Öğrencilerin gözüyle SBS anketi

SBS'ye bakış açıları ve sınavdan nasıl etkilendiklerini ortaya koyması amacıyla bir anket yapıldı.

Öğrencilerin gözüyle SBS anketi


Dünya Bülteni / Zehra Gülle

Türk Eğitim-Sen Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte “Öğrencilerin Gözüyle Seviye Belirleme Sınavı” konulu bir anket hazırladı.

SBS’de aktör olan genç bireylerin SBS’ye bakış açılarının ve sınavdan nasıl etkilendiklerini ortaya koyması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa’da 6. 7. ve 8. sınıfa devam eden 700 öğrenci üzerinde anket çalışması yapıldı.

Ocak- Şubat- Mart 2010’da üç aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan anket çalışmasına katılanların yüzde 54,9’u kız öğrencilerden, yüzde 45,1’i de erkek öğrencilerden oluşuyor. Ankete katılanların yüzde 39,3’ü 7. sınıf öğrencisi, yüzde 34,9’u 8. sınıf öğrencisi ve yüzde 25,8’i ise 6. sınıf öğrencisi.

Katılımcıların yüzde 98,7’ si SBS ye gireceğini ifade ederken, SBS ye girmeyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,3.

Katılımcılara SBS’de yılsonu başarı puanının etkili olmasının okuldaki derslere ve sınavlara ilgiyi artırıp artırmadığı sorulmuş. Katılımcıların yüzde 87,4’ü ‘evet’ derken, yüzde 12,6’sı derslere ve sınavlara ilgiyi artırmadığını ifade etmiş.

Öğrencilere SBS de yılsonu başarı puanının etkili olmasının fırsat ve imkân eşitliği sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda ise bu soruya katılımcıların yüzde 56,2’ si ‘evet’ cevabı verirken, yüzde 14,2’si ‘hayır’, yüzde 29,6’sı ise ‘kısmen’ cevabı vermiş.

Her Sene Sınava Girmek Stres Yaratıyor

Katılımcılara SBS sistemini nasıl buldukları sorulduğunda katılımcıların yüzde 47’si her sene sınava girilmesinin stres yarattığını ifade etmiş. Ankete katılanların yüzde 36,2’ si SBS’nin gayet iyi bir sistem olduğunu, yüzde 4,8’ i öğrencilerin düzeyine uygun bir sistem olmadığını, yüzde 7,8’ i adil bir sistem olmadığını düşündüklerini ifade etmişler. Yüzde 3’ü sistemin öğrencilerin bilgi düzeyini ve performansını ölçmeye yönelik bir sistem olduğunu belirtmiş.

 Öğrencilerin %43,7 si Dershaneye Gidiyor
      
Öğrencilere SBS’ye nasıl hazırlandıkları sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 43,7’si dershaneye gittiğini, yüzde 43,4 okulda aldığı eğitimle sınava hazırlandığını, yüzde 6,4’ü kaynak kitaplar ve test çözerek hazırlandığını, yüzde 2,8’i hem dershaneye gittiğini, hem özel ders aldığını, yüzde 2,3’ü özel ders aldığını. Yüzde 1,4’ü okul kursuna gittiğini belirtmiş.

Ankete katılanlara dershaneye gitmeden ya da özel ders almadan SBS’de başarı olunabileceğine inanıp inanmadıkları da sorulmuş. Katılımcıların yüzde 66,9’u dershaneye gitmeden başarılı olabileceklerine inandıklarını ifade etmişler, inanmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 33,1.

SBS Öğrencilerde Kaygı ve Endişeyi Artırıyor

Katılımcılara SBS’nin kendilerini psikolojik yönden nasıl etkilediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 32,2’ si kaygı ve endişe gibi duygularında artış olduğunu, yüzde 30,4 ü kendini stres ve baskı altında hissettiğini, yüzde 21’i psikolojik sorun yaşamadığını, yüzde 12,4’ü dikkat ve konsantrasyonda sorunlar yaşadığını ve yüzde 4’ü de uyku bozukluğu yaşadığını ifade etmişler.

Ankete katılanların SBS’den fiziksel olarak nasıl etkilediği sorulduğunda ise yüzde 54,8’i herhangi bir fiziksel sorun yaşamadığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 12,8’ i baş ağrısı, dönmesi,  yüzde 11,4’ ü terleme, üşüme, yüzde 8,2’si karın ağrısı, mide sorunları yaşadığını belirtmiş.

Katılımcıların SBS’ye ne kadar çalıştıkları incelendiğinde, yüzde 31’i iki saat, yüzde 21.6’sı üç saat, yüzde 17.6’sı dört saat ve yüzde 16,4’ü bir saat çalıştığını ifade etmiştir.  SBS için özel olarak çalışmadığı ifade edenlerin oranı ise yüzde 12,3’dür.

Katılımcıların SBS'de başarılı olmak için ailelerinden baskı görüp görmedikleri araştırıldığında yüzde 39,9’ u baskı gördüklerini, yüzde 26,7’si baskı görmediklerini ve yüzde 33,4’ ü ise kısmen baskı gördüklerini ifade etmişler.

SBS Kaldırılsın Diyenler % 58,7

Öğrencilere SBS’nin kaldırılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda yüzde 58.7’ si ‘evet’ cevabını verirken, yüzde 41,3’ ü ‘hayır’ cevabını vermiş.

Öğrencilere SBS yerine nasıl bir sistem beklentisi içinde oldukları sorulduğunda; öğrencilerin yüzde 67’si sınavın kaldırılması gerektiğini ve gidilecek okulun okul başarı puanına göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiş.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘Milli Eğitim Bakanlığı da SBS’yi mercek altına almış ve internet sitesinde SBS hakkındaki düşünceleri öğrenmek üzere bir anket hazırlamıştır. Türk Eğitim-Sen olarak biz de SBS’nin kaldırılmasından yanayız. Bu sistem, okul ve öğrenci başarısını ölçerken, ne yazık ki öğrencileri dershanelere mahkûm etmiştir. Öte yandan SBS, her yıl sınava tabi tutulan öğrencilerin psikolojilerini de olumsuz etkilemektedir. Bu noktada öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yarıştırılması doğru değildir. MEB’in, SBS ile ilgili kararını verirken, sendikamızın öğrenciler üzerinde uyguladığı anketin sonuçlarını da dikkate almasını bekliyoruz. Bu anket sonuçları MEB’e gönderilecektir.’ Dedi.


 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2010, 21:27
banner53
YORUM EKLE

banner39