MEB'in Kapasitesi güçlendirilecek

Bakan Nimet Çubukçu, MEB'in Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

MEB'in Kapasitesi güçlendirilecek


Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi değerlendirme ve kapanış konferansına katıldı.

Burada konuşan Bakan Çubukçu, proje üzerinde bir süredir çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakanlıkta yapısal bir reforma odaklanıp çözüm haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Çubukçu, şunları kaydetti: “ Eğer bugün çocuklar okula gitmek istemiyor ve okula gitmeyi kötü bir mecburiyet gibi algılıyorlarsa, pırıl pırıl beyin ve yüreklerinin içindeki parlaklık yitirilip köreliyorsa, elbette yapılması gereken doğru eğitimi nasıl bir yöntemle vereceğimiz konusuna daha fazla odaklanmaktır.

Dolayısıyla bu 2 yıllık süreç içerisinde girdilerden çok sonuçlara odaklanmış, insana güveni merkeze almış, okulları birer yaşam alanına dönüştürmüş, eğitim kültürü olan yetkin yöneticiler ve uzman kadrolardan oluşan, etkin, verimli, hesap verebilir, saydam ve yurttaş katılımının olduğu, eşitlikçi, adil bir yönetim anlayışının neresinde olduğumuzun analiz yapıldı. Konsensusla kabul edilen sonuç ise kaynaklarını en az kayıpla, en etkili şekilde kullanan, kendini izleyen ve sağlıklı bir şekilde değerlendiren, kontrol mekanizmaları güçlü, etkin, performansın daha iyi olmasını sağlayacaksak, bir takım görev ve yetkileri, yetkili ve hesap verilebilir konumdaki yerlere aktarabilen, yüksek özelliklere sahip, güçlü okulları olan, kaliteli, kapasiteli, bol katılımlı iyi bir yere taşımaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Elbette eğitim ve yönetişim tarzları üzerinde düşünürken, bir ayağımız kendi kültür, tarih ve geleneğimizde sabit ve sağlam basarken, diğer ayağımız coğrafya, dil, din, kültür ayrımı yapmaksızın tüm dünyayı dolaşıp güzel, doğru ve iyi iş görür alanları aradı.”

Bakan Çubukçu, merkezileştirme ve adem-i merkezileştirme arasında doğru yer ve dengeyi ararken, bu dengeyi sağlayan şeyin gelenekler ve idari sistemin dayandığı değerler olduğu gerçeğinin hep akıllarının bir köşesinde durduğunu dile getirerek, “Diyebiliriz ki bu proje, bu yönüyle aktarmacı bir yaklaşımdan çok, kendi özgün eğitim ve yönetim modelimizi oluşturmamız bilinciyle hareket etmektir” dedi.

Hükümet olarak hedef, strateji, kalkınma ve eylem planlarını belirlerken, gözden geçirilmeye ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan bütün alanlarda yeniden yapılanmayı yol haritası olarak önlerine koyduklarını dile getiren Bakan Nimet Çubukçu, kalkınma planlarını da bu düşünceyle hazırladıklarını kaydetti. Çubukçu, 9. Kalkınma Planı'nda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında hizmet esasına dayalı bir yapılanmaya gidileceği, kurumsal kapasitenin güçlendirileceği, taşra teşkilatlarına ve eğitim kurumlarına yetki ve sorumluluk devrinin sağlanacağı ifadesinin yer aldığını anımsattı.

Bu çalışmaya yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşları da dahil ettiklerini anlatan Bakan Çubukçu, toplantılar, çalıştaylar, seminer ve konferanslar aracılığıyla geniş katılımı sürekli kıldıklarını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının rol ve etkilerinin nasıl artırılacağı konusunda analiz ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Çubukçu, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticilerin uygulama ve yönetişim kapasitesini artırmak için herkese kendi alanında yetkin akademisyenlerce bir dizi eğitim ve seminerler verdiklerini söyledi.

Eğitim yönetimi alanında Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki iyi örnekleri incelemek ve dersler çıkarmak amacıyla Haziran 2009'da İstanbul'da uluslararası bir konferans düzenlendiğini ifade eden Bakan Çubukçu, aynı amaçla Avrupa ülkelerine çalışma ziyaretlerinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: millieğitim

 

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2010, 19:59
banner53
YORUM EKLE

banner39