Maliyeden ?ödenek? tebliği

Maliye Bakanlığı, 2007 yılında idarelerin kullanacağı ödeneklerin finansman programı kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Maliyeden ?ödenek? tebliği

Maliye Bakanlığı, 2007 yılında idarelerin kullanacağı ödeneklerin finansman programı kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öngörülen dönemden önce ihtiyaç duyulan ödenekler konusunda da değişiklik yapılarak ihtiyaçların karşılanacağını bildirdi. Bütçede yer alan cari ve sermaye transferleri ile mal ve hizmet alım giderleri arasında ödenek aktarımı yapılmayacak. Ancak zorunlu hallerde Maliye Bakanlığı?ndan görüş alınarak aktarma yapılabilecek.

SERMAYE TRANSFERLERİ

Maliye Bakanlığı, 2007 yılında idarelerin kullanacağı ödeneklerin finansman programı kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi. Ancak öngörülen dönemden önce ihtiyaç duyulan ödenekler konusunda da değişiklik yapılarak ihtiyaçların karşılanacağını bildirdi. Bütçedeki cari ve sermaye transferleri arasında ödenek aktarımı yapılmayacağı belirtilirken, zorunlu hallerde Maliye Bakanlığı?nın görüşü doğrultusunda aktarma yapılabileceği bildirildi.

Maliye Bakanlığı 2007 yılı merkezi yönetim bütçe uygulama tebliğini yayınladı. İdareler hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları 2007 yılı harcama ve ayrıntılı finansman programı kapsamında gerçekleştirecek. Öngörülen dönemden önce kullanılacak ödenekler yine bu programlarda değişiklik oluşturmayacak şekilde değişiklik yapılarak ihtiyaçlar karşılanacak. Aktarmaya getirilen sınırlamaları ve diğer yasalardaki benzeri hükümleri dikkate alarak, her tertibin yıl sonu ödenek ihtiyacını göz önünde bulundurarak, aktarma işlemini gerçekleştirecek veya aktarma talebinde bulunacaklar.

ÖDENEĞİN SERBEST KALMASI

Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlemin yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir durumda olması gerekiyor. Ödenek eklenen tertipten düşme yapılamayacağı için idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma talebinde de bulunmayacak. Her türlü ilave ödenek ihtiyacında, öncelikle idarenin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacak.

YATIRIM PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce 2007 yılı programının izlenmesine dair karara göre gerekli program değişiklikleri tamamlanacak. Hatalı bütçe işlemi, iptal edilmek suretiyle düzeltilecek. İptal işleminin yapılabilmesi için ilgili tertiplerdeki hatalı işleme konu olan ödeneğin, kullanılabilir durumda bulunması gerekiyor.

AKTARMA YAPILMAYACAK

İdarelerin, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ve "05- Cari Transferler" ekonomik kodlarında yer alan cari nitelikli ödenekler ile "06- Sermaye Giderleri" ve "07- Sermaye Transferleri" ekonomik kodlarında yer alan sermaye nitelikli ödenekler aktarma yapılmayacak. Ancak zorunlu hallerde, bakanlığın uygun görüşü alınarak aktarma yapılabilecek. Hesap gruplarında yer alan hesapların bakiyelerinden proje özel hesabı, şartlı bağış ve yardımlar ile avans, emanet gibi idarelerin kullanımında olmayan tutarlar düşüldükten sonra kalan miktar ile finansman cetvelinde öngörülen finansman tutarı arasındaki fark kadar ödenek kaydı yapılabilecek. Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları için de likit karşılığı ödenek kayıt işlemi yapabilecek.

DARENİN NAKİT İHTİYACI

Likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, idarenin nakit ihtiyacının göz önünde bulundurulması ve nakit yönetiminin sıkıntıya sokulmaması amacıyla, belli bir nakit değerin (kasa+banka) ödenek kaydedilmeyip ihtiyat olarak hesaplarda tutulması gerekecek.

2006?DAN KALAN ÖDENEKLER

2006 yılından tefrik edilip kullanılmayan ödenekler, 2007 yılı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere devren ödenek kaydedilecek. Bu ödenekler, gelir gerçekleşmesine göre gerektiğinde Bakanlıkça revize edilmek suretiyle kullanılacak.

HARCAMALARDA UYULACAK KURALLAR

İlamdan kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertipten ödenecek. Bu tür ödemelerden kaynaklanan ödenek yetersizlikleri, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacak. Tasarruf imkanının bulunmaması halinde, Bakanlık bütçesine bu amaçla tefrik edilmiş olan ilgili tertiplerden gerekli ödenek talep edilebilecek.

BLOKE TUTULAN REVİZELER

Bloke tutulan ödeneklere ilişkin revizeler, Bakanlık tarafından tertip bazında yapılacak ve idarelerce revize talepleri Maliye Bakanlığı?na iletilecek.

ANKA

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER