banner39

Petrol fiyatı artışlarındaki gizli mesaj

"Enerjideki Değişim: 21. Yüzyılın En Büyük Meydan Okuması" başlıklı Deloitte raporunda petrolün 60 dolar olduğu günlerin aranacağı mesajı verildi

Arşiv 17.04.2007, 14:34 17.04.2007, 14:36
Petrol fiyatı artışlarındaki gizli mesaj

Deloitte'un raporunda, başta Rusya olmak üzere, Suudi Arabistan, İran, Irak, Kazakistan, Kanada gibi yeni enerji ekseni üzerinde yer alan ülkelerin, küresel alanda önemlerini giderek artıracaklarına işaret edildi. Buna göre, küresel enerji sektöründe, başta Çin ve Hindistan olmak üzere, büyük ithalatçı ülkelerin şirketlerinin, bu ülkelerin ulusal politikaları ve devletin sektör müdahaleleri sayesinde küresel rekabette avantaj elde edecekler.

Enerji sektöründeki insan sermayesinin Rusya, Çin ve Hindistan'da toplanacağını kaydedilen raporda, enerji jeopolitiğinin Suudi Arabistan-Hazar-Sibirya-Kanada ekseninde kuzeydoğuya kaymasına ve fosil yakıtlardan doğalgazın öneminin giderek artmasına dikkat çekildi.

Raporda, yükselen petrol maliyetlerinin ve iklim değişikliği sorununun alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı. Ayrıca, alternatif enerji kaynakları konusundaki çalışmalara hız verilmediği takdirde, gelecekte petrolün varilinin 60 dolar olduğu günlere özlemle bakılacağına işaret edildi.

ENERJİNİN DEĞİŞEN COĞRAFYASI VE GÜVENLİK SORUNU

Raporda 20. yüzyılda enerji üretiminin esas olarak Ortadoğu ve Sovyetler Birliği'nde, tüketiminin ise Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, 21. yüzyılda ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisinin Çin olduğu ve Hindistan'ın da bu alanda önde gelen tüketiciler arasına girdiği ifade edildi.

Enerji coğrafyasının Suudi Arabistan-Hazar-Sibirya-Kanada eksenine kaydığı anlatılan açıklamada, Ortadoğu'da Filistin ve Irak krizlerinin yanı sıra, İran'ın nükleer alandaki çalışmaların sorun yarattığı savunuldu. Raporda, eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki ülkelerinin otoriter rejimlerle yönetilmesinin kriz potansiyelini artırdığı vurgulandı.

Çin ve Hindistan'ın enerji seçeneklerinin çoğaldığına dikkat çekilen raporda, demokrasinin gelişmesi gibi konulara yeterince önem verilmemesinin sorun teşkil ettiği kaydedildi.

DOĞALGAZ PETROLÜ GEÇECEK

Raporda dünyadaki temiz enerji kaynaklarının öneminin artmasıyla doğalgazın da sektördeki ağırlığının arttığı vurgulandı. Eskiden petrolün önem arz ettiği kaydedilen raporda, artık "petrol ve doğalgaz"ın önemli hale geldiği ifade edildi. Yakın gelecekte ise bu önceliği petrolün değil, doğalgazın alacağı kaydedildi.

Raporda, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ve iklim değişikliğinin getirdiği sorunların, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi için fırsat oluşturduğunu kaydedildi. Raporda, küresel ekonominin petrol, doğalgaz ve kömüre bağımlılıktan kurtarılmasının iki nesil alabileceği belirtildi. Ayrıca, geçilecek olan alternatif enerjide fosil yakıtların, etkili şekilde kullanılıp kullanılamayacağına dikkat çekildi.

ARZ-TALEP VE YENİ ENERJİ DİNAMİKLERİ

Deloitte, 21. yüzyılı şekillendirecek olan yeni yaklaşım ve çözümlerin hem arz hem de talep tarafında yürütülecek yoğun çalışmalarla sağlanabileceğini, yeni teknolojilerin gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmasının gerekli olduğunu belirtildi.

Raporda, enerji konusunda yaşanan sürtüşmelerin azaltılması için uluslararası işbirliğine gidilmesi ile enerji kaynaklarının çeşitliliğinin önem taşıdığı vurgulandı.

Raporda altı çizilen konuların başında, hiçbir teknolojinin, politik önceliğin ve yasal düzenlemenin tek başına yeni enerji çağının gereklerini karşılamayacağı; bunun yerine farklı pazarlara, taleplere, ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek karma uyarlamaların gerekliliği yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?