banner15

Öğrenciler ezbercilikten kurtulamıyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan araştırma, öğrencilerin ezbercilikten kurtulamadığını ortaya koydu.

Öğrenciler ezbercilikten kurtulamıyor


Dünya Bülteni / Zehra Gülle

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) 12 ilde, 242 okulda ve bin 532 öğretmenle yüz yüze “Sınıf Yönetimi ve Yapılandırmacı Yaklaşım” konulu anket çalışması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) yaptığı araştırma, 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya başlanan öğrenci merkezli ‘yapılandırmacı yaklaşım’a dayalı eğitim-öğretim faaliyetinin henüz istenilen düzeyde uygulanmadığını ortaya çıkardı.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, sınıf yönetiminde yapılandırmacı yaklaşımı uygulama düzeylerinin belirlenmeye çalışıldığı ankette, öğrencinin öğrenme sürecinde bilgiyi kendisinin oluşturması temel ilkesine dayanan ‘yapılandırmacı yaklaşım’ı öğretmenlerin benimseyemediği belirlendi. Öğretmenler, ezberciliğe dayalı öğrenme anlayışının terk edilmemesini, öğrencilerin ezberciliğe dayalı sınavlarla karşı karşıya kalmalarına bağlıyor.
  
Sınıf yönetiminde yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasına yönelik sorulara verilen cevaplar incelendiğinde;
-Öğretmenler, sınıf yönetiminde yapılandırmacı yaklaşımı orta düzeyde ya da çoğunlukla uyguluyor.
-Bayanlar, erkeklere oranla yapılandırmacı yaklaşımı daha fazla uyguladıkları görüşünde.
-İlköğretim öğretmenlerinin, ortaöğretim öğretmenlerine oranla yapılandırmacı yaklaşımı daha fazla uyguladıkları ortaya çıkıyor.
-11 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin, 1-10 yıl arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenlere oranla yapılandırmacı yaklaşımı daha fazla uyguladıkları görülmekte.
-Sınıfta uygulanacak etkinliği kendisi belirleyen öğretmenler, bütün öğretmenlerin ancak dörtte birini oluşturuyor.
-Öğretmenlerin dörtte üçüne yakını, öğrencileri geleneksel oturma düzenine göre oturtuyor.
 
Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Görüşleri
Ankette ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımla ilgili görüşleri de sorulmuş. Öğretmenlerin bu konudaki görüşleri şöyle:
 
-Yapılandırmacı yaklaşımın oturması ve uygulanması için öncelikle sınav sisteminin değişmesi gerekiyor.
-Öğrenciler hazır değil, aileler yeteri kadar bilinçli değil.
-Araç-gereçlerin, fiziki şartların ve altyapının yeterli düzeye ulaşması gerekiyor.
-Öğrencilerin ders yükünün azaltılması, sınıf mevcutlarının düşürülmesi gerekiyor.
-Ödevler, öğrencilerin kapasitesini aşıyor ve veliye ödev olarak gidiyor.
-SBS, öğrencileri ezbere yönlendiriyor.
-Ailelerin sosyal ve ekonomik şartları da yapılandırmacı eğitimi olumsuz etkiliyor.

Anket sonucuna göre; öğretmenlerin, yapılandırmacı yaklaşımın temelinde yatan bilginin öğrenme sürecinde birey tarafından aktif olarak oluşturulduğuna yeterince inanmadıkları görülmekte. Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik verilen hizmetiçi eğitimlerin de yeterli olmadığı ve bu eğitimlerin yapılandırmacı yaklaşımın temelinde yatan ilkeler başta olmak üzere, iyice benimsetilerek verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Genel anlamda, yapılandırmacı yaklaşımın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında ilköğretim öğretmenlerinin ortaöğretim öğretmenlerine, 11 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin de diğer öğretmenlere nazaran daha fazla aktif oldukları ortaya çıkıyor.
 
Sonuç olarak; yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci merkezli bir eğitim sistemi öngördüğünden planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin tamamında öğrencilerin katılımı sağlanması ve ortaöğretim öğretmenlerinin bu konuda daha çok çaba göstermeleri gerektiği belirtiliyor.

Eğitim-öğretim etkinliklerinin yürütülmesinde yapılandırmacılığın gerektirdiği ders materyallerinin okullarda yetersiz kaldığı, ders materyallerinin yeterli hale getirilmesi, öğretmenlerin farklı strateji, yöntem ve tekniklere ağırlık vermesi ve aktif olarak daha fazla öğrenci merkezli uygulamalar yapması gerekiyor.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın; okullar için gerekli olan altyapıyı oluşturması, araç-gereç ve donanım eksikliklerini gidermesi, sınıf mevcutlarını düşürmesi, öğretmenlere hizmetiçi kurslar, ailelere ise seminerler vermesi, sınavları bu yaklaşıma göre düzenlemesi ya da tamamen kaldırması gerektiği belirtiliyor.
 
Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı tam anlamıyla benimseyerek, her yönüyle uygulaması, yapılandırmacılığın hedeflenen amaca ulaşmasını sağlayacağı, bu yaklaşımla öğrencilerin, sınav endeksli ezbercilikten kurtularak bilgiyi, öğrenme sürecinde kendileri oluşturacağı vurgulanıyor.
 

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2010, 21:52
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35