banner39

Organik tarım teşvik ediliyor

Organik tarım yapan çiftçiye dekar başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Arşiv 21.06.2010, 15:53 21.06.2010, 15:53
Organik tarım teşvik ediliyor

Fahri Sarrafoğlu / Dünya Bülteni  

Günümüzde giderek önem taşıyan Organik Tarıma’a önem giderek artıyor. Türkiye’de organik tarımı teşvik için birtakım çalışmalar başlatmış durumda. Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı kontrolünü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamak için mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir. Organik tarım, Avrupa’da 1910’larda uygulanmaya başlandı. Kontrollü üretim ise 1930’lu yıllarda yaygınlaştı. Zaman içerisinde küçük çapta da olsa artan oranda bir gelişme gösterdi ve 1970’li yıllarda ticari anlamda önem arz etmeye başladı. Bu hareket, 1972’de Almanya’da Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFAOM) kurulmasıyla daha düzenli bir hale geldi

20 YILDIR GÜNDEMDE

1990'dan beri, organik ürün pazarı hızlı bir artış göstermiş ve 2007 yılında 46 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu talep artışı, organik üretim yapılan tarım alanlarının artışına yol açtı. Yaklaşık 32.2 milyon hektarda organik üretim yapılmaktadır ve toplam tarım alanlarının yüzde 0.8'ini temsil ediyor. Ayrıca, 2007 yılında doğadan toplanan organik ürünler 30 milyon hektardan hasat edilmektedir. Organik tarım yöntemleri birçok ülkede yasa ve kurallarla çerçevesinde yönetilmekle beraber, standartların büyük bölümü bir şemsiye organizasyonu olan 1972'de kurulan IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements - Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) tarafından oluşturulmuştur.

AB ÖNEMİNİ ANLADI


Ekolojik tarım uygulanan alanlar Avrupa ülkelerindeki tarım alanlarının yüzde 2-3’ü dolayında. Bu noktada tarımsal hareketler üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olan kimyasal endüstrinin etkisi büyük. Tüm bunlara karşın, ekolojik tarım faaliyetleri her yıl yaklaşık yüzde 20-30’luk büyüme hızı gösteriyor. 1986’da 120.000 hektar olan üretim alanı, 1977’de 1,8 milyon hektara ulaştı. Aynı dönemde işletmelerin sayısı da 7.000’den 73.000’e yükseldi. Bazı tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içinde dünya ticaret hacminin 11 milyardan 100 milyar dolara yükseleceği kabul ediliyor. Özellikle AB ülkelerinde bu konunun önemi anlaşıldı ve hükümetler düzeyinde ve üniversitelerde büyük gelişmeler görülüyor.

NEDEN ORGANİK TARIM

Bu yöntemde kimyasal gübre, ilaçlama, hormon gibi dış etkenler kullanılmaz. Tamamen atalarımızın doğal üretim yöntemlerinin günümüz agronomik bilgiler ışığında yapılmasıdır. Ekolojik (organik) üretim yapan bir çiftçi, uluslararası bir denetleme şirketi tarafından verilen sertifikayı almak zorundadır. Bu sertifikayı alabilmesi için ürünlerini gerekli koşullarda üretmelidir. Gerekli koşullar sağlandığında bu denetçi firmalar ürünü denetleyerek sertifika verirler. "Ekolojik tarım" ismi üzerinde önemli anlaşmazlıklar vardır. Bu yöntem ile üretilen ürünlerin ekolojik kelimesi ile bir bağı olmaması sebebiyle "Organik tarım" daha doğru bir isim olarak kabul edilmektedir.

ÇEVREYE DUYARLI TARIM

Organik tarım, her şeyden önce belirli kurallar çerçevesinde sürdürülebilir tarımdır. Bu da başta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermeyen ve hayvanları koruyan bir üretim anlamına gelmektedir. Örnek olarak ilaçlama ile çevredeki bir göl ve paralel olarak o gölde yaşayan canlılar zarar görebilir. O gölün suyunu kullanan insanların zarar görebileceği gibi, gölden avladığı bir balığı yiyen kuş bambaşka bölgelere hastalık taşıyabilir. Organik tarım, kuralları çerçevesinde çevresine duyarlı, sömüren değil sürdürülebilir olan bir üretim sağlar. Üretilen ürünlerin kolayca izlenebilmesi ve her aşamada denetlenebilmesi ile tarımda ciddi bir denetim eksikliğini giderebilir. Üretilen ürünlerin insan sağlığına zarar verebilecek kimi atıkları barındırmasının önüne geçerek hastalıkların yayılması/oluşmasını ciddi oranda engelleyebilir. Organik tarım yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda yaşam alanımız olan dünyanın korunmasını da sağlar. Mevcut tarım topraklarının azalmasını, çölleşmesini, kullanılamaz hale gelmesini ve sömürülmesini de engeller.

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM UYGULANIRSA NE OLUR?

Avantajları

* Türkiye’de sentetik kimyasallar çiftçilerin büyük bir kısmı tarafından ya çok az kullanılıyor, ya da hiç kullanılmıyor. Bu nedenle ekolojik tarıma geçişin kolay olması beklenebilir.

* Üretici geliri ürüne bağlı olarak artıyor (Ortalama yüzde 10 artış olduğu tahmin ediliyor).

* Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf ediliyor.

* Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması garanti ediliyor.

Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden yüzde 10-20 oranında daha yüksek.

* Organik ürünlerin ihracatı ile Türkiye tarım ürünleri için ilave bir kapasite yaratılıyor. Dolayısıyla ihraç edilen her ton daha önce ulaşılamayan tüketici kitlesine gidiyor.

* Özel bilgi isteyen organik tarım modeli ziraat mühendisleri için yeni istihdam sahaları yaratıyor.

Dezavantajları

* Türkiye’de tarımsal ürün arzında yıldan yıla önemli dalgalanmalar görülüyor. Hızla artıp gençleşen nüfus, tüketim düzeyinin ve çeşitliliğinin sürekli artması ve çevredeki ülkelerin hemen hepsinin tarımsal ürün talep eden özellikleri sebebiyle organik tarımın (verimde meydana gelebilecek azalma nedeniyle) kısa vadede gelişmesi zor görünüyor.

* Organik tarım yöntemiyle bitkisel üretimde ortaya çıkan bir sorun, arazilerin çok küçük, parçalı ve birbirine yakın olması. Bu durum organik üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü organik üretim yapan bir işletmenin çevrede üretim yapan diğer klasik işletmelerde kullanılan kimyasallardan etkilenmemesi mümkün değil.

* Ekolojik tarım sisteminde yetiştirilen ürünlerin pazarlanması özellikle iç piyasa için yeni ve belirsiz bir konu.

* Konunun yeni olması nedeniyle yeterli tarımsal yayım çalışmaları ve eleman bulunmaması.

MARKALAŞMAYA ÖNEM VERİLMELİ

Dünya tarım arazisinin binde 65’ini kapsayan organik tarım, Türkiye’de 1985 yılında 8 ürünle başladı. Bugün ise 200’ün üzerinde ürünle, 165.000 hektar alanda, 15.000 üretici tarafından yapılıyor. Özellikle 2004’den bu yana organik üretici sayısı yüzde 25 artmış olsa da hala istenilen seviyede değil. Türkiye’nin organik tarımda yaşadığı sorunlar şöyle sıralanıyor:

* Son zamanlarda organik semt pazarlarının sayısı hızla artsa da, iç talep halen istenilen düzeye ulaşmış değil.

* Türkiye organik tarımda markalaşamıyor. Özellikle AB ülkelerine ihraç edilen organik ürünlerin yüzde 95’i markasız.

* Tarımla uğraşan kesim bu konuda yeterince bilgilendirilmediğinden dolayı, organik tarıma geçmek isteyen üreticiler verim kaybı yaşayacağını düşünüyor.

* Organik tarım ürünlerinin ihracatı düşmeye devam ediyor.2003’de 21 milyon ton olan ihracat, 2008’de 8 milyon tona kadar gerilemiş durumda.

BARAJ ÇEVRELERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye’de organik tarım için en uygun olan 38 su havzasından organik tarım yapılması ve buraların organik tarıma açılması yönünde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapılan protokolün ilk aşaması olarak altı ilde baraj havzalarındaki koruma alanlarında organik tarım yapılmasına yönelik çalışmalara başladı. Böylece bir taraftan su havzalarında toprağı, havayı, suyu korumak mümkün olacak, bu havzalarda tarımsal faaliyetler organik tarım yöntemiyle devam edecek, üretici geliri artacak, ekonomiye katkı sağlanacak, aynı zamanda da tüketiciye sağlıklı ürünler sunulmuş olacak. Proje ile ilk aşamada Ankara, Çanakkale, Gümüşhane, Kütahya, İzmir, Konya illerinde seçilen baraj havzalarında organik tarım yapmak isteyen çiftçi sayısı, üretim alanı ve ürün deseninin belirlenmesi çalışmalarına başlandı. İzmir-Tahtalı, Konya-Altınapa ve Ankara-Kurtboğazı baraj havzalarında yapılan çalışmalarda organik tarım yapılacak alanlar ve organik tarım yapmaya istekli çiftçiler belirlendi ve eğitim çalışmaları yapıldı.

ÇİFTÇİYE 25 TL DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

Organik tarım yapan çiftçiye dekar başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren 11 Mart 2011 gününe kadar çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Organik Tarım Desteği (OTD) ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) 2011 üretim sezonu ile Organik Tarım Bilgi Sisteminde (OTBİS) kayıtlı olan ve OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. Çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL olacak. OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren 11 Mart 2011 günü mesai saati bitimine kadar OTD başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS’ de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecek. Çiftçilerde ÇKS’de 2011 üretim sezonunda kaydı olmasının zorunluluğu aranacak.

banner53
Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?