banner39

Putin ve Erdoğan'dan özel ortak demeç

Rusya'da iki dergi birleşerek, Başbakan Erdoğan ve Viladimir Putin'in demeçlerine yer veren ortak bir sayı çıkardılar.

Arşiv 21.04.2007, 08:50 21.04.2007, 08:50
Putin ve Erdoğan'dan özel ortak demeç

Diyalog Avrasya Platformu'nun yayınladığı Da Dergisi ile Rusya'nın Rodina Dergisi önemli bir ilke imza attı. Birlikte çalışarak Rodina-Da ismiyle özel bir sayı hazırlayan iki grup, Türkiye ile Rusya'yı buluşturdu.

Dergiye röportaj veren Vladimir Putin ile Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ortaklığın giderek geliştiğini vurguladı. Türkiye'nin kendileri için 'güvenilir bir ortak' olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "Geliştireceğimiz projeler hayli fazla ve beraber yapabileceğimiz çok iş var." dedi. Başbakan Erdoğan da, iki ülkenin, nüfuz mücadelesi yerine işbirliği platformu oluşturduklarını söyledi.

İki ülkenin ekonomik alanda modernleşme çabalarındaki benzerliklere vurgu yapan Putin hükümetlerden yatırım alanında uygun zemin oluşturmalarını ve ihracat imkanlarının artırılması için de destek sağlanmasını istedi. Rus şirketlerin Türkiye enerji piyasasında ortak yatırım için istekli olduklarını ifade eden Vladimir Putin, bunun ihracattan öte, boru hatlarının kurulması ve işletilmesi, enerji kaynaklarının araştırılması gibi geniş bir alanı kapsadığını belirtti. Putin, Rusya'nın Türkiye ile nükleer enerji, uzay, ulaşım, kimya sanayii ve ileri teknoloji alanında da yeni açılımlar yapma isteğinde olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Türkiye'de gerçekleştirdiği reform çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirten Rusya lideri, "Karşılıklı gelişen ortaklığımızın daha da ileriye gitmesi için önümüzde duran engellerin kaldırılmasının gerekliliği açıktır." dedi. Uluslararası alanda da birçok konuda iki ülkenin aynı düşünceyi paylaşıyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Putin, "Birçok alanda üstlenilecek ortak çabalarla etkili sonuçlar alınabilir. Özellikle terörle mücadelede ortaya konacak işbirliğine önem veriyoruz. Kültürler ve dinî topluluklar arasında kurulacak diyalog terörizm ve aşırılıklarla mücadelede ortak tavır almayı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin demokrasi ve açıklık ilkeleri ile birlikte siyasi ve kültürel alandaki ilişkileri de pekiştireceğine inandığını ifade eden Putin şöyle devam etti: "En üst seviyede gelişen Türk-Rus ortaklığı karşılıklı güven, saygı ve eşitliğe dayanıyor. Biz Türkiye ve Rusya arasında gelişen ilişkilerin korunması ve devamını istiyoruz. Ben şahsen 2007'de Türkiye'de kutlanan Rusya Yılı'nın ve 2008'de Rusya'da kutlanacak Türkiye Yılı'nın iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Rodina-Da özel sayısına açıklamada bulunan Başbakan Erdoğan da tarih boyunca Avrasya coğrafyasının şekillenmesinde etkili olan iki ülkenin bölgede nüfuz mücadelesi yerine işbirliği platformu oluşturduklarını söyledi. İki ülke arasında 1990'ların başından bu yana gelişen ilişkilerin tüm Avrasya coğrafyasına genişletilmesi için Kasım 2001'de 'Avrasya'da İşbirliği Eylem Planı'nın imzalandığını hatırlatan Erdoğan, "Avrasya'da siyasi alandan ekonomiye, terörle mücadeleden bölgesel sorunlara kadar çok geniş bir yelpaze üzerinde taraflar arasında diyalog ve işbirliğini öngören plan, bölgede "rekabet" yerine "işbirliği" perspektifi sunmaktadır." dedi.

'Putin'le samimi bir diyaloğumuz var'

Erdoğan, ilişkilerin iki ülke liderlerinin 2004'te Türkiye'de imzaladıkları çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklık hedefi yönünde geliştiğini ve bu hedefin de Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 2006'da 20 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile Rusya Federasyonu'nun Türkiye'nin ikinci sıradaki ticari ortağı olduğunu hatırlatan Başbakan, "Müteahhitlik, yatırımlar ve enerji, Rusya ile ekonomik işbirliğimizin diğer önemli sektörleridir. Enerji alanındaki işbirliğimizi yeni bir düzeye yükselten Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı gibi büyük projeler her iki ülkenin de ilişkilere uzun dönemli bakış açısını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı. Geçmişten kaynaklanan önyargıların giderilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşması sürecinde iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlerden başarıyla geçmesinden memnuniyetini ifade eden Başbakan, "Değerli dostum Sayın Putin ile yakın ve samimi bir diyalog tesis etmiş olmaktan, her konuyu açıklıkla görüşebilmekten memnuniyet duyuyorum. Dış politika alanında birçok önemli uluslararası ve bölgesel meseleye ilişkin görüşlerimiz örtüşmektedir." dedi. Kalıcı işbirlikleri ve sağlam dostlukların halklar arasında bağların kuvvetlenmesi ile sağlanabileceğini belirten Erdoğan, iki ülke halklarının birbirini yakinen tanımalarını sağlayacak kapsamlı programların yapılmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de Rodina-Da özel sayısına yaptığı açıklamalarda gerçekleşen köklü değişimler sonrası gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgeyi barış havzası haline getirdiğini söyledi. Rusya ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) bünyesinde sürdürülen işbirliğine ayrı bir önem verdiklerini belirten Gül, "Geçen yıl Rusya'nın başkanlığı döneminde örgüt daha aktif hale geldi. 1 Mayıs'tan itibaren dönem başkanlığını alacak Türkiye de KEİ'nin daha etkin hale gelmesi için çalışacak." dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Gül Karadeniz'de bölge ülkelerinin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi ile oluşan BlackSeaFor ve 'Karadeniz Uyum Harekatı'nın geniş bir coğrafyada güven ortamına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Lavrov: Dostluğumuz güçlendi

Doğu ve Batı kültürlerinin karışımı ile gelişen iki toplumun milli niteliklerinin birbirine çok yakın olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu yüzden iki ülke ilişkilerinde güvensizlik yerine merak hakim oldu. Bazen çelişkili olan ticaret-ekonomi ve kültür ilişkilerimiz aslında hiçbir zaman iletişim kopukluğuna uğramadı. Tarih açısından da uzun olmayan savaş dönemleri hızla yerini barış ve ortaklığa devretti." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke ilişkilerinin tarihsel derinliğini değerlendiren Lavrov bunun geleceğe ışık tuttuğunu belirtti. Lavrov özellikle yoksulluk ve yıkılma yıllarında külden yeniden doğar gibi iki ülkenin yeniden doğduğu yıllarda birbirine destek olduğunu söyledi. 1920 yılında Türk hükümetinin taleplerine Rusya'nın cevap verdiğini hatırlatan Lavrov, 1921 yılında imzalanan Moskova Anlaşması ile de ebedi dostluk ve işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi.

Soğuk Savaş yıllarında da bilindiğinin aksine iki ülke ilişkilerinin devam ettiğini ifade eden Lavrov şunları söyledi: "Rusya 1960 ve 1970'li yıllarda da Türkiye'nin önemli sanayi projelerine maddi ve teknik destek vermiştir. Bugün hâlâ faaliyetlerine devam eden Seydişehir Alüminyum Fabrikası, İskenderun Demir Çelik fabrikası, Aliağa Petrol Rafinerisi Türkiye'nin ağır endüstrisinin temellerini oluşturdu."

Zamana, kişilere ve şartlara göre değişmeyecek Türkiye-Rusya ortaklığının daha sağlam temeller üzerinde yükseldiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Dostluğumuz zamanın sınamasına dayanmış ve bu imtihanlardan, karşılıklı işbirliği ve ortaklık olarak güçlenerek çıkmıştır. Moskova ve Ankara bu ilişkilerin daha da iyi olması için ellerinden geleni yapmaya hazır. Ülkelerimiz, halklarımız ve Avrupa barışı ancak böyle daha da güçlü hale gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Miranov da özel sayı için yaptığı değerlendirmede parlamentolar arası dostluk gruplarının kültürler arası diyaloglar oluşturduğuna dikkat çekerek, "Diyaloglar ortaklıklara dönüştü. Halklarımızın yanlarında iyi bir komşu olduğunu anlatabilmemiz için halkın seçtiği vekiller ve dostluk grupları daha aktif çalışmalı." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç son birkaç yılda artan ziyaretlerin diyaloğun derinleşmesine ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına katkı sağladığını belirterek, "Parlamentolar arasındaki bağların güçlendirilmesi halklar arasındaki bağları da sağlamlaştıracaktır. Bu konuya özel önem verilmesini istiyorum." talebinde bulundu. Özel sayıya röportajlar veren iki ülke büyükelçileri de dostluk, barış ve işbirliği temennisinde bulundu.

Rodina-Da ortak sayısı için Atatürk'ü ve Nutuk'u inceleyen tarihçi Boris Potshveriya, Time dergisinin yüzyılın en güçlü yüz lideri sıralamasında Atatürk'ü Winston Churchill'den sonra ikinci sırada gösterdiğini söyledi. Potshveriya, Mustafa Kemal'in askerî dehasının yanında siyasi dehasının da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük katkısı olduğunu vurguladı. Atatürk'ün Rusya ile dostluğa büyük önem verdiğini belirten tarihçi, Atatürk'ün 1921'de yaptığı konuşmasında ifade ettiği "Onlar bizim milli haklarımızı tanıyor ve saygı duyuyor. Rusya her zaman Türkiye'nin dostu olmalıdır." cümlelerini örnek gösterdi. Dergide iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan işadamları dernekleri, eğitim faaliyetlerinde bulunan Rus-Türk kolejleri Rus yazarların kaleminden değerlendirildi. Rodina-Da ortak sayısı için Mevlânâ ve Nazım Hikmet gibi değerleri inceleyen Rus yazarlar yazdıkları ilginç makalelerle Ruslara Türkiye'yi tanıttı.

Rusya ve Türkiye 'Rodina-Da' özel sayısında buluştu

Diyalog Avrasya Platformu bünyesinde Avrasya coğrafyasında yayınlanan Da dergisi ve Rusya'da yayınlanan Rodina dergisi çıkardıkları özel sayı ile iki ülkeyi buluşturdu. 'Diyalog'dan Ortaklığa' başlığı ile yayınlanan 'Rodina-Da' özel sayısı Avrasya coğrafyasında diyaloglar geliştirme çabası ile 1998'de İstanbul'dan yola çıkan platformun gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan biri oldu. Özel sayıda iki ülke yetkililerinin röportajları ve makalelerinin yanı sıra ekonomik ve kültürel alanda ilginç konular yer aldı. Rusya'da 45 bin okuyucuya ulaşacak olan ve Rusça yayınlanan özel sayı, önümüzdeki ay da Türkçe olarak Türk okurlarla buluşacak.

Filipova: Bir parçam dergide kaldı

"Bir parçam dergide kaldı." diyen Rodina Genel Yayın Editörü Tatyana Filipova, Başbakan Erdoğan'la gerçekleştirdiği röportajı hayatının en büyük hatırası olarak saklayacağını söyledi. Filipova, "Kendisiyle TBMM'de görüşme imkanı bulduk. Çok samimi ve içten bir yaklaşım sergiledi." dedi. İki derginin formatının dışında üçüncü bir dergi ortaya çıktığını belirten Filipova, "Derginin hazırlanma süreci bir yılı buldu. Ortaya çıkacak format, teknik altyapının hazırlanması, röportajların alınması ve değerlendirilmesi uzun bir çaba gerektirdi." dedi. Ortak sayı düşüncesinin Rus medyasının platform bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye ziyaretleri sırasında geliştiğini ifade eden Diyalog Avrasya Platformu Rusya Koordinatörü Ali Sami Yıldırım ise "Burada tarihî yaklaşımla birlikte geleceğe ışık tutacak bir ortak sayı düşüncesi gelişti. Sonuçta iki ülke liderlerinin, entelektüellerinin diyalogdan ne kadar memnun olduklarını ve bunun ortaklığa dönüşmesini arzuladıklarını gördük. Rodina-Da özel sayısı bu pozitif düşüncenin tablolaşmış hali oldu." değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, ortak sayı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Mevlânâ ve Nazım Hikmet gibi değerlerimizi Rus halkına tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti. Röportajlarda büyük katkısı olan Rodina Dergisi Genel Yayın Editörü Yardımcısı Tatyana Maksimova ise Moskova ve St. Petersburg'da faaliyette bulunan Rus-Türk kolejleri ile ilgili çalışmasında hayran kaldığını ifade ederek, "Bu okullarda eğitim alan, Türkçe ve İngilizce öğrenen çocuklar iki ülke dostluğunun garantisi olacak." dedi.

Kaynak: Zaman Gazetesi

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?