banner39

Mahmud Sami Efendi İstanbul'da yad ediliyor

Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu akademisyen ve ilim adamlarının katıldığı bir programla yad edilecek.

Arşiv 19.03.2010, 16:04 19.03.2010, 21:32
Mahmud Sami Efendi İstanbul'da yad ediliyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Mahmut Sami Ramazanoğlu  mart Pazar günü 13.30'da Ali Emiri Kültür Merkezi'nde anılıyor. 'Bir Ahlak Abidesi: Mahmut Sami Ramazanoğlu' panelinin oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Emin yaparken;panelin diğer katılımcıları Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Prof. Dr. Osman Öztürk ve Hüseyin Arslan olacak.

Hafız Necati Öztürk'ün tilavetiyle açılacak panelin herkese açık olduğu bildirildi.

mahmutsami.jpg

MAHMUD SAMİ EFENDİ KİMDİR?

1892 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası tarihte "Ramazanoğulları" diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım'dır.

Devrin meşhur Nakşi tekkesi Gümüşhaneli Dergâhı'nda hir müddet erbaîn ve riyâzatla meşgul olduktan sonra arkadaşı eski Beşiktaş Müftüsü Fuad Efendi'nin babası Rüşdü Efendi'nin delâletiyle Kelamî Dergâhı şeyhi ve Meclis-i meşâyih reisi Erbilli Es'ad Efendi'ye intisâb etti. Bir müddet mürşidinin yanında kaldıktan sonra memleketi Adana'ya irşâda vazifeli olarak gönderildi.

Mahmud Sâmi Efendi, tekkelerin kapatılmasından sonra memleketi Adana'da bir yandan Cami-i Kebir'de vaaz ve hususî sohbetleriyle irşâd hizmetini yürütürken bir yandan da maişetini temin için bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu.

1951 yılında İstanbul'a döndü, iki yıl sonra ise hacca gitti, dönüşünde ise Şam'a yerleşti. Dokuz ay kadar Şam'da ikametinden sonra tekrar İstanbul'a dönerek, Erenköy'e yerleşti. Uzun yıllar, Erenköy Zihnipaşa Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşâd hizmetini yürüttü.

1979 yılında Hicaz'a göçtü, Medine-i Münevvere'ye yerleşti. 10 Cemaziyelevvel 1404/12 Şubat 1984 günü bu şehirde vefat etti ve Cennetul-Baki'ye defnedildi.

ESERLERİ:  Hazreti İbrahim (AS), Hazreti Yusuf (AS), Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri, Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi, Uhud Gazvesi,  Tebük Gazvesi, Hazreti Ebu Bekir (RA), Hazreti Ömer (RA,. Hazreti Osman (RA), Hazreti Ali (RA),  Hazreti Halid İbni Velid (RA), Ashab-ı Kiram (RA) (1–2), Musahabe ( 1–6), Mükerrem İnsan, Fatiha Suresi Tefsiri, Bakara Suresi Tefsiri, Dualar ve Zikirler. Kaynak: Son devrin kutup yıldızları-Yener Dönmez

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?