banner39

Okulu 'Asan'lara bütün yönleriyle inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamlarını sağlamak için harekete geçti.

Arşiv 10.06.2010, 20:12 10.06.2010, 20:12
Okulu 'Asan'lara bütün yönleriyle inceleme


Milli Eğitim Bakanlığı, 20 günden fazla devamsızlık yapan ilköğretim öğrencilerinin okula devamları için Emniyet ve Diyanet gibi kurumlarla işbirliği yapacak.        

MEB, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine yönelik bir protokol imzalayacak. Hazırlanan protokol taslağına göre, zorunlu ilköğretim çağında olup da okula kayıt yaptırmayan çocuklar ile kayıtlı olduğu halde okula gitmeyen öğrencilerin, ''eğitime erişim ve devamlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması'' amaçlanıyor.        

Bu çerçevede, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, TRT, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilecek.        

İşbirliği yapılacak kurumlar, çocukların ilköğretime erişimleri ve devamları konusunda çeşitli yükümlülükler üstlenecek.     

Erken nişanlanma ve evlilik, ailenin ekonomik yetersizliği, sağlık, çalışma, ailevi ve geleneksel nedenler ve diğer bazı sorunlardan dolayı okula devam etmeyen çocuklar öncelikle izlenecek.        

Bakanlık, e-okul veri tabanındaki izleme-değerlendirme modüllerini geliştirerek,  çözüme yönelik strateji ve politikalar üretecek. Ayrıca, çocukların okula devamlarına ilişkin il bazında periyodik aralıklarla raporlar yayınlanacak. Mevsimlik gezici, geçici tarım işçiliğinde çalışmaları nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, e-okul sisteminden bire bir takip edilecek.        

Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan zorunlu eğitim çağındaki çocuklardan ekonomik nedenlerle ailelerinin yanında eğitime devam edemeyecek olanlar yatılı ilköğretim okullarına yerleştirilecek.
        
DİYANET İŞLERİ'NİN GÖREVLERİ        
Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu eğitim çağında olup da ''eksik veya yanlış dini bilgiler'' nedeniyle ilköğretime kayıtları yaptırılmayan veya kayıtlı olduğu gönderilmeyen çocukların ilköğretime devamlarının sağlanması için cami etkinliklerinde, vaaz ve hutbelerde bu konuya yer verilmesini sağlayacak.       

Başkanlıkça, Kur'an kurslarına yönelik hazırlanan eğitim materyallerinde kız çocuklarının eğitiminin önemine, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim imkanlarına kavuşturulmasına ve çocuk işçiliğinin sonlandırılması konularına yer verilecek. İlköğretime erişim ve devam konusunda ailelerin ikna edilmesi için din görevlileri de çalışacak.        

Dini konular ve toplumun bilgilendirmeye yönelik konferans, seminer ve benzeri etkinliklerde okula gitmenin önemi vurgulanacak.

ADRESLER TESPİT EDİLECEK       
Emniyet Genel Müdürlüğü, suça sürüklenen çocukların eğitim durumlarını tespit ederek, okula devam etmeyen çocukların okullara yönlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişim kuracak.        

Çocuk Polisi birimleri eğitim hakkı, eğitimin önemi ve okula devamın sağlanması konusunda bilinçlendirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ''toplumu bilgilendirme'' çalışmalarında ''çocuk suçluluğu ve eğitim'' ilişkisi konularına öncelik verecek.       

Adresinden taşınan veya adresi bilinmeyen çocukların adresleri il/ilçe emniyet müdürlüğünce tespit edilecek.        

Jandarma Genel Komutanlığı da benzer yükümlülükleri yerine getirecek.        

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü, T.C vatandaşı olup, yurt dışında yaşayan zorunlu ilköğretim çağındaki çocuklarının okula gidip gitmediklerini kontrol altında tutacak.
        
DAVA AÇILACAK        
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü her yıl mayıs ayında adrese kayıt sistemi verilerinde zorunlu ilköğretim çağında olan çocuklara ilişkin verileri ve adres bilgilerini MEB ile paylaşacak.        

Ayrıca her yıl 0-6 yaş grubundaki nüfus verileri de ''strateji ve politikalara'' kaynaklık etmesi açısından MEB'e bildirilecek.        

İlköğretime erişim ve devamın önündeki engellerden biri olan ''nüfusa kayıt ile ilgili sorunların'' 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesindeki ''Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.'' hükmünün uygulanması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapacak.        

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerle buralardan salıverilen ya da denetimli serbestlik altında bulunan zorunlu ilköğretim çağındaki çocuklara ait bilgileri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek. Ayrıca, bu durumdaki çocuklardan ailesinin yanında eğitimine devam edemeyeceğini bildirenlerin taleplerinin uygunluğunu tespit ederek milli eğitim müdürlüklerine aktaracak.
        
ÇOCUK İŞÇİLERİN DURUMU      
Çalışma Genel Müdürlüğü, çocuk işçiliği ile ilgili mücadele konusunda kolluk güçlerinin ve zabıtaların bilinçlendirilmeleri görevini üstlenecek. İşverenlerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek örgütlerinin çocukların çalıştırılmasının gelişimlerine olumsuz etkileri konusunda ve bu konularda aile duyarlılığını artırılması amacıyla eğitim çalışmaları düzenleyecek.        

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, zorunlu ilköğretim çağındaki kız çocuklarının okula gitmelerini engelleyen nedenler konusunda yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bulgulara göre politika oluşturacak ve strateji geliştirecek. Kız çocuklarının eğitimin destekleyecek farkındalık çalışmaları yürütecek.       

Özürlüler İdaresi Başkanlığı, engelli çocukların eğitime devamlarına ilişkin hazırlanacak projelere, araştırmalara destek sağlayacak. Ayrıca, ilgili ve sorumlu kurumlar arasında daha etkili işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları yürütecek.        

TRT, MEB ile işbirliği yaparak projeyle ilgili programlar hazırlayacak, ilköğretime erişim ve devam ile ilgili politikaları kamuoyuna duyuracak.
        
ERKEN EVLİLİK, ÇALIŞMA, GÖÇ
MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, ilköğretime erişim ve devamı izleme çalışmaları yaparak, zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocukların ilköğretime kayıt olduğu halde devamsız öğrencilerin kaydolmama veya devamsızlık nedenlerini belirledi.        

Buna göre, ilköğretime kaydın önündeki engeller arasında, adres bilgilerindeki yanlış, nüfus yaşı ile fiziki yaşının farklılığı, birden fazla nüfus kaydı bulunması, vefat ettiği halde aile kütüğündeki kaydının silinmemesi, yurt dışında çıktığı halde adres kaydının düzeltilmemesi gibi nedenler yer alıyor. Ayrıca çocuklar çalıştıkları, bir özüre sahip olmaları, ailevi, geleneksel, ekonomik yetersizlik gibi nedenlerden dolayı da ilköğretime gidemiyor.       

İlköğretime devamın önündeki engeller arasında ise, çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim okullarında ikinci kademe öğretiminin bulunmaması, ailenin ekonomik yetersizliği nedenleriyle eğitim giderlerini karşılayamaması, erken nişanlanma ve evlilik, göç, sağlık nedeniyle devamsızlık, ilköğretime devam ederken tutuklu veya hükümlü olmak, engelli olmak, çocukların gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde, sokakta, ev hizmetlerinde çalıştırılması, yurt dışına taşınma ve adres taşınması, yurt dışından gelme gibi sebepler bulunuyor.        

Bakanlık verilerine göre, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı 97.25 iken, zorunlu ilköğretim çağında olup ilköğretime kayıtsız kız erkek toplam çocuk sayısı 289 bin 316 olarak belirlendi. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise ilköğretimde net okullaşma oranı 98.97'e çıkarken, zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı ise 139 bin 691'e geriledi.

Kaynak: AA

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?