banner39

MÜSİAD: Aile Hekimliği yaygınlaştırılmalı

MÜSİAD, Sağlıkta atılımın sürdürülmesi ve kesin çözüm’ için aile hekimliği yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Arşiv 25.08.2007, 11:02 25.08.2007, 13:59
MÜSİAD: Aile Hekimliği yaygınlaştırılmalı


Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, son yıllarda büyük bir dönüşümün yaşandığı sağlıkta, atılımın sürmesi ve gelişmiş ülkelerin dünya standartlarının yakalanması için aile hekimliğinin mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, pilot bölge Düzce’de aile hekimliği uygulaması konusunda yaptıkları gözlemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Danışman, ülkemizde sağlık verilerinin insan gücü ve fiziki mekan olarak sürekli artış göstermesine karşılık hekim ve yatak başına düşen nüfusun AB ortalamalarının çok üstünde olduğunu hatırlatarak, bu gerçeğin sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin ana kaynağı olduğuna dikkat çekti.

SAĞLIKTA KALİTE ARTIŞI SÜRDÜRÜLMELİ

2003 yılından bu yana uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile tüm sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altına alındığını, ayrıca sosyal güvencesi olan vatandaşların da(ülke nüfusunun % 88.7’si) sağlık kurumlarından eşit ve adil yararlanmasının sağlandığına işaret eden Danışman, “Son yıllarda devrim olarak nitelenen gelişmelerin yaşandığı sağlıkta atılımların sürmesi ve dünya standartlarının yakalanması aile hekimliğinin belirli bir plan ve program çerçevesinde ülke geneline mutlaka yaygınlaştırılmak zorunda” dedi.

Dr. Danışman, pilot uygulamadan çıkan müspet veriler doğrultusundaki uygulama ile büyükşehirlerde bazı yetersizliklerin uygulamadan önce giderilebilece-ğini belirterek pilot uygulamadan yaygın uygulamaya aşamalı geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD’DAN ÇÖÖZÜM ÖNERİLERİ

Sağlık kuruluşlarında doktorun yanı sıra hemşire, ebe ve sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personeli açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara hız kazandırılmalı. 

Aile hekimi eğitim programları Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri ve üniversitelerin kadrolarının artırılması bunun yanı sıra pratisyen hekimlikten aile hekimliğine geçiş sürecinin kolaylaştırılıp özendirilmesi gerekmektedir. Mevcut uygulamada pratisyen hekimlerin Bakanlıkça belirli periyotlar ve programları çerçevesinde eğitilerek istihdam edilmeleri bir gerekliliktir. 

Büyükşehirlerde aile hekimliğine geçildiğinde mevcut fiziki mekanların yetersizliği daha bariz olacaktır. Bu nedenle aile hekimlerinin tedavi hizmeti verebileceği fiziki mekan açıkları kapatılmalı. Resmi kurumların yanı sıra aile hekimleri kendi fiziki mekanlarını oluşturmalı. 

Aile hekimlerinin gezici sağlık ünitelerinde koruyucu sağlık hizmetleri yanı sıra, muayene de yapabilmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı. 

Aile hekimlerinin sağlık kuruluşlarına sevk işlemi yapmaları daha adil ve rasyonel puanlama kriterlerine göre yapılması konusunda mevzuat yeniden düzenlenmeli ve sevk zinciri oluşturulmalıdır. Bu uygulamanın haricindeki sevkler maddi katkı payına dönüştürülmelidir. 

Türkiye’de sağlık harcamalarının yüzde 48’ini teşkil eden ilaç harcamalarının yüzde 20-30’luk Avrupa standartlarına indirilmesi için çaba gösterilmeli ve gerekli düzenlemelere geçilmeli. 

Sağlık sektöründe aile hekimliği uygulaması ile pilot uygulama bölgelerinde tespit edilmiş olan olumsuzlukların ve istismarların önlenmesine yönelik daha etkin düzenlemeler yapılmalı. 

Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçe, aile hekimliği uygulamasına geçildiğinde artırılmalı, ayrıca sosyal güvenlik kurumu sağlık hizmetinden yararlananların da katkı paylarına katılımlarına sağlanmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi, ayakta tanı ve tedavinin belli bir oranda karşılanabilmesi için artırılmalı ve sosyal güvenlik kurumu açıklarının kapatılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler sürdürülmeli, prim kayıtlarının önüne geçilmeli ve bu konuda işletme standartları geliştirilmeli. 

Ayrıca sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde özel sağlık kuruluşları sisteme entegre edilerek SGK sağlık hizmeti satın alma kapsamına alınmalı. 

Ortak bilgi sistemi oluşturulmalı, ilaç ve tıbbi cihaz havuzları tesis edilmeli. 

Hastaneler aşamalı olarak idari ve mali özerkliğe kavuşturulmalı, özerkleştirmenin önü açılmalı 

Sağlık hizmetleri sunumu ile finansmanın birbirinden ayrılması çalışmaları hızlandırılmalı

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?