banner15

'Papa'nın sözleri esef verici'

Fethullah Gülen Hocaefendi Papa'nın, açıklamasında İslamiyete karşı önyargılı olduğunu kaydetti.

'Papa'nın sözleri esef verici'

Papa, sözleriyle dünyadaki milyarlarca Müslümanı derinden yaraladı. Büyük tepki alan Papa'nın sözleriyle ilgili Fethullah Gülen Hocaefendi bir açıklama yayınladı. Hocaefendi bir din adamına yakışmadığını kaydettiği Papa'nın sözlerinin İslamiyet’e önyargılı yaklaşım olduğunu ifade ediyor:
"Hazreti Adem’den Resul-ü Ekrem'e kadar bütün enbiya ve mürselinin mesajlarında yer alan tâli konularla alakalı farklılıkların hiçbiri asıl mesajın ruhuna dokunmamaktadır. Semavi din mensupları arasındaki ayrılıklar, ihtilaflar ve bunlardan kaynaklanan kavga ve muharebeler dinden diyanetten değil, ilahi mesajın aslına sadık kalamamış, kinin, nefretin, menfaat ve çıkarın çocukları olan mübtedi din müntesiplerinin ortaya attıkları yanlış yorumlardan, inhiraflardan, heva ve hevesten kaynaklanmaktadır."

Hocaefendi; İslam'ı şiddet yanlısı bir sistem ve bir tepki felsefesi konumuna indirgemenin siyasi ve ideolojik bir yorum olduğunu anlatıyor:
"İslam’a siyasi ideolojik açıdan yaklaşanlar, bazen bir önyargıdan, bazen de Müslüman görünen bazı kimselerin tutarsızlıklarından ve kötü örnek olmalarından dolayı ona mevcut ve hakim düşünce sistemlerinin ve ideolojilerin penceresinden bakmaktan ve dolayısıyla yanlış yorumlara girmekten kurtulamamışlardır. İslam’ı şiddet yanlısı bir sistem ve bir tepki felsefesi konumuna indirgemek de aynı bakış inhirafından kaynaklanan yanlış yorumlardan birisidir. Provokasyonlara ve içtimai infiale açık böyle bir yanlışın din adamlarınca yapılması ise ziyadesiyle esef vericidir."

Hocaefendi açıklamasında İslam’ın mesajlarının inceliklerini hatırlatıyor, ona önyargıyla bakanların ruh halini ortaya koyuyor:
"Oysa İslam’ın her mesajı evrensel sulhten bir nağme, içtimai ahenkten bir beste, hoşgörü ve diyalogdan da birer nefestir. Kabalık, hoyratlık, kin ve nefret, ona; şartlanmışlık ve önyargı ile bakanların ruh yapılarına ait akisler ve cahil müntesiplerinin de hazımsızlıklarından kaynaklanan gaseyanlardır. Çünkü İslam’ın girip yerleştiği bir kalpte yaratandan ötürü ve yaratılanların hatırına sadece ve sadece sevgi vardır, alaka vardır, hoşgörü vardır."

Fethullah Gülen Hocaefendi günümüzde her dinden din adamlarının üzerine düşen sorumluluğun önemine değiniyor:
"Diğer taraftan bugün asırlık savaşlardan ve çatışmalardan yorgun düşmüş bulunan dünyamız, beşerin tatmin olmaz iştahı karşısında yeni çatışmalara zemin olma istidadı göstermektedir ve yeryüzünü barış kaynaşma sevgi ve dostluk beşiği haline getirebilmek için sorumluluk duygusu taşıyan herkesin, özellikle de değişik diyanet mensuplarının birer barış ve diyalog elçisi olmaları gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki yakın tarihte Vatikan, geçmişte yaptıklarından ve haçlı seferlerindeki rolünden dolayı özür dileme lüzumu duymuştur."

Hocaefendi; Papa'nın bu açıklamasıyla Haçlı seferlerindeki rolünden dolayı özür dileme lüzumu duyan Vatikanla çeliştiğini vurguluyor:
"Fakat maalesef Papa 16. Benedikt'in yaptığı konuşma 14. asrın sonlarında Bizans İmparatoru İkinci Mihail Paleologos'un anlayışını esas alan ve Vatikan'ın özür dileme ihtiyacı hissetmesine sebep olan anlayışla uyuşmayan, şahsına münhasır bir durum arz etmektedir. Zira konuşmada hem İslam’ın uluhiyet inancı hafife alınarak hem de Resul-ü Ekrem Efendimize çirkin isnatlarda bulunarak Müslümanlar rencide edilmektedir."

Fethullah Gülen Hocaefendi Papa'nın açıklamalarının yol açabileceği tehlikeleri hatırlatıyor:
"Katolik dünyasının liderliğini yapan en müessir ağızdan çıkan bu tür cümleler ve cümlelere dayelik eden düşüncelerin tabanda kabulü, yeryüzünü haçlı seferleri döneminde olduğu gibi kana bulamak isteyen radikal gruplara cesaret verici mahiyettedir."

Hocaefendi Papa'nın özür dilemesi gerektiğini ifade ediyor ve çok önemli bir gerçeğin altını çizerek provokasyona gelinmemesi konusunda uyarıda bulunuyor:
"Ümit ederim en azından bir özür bekleyen Müslümanlar -ki bu inananların en tabii hakkıdır- yüce dinimizin getirdiği ve Şefkat Peygamberinin temsil ettiği ahlaki esaslar çerçevesinde medenice tepkiler ortaya koyar ve yakın geçmişte karikatür krizi sebebiyle şahit olduğumuz türden provokasyonlara asla gelmezler."

Fethullah Gülen Hocaefendi açıklamasının sonunda Papa'nın sözlerinin, diyaloğa duyulan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdiğine vurgu yapıyor:
"Ayrıca Papa 16. Benedict'in konuşması göstermiştir ki insanlık ailesinin diyaloga her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Önemli olan küreselleşen dünyada aynı yerküreyi paylaşan, paylaşmak zorunda olan insanlar olarak bizlerin; dini, siyasi, kültürel, ideolojik farklılıklarımızdan doğan mesafeleri aşacak performanslar ortaya koyarak, Allah resulü'nün ve İslam'ın, insanların fıtratla uyum içinde yaşayabilmeleri hususunda getirdiği müstesna prensipleri herkese gösterebilmemizdir."

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48