banner39

Memurların beklediği tarih belli oldu

Memurların sağlık hizmetlerinin de SGK'ya devredilmesiyle ilgili esaslar belirlendi.

Arşiv 01.01.2010, 16:26 01.01.2010, 16:26
Memurların beklediği tarih belli oldu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Maliye Bakanlığı, kamu personelinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devriyle ilgili esasları belirledi.

Dünkü Resmi Gazete'nin 5. Mükerrer Sayısında Yayımlanan Tebliğe göre, kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalı sayılacak.

Genel sağlık sigortasına devredilecek kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerine ilişkin işlemlerde, 14 Ocak dahil devir tarihine kadarki uygulamalar, Tedavi Tebliği hükümlerine göre yürütülecek. Tedavi giderleri de kamu personelinin kurumu tarafından ödenecek.

15 Ocak'tan itibaren ise SGK mevzuatı devreye girecek ve tedavi giderlerini bu kurum karşılayacak.

Kamu idareleri, Maliye Bakanlığı ile SGK tarafından yapılacak düzenlemeler çerçevesinde devir sürecini tamamlayacak. Bu süreçte oluşacak tereddütler de, söz konusu kurumlarca ortaklaşa giderilecek.
Tebliğ uyarınca, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, TC kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus veya evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmadan müracaat edebilecek. Kamu personeli için ayrıca hasta sevk kâğıdı da düzenlenmeyecek.

Sağlık hizmetlerinin faturalandırılması işlemlerini de belirleyen Tebli ğ çerçevesinde, 15 Ocak'tan itibaren sağlık işlemlerine ilişkin tedavi faturaları SGK tarafından ödenecek. Devir tarihinden önce başlayıp, devir tarihinde veya takip eden günlerde devam eden tedaviler için sağlık kuruluşları tarafından dönem sonlandırması yapılacak.

İlaç bedellerinin ödenmesinde de, ilaçların reçete edildiği tarih esas alınacak. Devir öncesi döneme ilişkin faturalar, kamu personelinin kurumu, 15 Ocak'tan sonra ise SGK tarafından ödenecek.

Kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren reçete edilen ilaçlarını, SGK ile anlaşması bulunan herhangi bir eczaneden alabilecek.

Kamu personeli ve aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin devir tarihinden itibaren SGK tarafından karşılanacak olması nedeniyle, bu kişiler hakkında Harcırah Kanunu ve Tedavi Tebliğinin gündelik, yol masrafı ve refakatçi giderlerine ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Bu tür gündelikler, 15 Ocak'tan itibaren SGK tarafından ödenecek. Aynı şekilde, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlerin refakatçileri için de 15 Ocak'tan itibaren kamu personelinin kurumunca yol masrafı ve gündelik ödemesi yapılmayacak.

Katılım payı ve yurt dışında tedavide de, SGK uygulaması baş layacak.
Bu arada kamu personelinin ölümü halinde, cenazenin başka yere nakil işlemi dahil cenaze giderleri, personelin kurumunca ödenmeye devam edilecek.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?