Sokak lambasının faturası vatandaşa

Sokak lambalarının elektrik parasını önce Hazine, sonra vatandaş ödeyecek.

Sokak lambasının faturası vatandaşa

Enerji Üst Kurulu, uzun bir süredir tartışma konusu olan sokak aydınlatma giderleriyle ilgili yönetmelik taslağını tamamladı.

Yılbaşında yürürlüğe konulacak taslağa göre, sokak aydınlatmaları her ay konut ve ticarethanelerin elektrik faturalarına yansıtılacak. Ancak, 2015'e kadar parayı Hazine ödeyecek. Bu tarihten sonra bütün aydınlatma giderleri vatandaşa fatura edilecek. Savaş, sel ve elektriğin yetersiz kaldığı durumlarda, sokak, cadde ve meydanlar karanlıkta bırakılabilecek. Türkiye'de toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2'si aydınlatma amaçlı kullanılıyor. Halen 10 milyon civarındaki elektrik direğinin 5,5 milyonunda aydınlatma yapılıyor. Fatura edildiği halde ödenmeyen sokak aydınlatma gideri 3 milyar YTL'yi buluyor. Bilindiği gibi sokak aydınlatma giderleri Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile belediyeler ve Hazine arasında tartışma konusu olmuştu. Yürürlükteki mevzuata göre, aydınlatma giderlerini belediyelerin ödemesi gerekiyor. Ancak belediyeler, konunun güvenlik ve sosyal boyutu olduğu gerekçesiyle faturanın sadece kendilerine çıkarılmasına karşı çıkıyordu. Temmuz 2008'de TBMM'de kabul edilen Elektrik Piyasası Yasası'yla sokak lambalarının parasını 2015'e kadar Hazine'nin ödemesi sağlandı. Belediyeler de bu yükten kurtulmuş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise uygulamayla ilgili yönetmeliği hazırlayarak yürürlüğe koyacak. Yeni hazırlanan taslakla ilgili görüşlerin 26 Eylül'e kadar kuruma iletilmesi gerekiyor.

EPDK tarafından hazırlanan "Aydınlatma Yönetmeliği" taslağı kurum ve kuruluşların görüşlerine açıldı. 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girecek yönetmelik, meydan, cadde ve sokak lambaları konusunda yaşanan kargaşayı sona erdiriyor. Yeni yönetmeliğe göre aydınlatma amacıyla tüketilen elektrik giderleri; belediye sınırları içinde mesken ve ticarethane abonelerinin faturalarına bir önceki fatura döneminde gerçekleşen tüketimler dikkate alınarak yansıtılacak. Belediye sınırları dışındaki aydınlatma giderleri ise yine aynı sınırlar içindeki elektrik abonelerinin faturalarına yansıtılacak. İbadethanelerin aydınlatma faturalarını Diyanet İşleri Başkanlığı'na, trafik sinyalizasyon hizmetlerini ise belediye sınırları içinde belediyeye yükleyen taslağa göre, diğer bölgelerdeki trafik sinyalizasyon hizmetleri aydınlatma giderlerini ise il özel idareleri karşılayacak.

HAZİNE SOKAK DENETİMİ YAPACAK

EPDK'nın taslağı, elektrik dağıtım şirketlerine yerleşim yerlerindeki otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik meydan, cadde ve sokakları aydınlatma görevini veriyor. Otoyollar ile bağlantılarının aydınlatmasını Karayolları Genel Müdürlüğü, köy ve orman yollarının aydınlatmasını ise Özel İdare yapacak. Kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleriyle halka açık yerler, reklam ve benzeri amaçlı panoların aydınlatmalarını ise ilgisine göre belediyeler veya il özel idareleri yapacak. Ancak 2009-Aralık 2015 yılları arası bütün aydınlatma giderleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hazine, dağıtım şirketlerinin gönderdiği faturayı 20 iş günü içerisinde ödeyecek. Hazine bu tarihler arasında gerekli gördüğü hallerde sokaklarda aydınlatma denetimi yapacak.

DOĞAL AFETLERDE SOKAKLAR KARANLIK KALACAK

EPDK Aydınlatma Yönetmeliği Taslağı, sokak lambalarının hangi şartlarda kesilebileceğine de yer veriyor. Buna göre; arıza, doğal afetler ile seferberlik ve savaş durumuyla kamu güvenliği çerçevesinde mülki idare amirinin isteğiyle aydınlatmaya ara verilebilecek. Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından mevzuat çerçevesinde istenmesi durumunda talebin yetersiz kaldığı durumlarda sokak ve caddeler karanlıkta bırakılabilecek.


Kaynak: Zaman
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2008, 12:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER