Taksim'de meyhane yapılan camii aslına dönüyor

İstanbul'un "kayıp" camilerinden biri daha uzun uğraşların ardından yeniden cami olarak hizmet verecek

Taksim'de meyhane yapılan camii aslına dönüyor


Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Taksim’de 350 sene namaz kılınan, ibadet edilen, ancak 1941'de İsmet İnönü tarafından 4 bin liraya satıldıktan sonra “İstiklal Meyhanesi” adı ile dansözlü meyhane olarak kullanılan Katip Mustafa Çelebi Camii aslına döndürülüyor.

Vakit gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, Beyoğlu İstiklâl Caddesi’nde bulunan meyhanenin kullanım alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Dini Tesis Alanı” olarak düzenlendi.

2863 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan Beyoğlu 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Anıtlar Kurulu tarafından da 7 Ocak 2009 tarih ve 2302 sayılı kararı ile onaylandı.

Anıtlar Kurulu’nun onayladığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen imar planıyla “İstiklal Meyhanesi” kaldırılacak ve aslına uygun olacak Katip Mustafa Çelebi Camii ibadete açılacak.

AĞA CAMİİ İLE BİRLİKTE YAPIMINA BAŞLANMIŞ

1590’lı yıllarda Kâtip Mustafa Çelebi tarafından inşa edilen ve Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi'ne adını veren Kâtip Mustafa Çelebi Camii'nin yapımına, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Ağa Camii ile birlikte başlanmış.

Ağa Camii’nin hemen çaprazında yer alan Kâtip Mustafa Çelebi Camii, kâgir duvarlı ve ahşap çatılı olarak inşa edilmiş. 350 sene namaz kılınan cami, 1930’lu yıllarda kadro harici bırakılmış.

meyhane-yapilan-cami.jpg

İNÖNÜ CAMİYİ 4 BİN LİRAYA SATMIŞ

Kâtip Mustafa Çelebi Camii, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu Milli Şeflik döneminde para karşılığı satılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos 1941 tarihinde Kâtip Mustafa Çelebi Camii’ni 4 bin 10 liraya satmış.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, caminin satışına ilişkin yazısında, Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurçeşme Sokağı’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Camii’nin kadastrosunun 1937 tarihinde ev olarak tapuya vakıf adına tescil edildiği, 1941 yılında söz konusu parselin Bakanlar Kurulu’ndan çıkan karar gereğince 4 bin 10 lira bedel karşılığı satışının yapıldığı yer alıyor.

1940’lı yıllarda cami binası, arka tarafında yer alan eski dikişhâne binasının sahipleri olan Zarifî ailesine satılarak yıktırılmış, yerine üç katlı betonarme bina yapılmış. Bu üç katlı bina en son 2005 yılında İstiklâl Meyhânesi’ne dönüştürülmüş.

Kâtip Mustafa Çelebi Camii’nin mülkiyeti, şu anda M. O. ve H. S. adlı şahıslar üzerinde görülüyor.

1907 TARİHLİ PLAN, PROJE VE KROKİLERDE CAMİ

Kâtip Mustafa Çelebi Camii, 1907 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi plan, proje ve kroki arşivlerinde ve 1927 tarihli J.J. Pervititch Sigorta haritalarında cami olarak görülüyor. Başbakanlık Osmanlı Arşivi plan proje ve krokilerinde, Kâtip Mustafa Çelebi Camii şöyle yer alıyor:

“Beyoğlu’nda Katip Mustafa Çelebi Camii Şerifi ittisalinde Madam Zarifî’nin uhdesinde olub, üzerine Dikişhane inşaa olunacak olan arsanın altıncı daire-i belediyede mevcud kadastrodan bi’l-ihrac şehremaneti celilesinin fi 19 Kanun-i Evvel Sene 1323 tarih ve 186 numaralı tezkiresine melfuf olan mezkur arsa, haritasına Daire-i Mezkure Mühendis-i Sanisi Mahmud Bey beraber olduğu halde mahallinde icra edilen muayene neticesinde Cami-i Şerife aid olan tabutluk ve minare mahalli ile Cami-i Şerif mahalli tecavüzden masun kalmak üzere kırmızı boya ile boyanmış ve bir sureti ahz olunmuştur. Fi 31 Kanun-i Evvel Sene 1323”

1927 yılında yayımlanan J.J. Pervititch Sigorta Haritası’nda, Kâtip Mustafa Çelebi Camii yer alıyor. Söz konusu haritada, caminin minaresi de görülüyor.

İLGİLİ HABERLER: 

İstanbulun kayıp camileri.../ FOTO

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2010, 15:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
nurettin özdemir
nurettin özdemir - 9 yıl Önce

Kayib olmus camii ve tarihi kültür miraslarini bulub özüne uygun hale getirenlerden ALLAH razi olsun.

ömer bülbül
ömer bülbül - 9 yıl Önce

.

banner39

banner36

banner37

banner35