Paketin 20. maddesi 338 oy ile kabul edildi

Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştiren Anayasa değişikliği teklifi maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda 338 oyla kabul edildi.

Paketin 20. maddesi 338 oy ile kabul edildi


Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu'ndaki Anayasa değişikliği maratonu 7'nci gününde çalışmalarıa devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin, Anayasa Mahkemesi'nin çalışma şeklini öngören 20. maddesi 338 oyla kabul edildi.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında yapılan Genel Kurul'daki gizli oylamaya 408 milletvekili katılırken, oylamada 338 kabul, 69 ise ret yönünde kullanıldı.

Paketin 20., Anayasa'nın 149. maddesi şöyle: "Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir. Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy çokluğu şarttır. Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler."

 
 
 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2010, 23:23
banner53
YORUM EKLE

banner39