratik” yapısıyla dikkat çekiyor.

7 ÜYENİN 4’Ü BÜROKRAT

Taslağa göre “Kolluk Gözetim Komisyonu”, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Türkiye İnsan Hakları Kurulu’ndan bir üye, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun üniversitelerin ceza hukuku ana bilim dalından seçeceği bir profesör ve Türkiye Barolar Birliği’nin, baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçeceği bir üyeden oluşacak. Komisyonun sekretaryasını, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri yürütecek. Bunun için 130 kişiden oluşan yeni bir birim oluşturulacak.

YAPTIRIM GÜCÜ SINIRLI

Kurul'un yaptırım gücü, ilgili kolluk kuvvetlerinden şikayet edilen personel hakkında disiplin soruşturmasını yapmasını istemekle sınırlı olacak. Ayrıca, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Komisyon'un istediği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olacak.

İMZASIZ İHBAR İŞLEME ALINMAYACAK

Kolluk görevlileriyle ilgili gelen her türlü ihbar ve şikayet, bir numara verilerek kayıt altına alınacak. İhbar, soyut ve genel nitelikte olmayacak. Kişi ve olay belirtilecek. İddialar ciddi bulgu ve belgelere dayanacak. Dilekçe sahibinin doğru ad, soy ad, imza, iş veya ikametgah adresi, TC Kimlik numarası bulunacak. Bu şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerle ilgili işlem yapılmayacak. Ancak, iddiaların “sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması” halinde ad ve kimlik numarasının doğruluğu şartı aranmayacak. İşleme konulmayan ihbar ve şikayetler dahi merkezi kayıt sistemine işlenecek. Kayıt sistemine, dilekçe sahibinin adı, soyadı, iş veya ikametgah adres bilgileri, TC kimlik numarası işlenecek.

ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA OLURSA ÖNCELİK VERİLECEK

Şikayet edilen personel, tabi oldukları disiplin mevzuatına göre gerekli işlemlere tabi tutulacak. Ancak öldürme, işkence, kasten yaralama, zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla ilgili incelemeyi mülkiye müfettişleri yapacak. Bu suçlarla ilgili soruşturmalar da cumhuriyet savcıları tarafından öncelikli olarak yapılacak. Açılan davalar da “acele işlerden” sayılacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2010, 10:03
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35