banner15

Kürt konferansının sonuç bildirisi

'Türkiye Barışını Arıyor' konferansının sonuç bildirgesinde önemli talepler var. İşte bildirideki talepler:

Kürt konferansının sonuç bildirisi

Oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesinde, Kürt sorununun şiddet ve terör sorunu olarak görülmesinden vazgeçilmesi istendi, konferansın genel sekreterlik biçiminde örgütlenerek yola devam etmesi kararlaştırıldı.

Öcalan kapsam dışı mı?

Bildirgede "genel af yerine toplumun vicdanını rahatsız etmeyecek bir af çıkarılması" söylemi, Abdullah Öcalan'ı kapsam dışına ittiği yorumlarına neden oldu. Öcalan'a ilişkin bir gönderme olmaması da dikkat çeken bildirgede, öneriler şöyle sıralandı:

1- Kürt sorunu "şiddet ve terörizm sorunu" olarak adlandırılmamalı. Sorunun tarafları sadece silah taşıyan güçler değil.

2- Silahlı çatışmalar karşılıklı olarak acilen durdurulmalı, sivil çözümler üretilmeli.

3- Ötekileştirici, yabancılaştırıcı ve düşmanlaştırıcı söylemler terk edilmeli.

4- Kürtlerin siyasal alanının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yüksek seçim barajı adil temsilin önünde engel olmaktan çıkarılmalı. Siyasi partilerin faaliyetlerini yasaklayıcı yasal engeller kaldırılmalı. Yerinden yönetimin yolu açılmalı, temsil ve katılımın önündeki engeller kaldırılmalı. Kürtlerin siyasal temsilcileri ve partileri, barışın tesisi sürecinde her düzeyde meşru ve gerçek muhataplar olarak kabul görülmeli.

5- Bütün yurttaşların hukuksal eşitliğini güvenceye alan yeni anayasa hazırlanmalı.

6- Çatışmalarda evlatlarını kaybeden annelerin oluşturacağı ortak bir komisyon kurulmalı. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmalı, koruculuk kaldırılmalı, zorunlu göçün yol açtığı yıkımların etkilerini giderecek önlem alınmalı, bölge acilen mayınlardan temizlenmeli.

7- Bölgenin kalkınmasında öncü rolü oynayacak Erzurum, Van, Diyarbakır, Batman gibi iller bölgesel ekonomik, kültürel ve toplumsal cazibe merkezleri haline getirilmeli. Bölgenin doğal kaynaklarından ve enerji işletmelerinden (su, elektrik, petrol vb.) sağlanan üretim değerlerinin bir bölümü bölge kalkınması ve yoksullukla mücadele amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilmeli.

8- Yerel yönetimlerin kamusal alanda Kürtçeyi serbestçe kullanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı, "çok dilli resmi hizmet ve siyasi faaliyet" serbestliği sağlanmalı.

9- Medya, çatışmaları meşrulaştıran dili terk etmeli, "ötekini" anlamayı ve "birlikteliği" vurgulayan bir dil kullanmalı.

10- Cumhuriyet kurulurken ıskalanan barışı, yeni bir yüzyılın başında ıskalamayacağız.

11- Kamuoyu vicdanını rencide etmeyecek bir siyasi af veya demokratik katılım programı yürürlüğe konulmalı.
Milliyet

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48