banner15

Mukayeseli Borçlar Hukuku'nda bir ilk

Demiray, eksik borç kavramının Roma İmparatorluğu'nda doğuşundan günümüz Türkiye'sine uzanan izini sürüyor.

Mukayeseli Borçlar Hukuku'nda bir ilk

 

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Mustafa Demiray, Borçlar kanunu konusunda derin bir araştırma yaparak "Hak Zail Olmaz" isimli eseri ortaya çıkardı. Hak Zâil Olmaz, Roma ve Türk hukukları açısından Türkiye’de, İslâm hukuku açısından da dünyada bir ilk. Demiray, eksik borç kavramının Roma İmparatorluğu’nda doğuşundan günümüz Türkiye’sine uzanan izini sürüyor.

Kitabın arka kapağında yer alan metinde şunlar ifade ediliyor: "Roma hukukunda tabiî borç (obligatio naturalis) olarak adlandırılan ve günümüz hukukunda Borçlar Hukuku içinde düzenlenen eksik borçlar, kanunun dava hakkı vererek desteklemediği, ama tamamen hükümsüz de saymayıp birkısım sonuçlar bağladığı borçları ifade etmektedir. Borçlar Hukuku alanında ayrıcalıklı ve istisnaî bir yeri temsil eden eksik borç kavramı, fıkıh, hukuk ve ahlâk disiplinlerinin yanısıra hukuk ve siyaset felsefelerinin de bazı temel meselelerinin kesişim noktasında durması açısından önem taşımaktadır.

İslâm hukukunda da doğuş şartları, özellikleri ve sonuçları açısından Roma-Türk hukuk literatürü içinde tabiî/eksik borç olarak isimlendirilen borç türüyle bazı hususlarda paralellikleri bulunmakla beraber farklılıklar da taşıyan ve ifası yargı yoluyla elde edilemez ama geçerli şekilde ifa edilebilir borçlar bulunmaktadır. İslam hukukundaki eksik borçlar, kazâî hüküm-diyânî hüküm ayırımına dayanmakta olup diyânî borçların bir altkümesini teşkil etmektedir.

Bu eserde, öncelikle, Roma hukukunda doğan ve Kıta Avrupası hukuku üzerinden günümüz Türk hukukuna geçen tabiî/eksik borçların tarihî arkaplanı ve mevcut durumu farklı boyutlarıyla ortaya konuluyor. Bilahare tabiî/eksik borçlara dair bu düzenlemeler çerçeve edinilerek İslâm hukukundaki benzeri borçlar tasnif ediliyor, kaynakları ve hükümleri açıklanıyor."

ÖNSÖZ'ÜNDEN BİR BÖLÜM

Yazar Mustafa Demiray tarafından kaleme alınan kitabın önsözünde ise şöyle deniliyor: "...Bu eserde, öncelikle, Roma hukukunda doğan ve Kıta Avrupası hukuku üzerinden günümüz Türk hukukuna geçen tabiî/eksik borç kavramını farklı boyutlarıyla ortaya çıkarmaya çalıştık. Eksik borçların tarihî arka planını ve mevcut durumunu Roma, Kıta Avrupası ve Türk hukuklarından hareketle ortaya koyduktan sonra İslâm hukukundaki benzer borçların incelenmesine geçtik. Konuyu bahsi geçen hukuklar açısından öncelikle tam borç telakkisinin kısaca aktarılması, sonra eksik borçların incelenmesi şeklinde ele aldık. Özellikle İslâm hukukuna dair kısımda, bu borçları kazâî yoldan elde edilemez kılan hususları ve bu borçlara bağlanan sonuçları tafsilatıyla işledik

(...) eser, hem Roma ve Türk hukukları açısından hem de İslâm hukuku açısından ülkemizde yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmamızın benzer çalışmalar açısından bir başlangıç teşkil etmesini umut ediyoruz"

Kitap hakkındaki diğer detaylar ise şöyle:


Mukayeseli Hukuk 1 

HAK ZÂİL OLMAZ

Roma, Türk ve İslâm Hukuklarında Eksik Borç

Yazar Mustafa Demiray

Tasarım Kapak Salih Pulcu

ISBN 978-975-8740-80-2

Barkod 9789758740802

Birinci Basım: Aralık 2009

Dağıtım: Şubat 2010

Karton Kapak, 3. Hamur

311 sayfa, 16,5 x 24

20,00 TL.

MUSTAFA DEMİRAY'IN DİĞER ESERLERİ:  

Tokat’ta doğdu (1975). Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden (1994) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1998) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (Serahsi’de Kazai Hüküm - Diyani Hüküm Ayrımı, 2001) ve doktora (Eksik Borç Kavramının İslâm Hukuku Açısından İncelenmesi, 2008) çalışmalarını tamamladı.

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2010, 10:05
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48