Milli Nizam Partisi kapatıldı

1970'de kurulan Milli Nizam Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı, Genç Osman öldürüldü...

Milli Nizam Partisi kapatıldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

1970'de kurulan Milli Nizam Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı, Endonezya diktatörü Suharto devri kapandı,

MİLLİ NİZAM PARTİSİ KAPATILDI

26 Ocak 1970’de kurulan MNP, Anayasa Mahkemesinin 20 Mayıs 1970 tarihli kararıyla kapatıldı. Anayasa Mahkemesi partinin kapatılmasına gerekçe olarak; kurulu düzenin kısmen veya tamamen dini esaslara dayandırılması amacıyla faaliyette bulunmayı yasaklayan TCK’nın 163. maddesinin kaldırılmasını istemek, din derslerinin orta öğretimde mecburi hale getirilmesini savunmak, hilafetin geri gelmesinde büyük faydalar görmek, son 50 yıllık laik devri dalalet devri olarak görmeyi gösterdi. MNP, 1970’lerin başında İslamcı düşüncenin genel sağcı ideolojiden ayrışmasını sağlamış bir hareket olarak tarihteki yerini aldı.

ENDONEZYA’DA SUHARTO DİKTATÖRLÜĞÜ SONA ERDİ

1945 yılında Sukarno tarafından kurulan 1967’de ise Suharto’nun darbeyle devlet başkanı olduğu Endonezya’da uzun yıllar tam anlamıyla bir diktatörlük dönemi yaşanmıştır. Özellikle Hollanda sömürgesinin devamı olarak gördükleri ve İslami bir devlet olarak kabul etmedikleri için merkezi hükümeti tanımayan Açe-Sumatra bölgesinde bu geçen sürede milyonlarca insan katledilmiştir. Endonezya, 17.508 adadan oluşan dünyanın en büyük takımada devleti olup, aynı zamanda 240 milyon kişilik nüfus ile dünyanın dördüncü en fazla nüfusuna sahip ülkesidir. Bu özelliği ile İslam dünyası içinde de en kalabalık Müslüman olma vasfını taşımaktadır.

33 yıllık Suharto diktatörlüğü döneminde her türlü muhalif ses şiddet kullanılarak bastırılmıştır. Açe’de devam eden İslami direnişe ilave olarak Java adasında da özellikle üniversite öğrencileri arasında yer altı örgütlenmesi şeklinde yapılanan İslami Hareketler ortaya çıkmıştır. 1998 yılının ilk aylarında dernek kurulmasına izin veren düzenlemelerle birlikte kurulan KAMMİ ve SALAM Uİ teşkilatlarının öncülüğünde bir ay aralıksız süren ve yüz binlerce insanın katıldığı protestolar sonucunda 20 Mayıs 1998 günü Suharto devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.

AVRUPA MİLLİ GÖRÜŞ TEŞKİLATI KURULDU

Türkiye’deki Milli Görüş hareketinin yurt dışı organizasyonlarından olan Avrupa Milli Görüş Teşkilatları 20 Mayıs 1985'te Köln'de kuruldu. Daha önce İslam Birliği, Türk İslam Birliği gibi adlar altında çeşitli kuruluşlar olmasına karşılık ilk olarak bu tarihte Avrupa Milli Görüş Teşkilatı ismi kullanılmaya başlamıştır. Daha sonraki süreçte organizasyon ismini İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olarak değiştirmiştir.

SİYASİ PARTİLER KURULDU

12 Eylül 1980 darbesiyle tüm siyasi partilerin, vakıf, dernek ve sendikaların kapatılmasının ardından 20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Büyük Türkiye Partisi kuruldu.

EKÜMENİK KONSİL TOPLANDI

Roma imparatoru Konstantin, ilk Ekümenik Konsilin 20 Mayıs 325'te İznik'te düzenlenmesini sağladı. İlk ekümenik konsil, 218 piskoposun katılımıyla İznik’te yapılmış ve Hıristiyanlık dinine hayat veren ve “İznik yasaları” adıyla bilinen 20 maddelik kararlar alınmıştır. İmparator I. Konstantinus’un huzurları ile yapılan I. Konsil şiddetli tartışmalara sahne olmuştur. İskenderiyeli din adamı Arius’un “Hz. İsa’nın, sadece bir insan olduğu bir tanrıdan dünyaya gelmediği” şeklindeki kısa sürede taraftar toplayan tezi, toplantıya katılan piskoposları çileden cıkarmış, Arius ve arkadaşları toplantıdan kovulmuştur. Bu toplantıda çeşitli yerlerde okunan İncil’ler hakkında tartışmalar sonucunda 4 temel İncil üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

YUNANLILARLA MÜTAREKE İMZALANDI

1897 yılının ilk aylarında çeşitli vilayetlerde başlayan Osmanlı-Yunan savaşı gittikçe şiddetini arttırarak devam etti. 20 Mayıs 1897 tarihinde aralarında anlaşan Avrupa’lı devletlerin ve Rus Çarı’nın baskısıyla 2. Abdülhamit Atina’ya kadar gelen kuvvetleri durdurarak anlaşma imzaladı.

TÜSİAD KURULDU

20 Mayıs 1971 tarihinde kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu. Ekonomik alandaki kişilerin ortak bir platformu olarak kurulmasına rağmen uzun yıllar sistemin önemli bir unsuru olarak işlev gören TÜSİAD özellikle 28 Şubat döenmi olarak ifade edilen dönemde ülke siyasetine yön vermeye çalışmasıyla dikkat çekti.

GENÇ OSMAN ÖLDÜRÜLDÜ

20 Mayıs 1622’de Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman'ın yerine I. Mustafa, ikinci kez tahta çıkarıldı.

GAZETECİ ALİ SUAVİ ÇIRAĞAN BASKININI DÜZENLEDİ

20 Mayıs 1878’de Gazteci Ali Suavi etrafına topladığı 500 kadar göçmenle isyan başlattı. II. Abdülhamit'i devirmek, Çırağan Sarayı'nda tutulan V. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla ''Çırağan baskını''nı düzenleyen Gazeteci Ali Süavi Beşiktaş Karakol komutanı Yedi sekiz Hasan Paşa tarafından öldürüldü.
 

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2010, 07:17
banner53
YORUM EKLE

banner39