banner39

TMSF: 'Harcamalarını egebank kaynaklarıyla yaptı'

TMSF avukatları tarafından Danıştay'a sunulan dava dilekçesinde Şevket Demirel’in gizli kasasından çıkan günlükleri, el yazısıyla tuttuğu notları ve faks metinlerinin incelenmesini talep etti.

Arşiv 15.04.2007, 14:19 15.04.2007, 19:35
TMSF: 'Harcamalarını egebank kaynaklarıyla yaptı'

Savunma dilekçesinde, Şevket Demirel’in 23 Mart 1998 tarihli el yazısı notunda Şevket Demirel Holding A.Ş’yi “soyduğunu” itiraf ettiği kaydedildi. TMSF, Üniversal Holding A.Ş. tarafından Şevket Demirel’e aktarılan banka kaynağının izinin takip edilmemesi için aracı hesaplar kullanıldığını öne sürdü.

TMSF tarafından çözümü yapılan günlük ve notlarda, Demirel ailesinin şirketlere ilişkin önemli kararları ailece aldıkları belirtilerek, Şevket Demirel’e ait olduğu ileri sürülen “Sadece Şevket Demirel Holding var. Onu da soyduk, gerekirse öderiz” şeklindeki notu da mahkemeye delil olarak sunuldu.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TMSF avukatları, 10 Nisan 2007’de Danıştay’a sunduğu savunma dilekçelerinde, Şevket Demirel’in gizli kasasından çıktığı belirttiği günlükleri ve el yazısı notlarının incelenmesini talep etti.

Fon tarafından Danıştay 12’nci Daire’ye verilen savunma dilekçesinde, Şevket Demirel’in el konulan Egebank’ın doğrudan ve dolaylı ortağı olduğu bildirildi. Demirel ailesinin, şirketlere ilişkin önemli kararları birlikte aldığı kaydedilerek, Şevket Demirel’e ait olduğu belirtilen “Sadece Şevket Demirel Holding var. Onu da soyduk, gerekirse öderiz” el yazısı notu da Mahkemeye delil olarak sunuldu.

Danıştay 12’nci Daire’nin, Demirel Ailesi’nin, Fon tarafından el konulan şirketleri ve mülklerine ilişkin kararını iki hafta içinde taraflara bildirmesi bekleniyor. Mahkeme kararının TMSF lehine olması durumunda, Fon Göltaş Çimento’nun yönetiminde kalmaya devam edecek.

FAKSLAR İNCELENDİ

Fon tarafından Danıştay’a sunulan bilgi ve belgeler şöyle:

- Konkav Kavakçılık Kontraplak Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hesap cetvelleri incelendi. Buna göre, Şevket Demirel hem kendi hisselerini hem de Şevket Demirel Holding A.Ş hisselerini temsil ediyor.

- İbrahim Sencan tarafından Antalya’da bulunan gayrimenkulun banka şubesi olarak kiralanması için Egebank’a “Sayın Şevket Demirel ve Yılmaz Kasap’ın dikkatine” şeklinde gönderdiği faksa, Şevket Demirel 6 Haziran 1999 tarihinde, Neslihan Demirel’e “Neslihan, yukarıya bildirip takip edelim” notunu iletti. Bankanın kredi müşterilerinden Mustafa Yılmaz ile ilgili olarak Neslihan Demirel tarafından Murat Demirel’e gönderilen 29 Temmuz 1999 tarihli faks mesajında, kredi müşterisinin şube müdürüne “Banka neden üstüme geliyor” diye sorması üzerine şube müdürünün de “Şevket Bey’e sor” yanıtını verdiği belirtildi. Şevket Demirel’in hisselerini devrettiğini iddia ettiği tarihten sonra, iki yıldan daha fazla süre Egebank’ı sevk ve idare ettiği kaydedildi.

MALİYE BAKANLIĞI İNCELEDİ

Maliye Bakanlığı hesap uzmanları tarafından 12 Eylül 2006 tarihli raporda, Şevket Demirel ile Göltaş Çimento ve Akdeniz Sigorta A.Ş’nin iki kez sermaye artırımına gittiği anımsatıldı. Sermaye artırımını Şevket Demirel onaylarken, Göltaş tarafından taahhüt edilen sermayenin tamamı, ikinci artırımda da yarısından fazlası Egebank tarafından karşılandı. Ancak, Göltaş A.Ş sermaye artışına iştirak etmeyerek, taahhüdünü yerine getirmedi. Hazine Müsteşarlığının devre izin vermemesi nedeniyle Bankanın payları hukuken iktisap edemediği, bankanın 1 trilyon 413 milyar 704 bin TL tutarında zarara uğratıldığı bildirildi.

SPK, HİSSELERİ TAKİBE ALDI

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi’nin, 14 Kasım 2000 tarihli raporunda, 22 Mayıs 1997’de Akdeniz Sigorta’nın 570 milyar TL nominal değerdeki hisse senetlerinin 709 milyar 578 milyon TL bedelle Göltaş’a satıldığı kaydedildi. Yönetim Kurulu’nun 1998 tarihli toplantısında, ortakların taahhütlerini yerine getiremeyeceklerini bildirmeleri üzerine, ödenmemiş sermaye taahhüdünün Egebank tarafından yerine getirilmesine karar verildi.

"SOYDUK GEREKİRSE ÖDERİZ"

Savunma dilekçesinde, Göltaş A.Ş.’de bulunan gizli kasada bizzat Şevket Demirel tarafından tutulan günlük defterlere ve notlara rastlandığı belirtilerek, bunların örnekleri ve çözümü Mahkeme incelemesine sunuldu. Demirel ailesinin, şirketlerle ilgili önemli kararları ailece aldıkları, 23 Mart 1998 tarihinde yapılan aile toplantısında da Şevket Demirel’in “Sadece Şevket Demirel Holding var. Onu da soyduk, gerekirse öderiz” şeklindeki ifadesine yer verildi.

ŞEVKET DEMİREL EN BÜYÜK HİSSEDAR

Şevket Demirel Holding A.Ş.’nin 15 Nisan 1998 tarihli vergi beyannamesinde Şevket Demirel’in yüzde 68.5 hissedar göründüğü ifade edildi. Murat Demirel’in 4 Mayıs 1998 tarihinde Banka alımı sırasında Hazineye verdiği mal beyanında Şevket Demirel Holding A.Ş. hisselerini bildirmediği kaydedildi. Murat Demirel’in, yüzde 68.5 hisse devrenin yapıldığı söylenen dönemde tam tersine yüzde 5 hissesini devrederek Holding’den ayrıldığı belirtildi. Türk Ticaret Yasası’na göre, yüzde 68.5’lik hisse devrinin mümkün olmadığı vurgulandı.

HİSSELER GİZLENDİ

Demirel ailesi tarafından, Şevket Demirel Holding A.Ş.’nin genel kurullarında yüzde 68.5 hissenin gizlenmesi amacıyla “Minimum hisse temsili ile genel kurul yapma kararı” alındığı belirtildi. Murat Demirel’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Üniversal Holding A.Ş., 8 Kasım 1999 tarihinde Şevket Demirel Holding A.Ş.’nin unvanı değiştikten sonra gruba dahil edildi.

Şevket Demirel Holding A.Ş’ye gelen 13 Ocak 1999 tarihli kira faturası Şevket Demirel tarafından gereği için kızı Neslihan Demirel’e sevk edildiği belirtildi.

DGM VE EMNİYET TUTANAKLARI

Egebank A.Ş. hisselerini Demirel Ailesine devir eden Hüseyin Bayraktar, DGM ve Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Kasım 2000 tarihli ifadesinde bankayı Şevket Demirel’e sattığını açıkça ifade etti. Şevket Demirel Holding A.Ş’nin tüm resmi kayıtları 30 Haziran 2005 tarihinde Şevket Demirel’in Yönetim Kurulu başkanı olduğu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin gizli kasasında bulundu. Şevket Demirel Holding A.Ş.’nin tüm muhasebe kayıtları Şevket Demirel’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. tarafından Isparta’da tutuldu.

İŞ BAŞVURULARIYLA DA İLGİLENDİ

Şevket Demirel’in bir yandan banka yönetim kurulu üyelerine ödenecek tutarlar, bir yandan da iş başvuruları ve kredi talepleriyle doğrudan ilgilenerek gerekli işlemler için direktifler verdiği, bankayı fiilen yönettiği kaydedildi. Şevket Demirel, bankanın ödeme kalemleriyle doğrudan ilgilendi ve direktifler verdi. Şevket Demirel’in hastane ve müze için yapmış olduğu organizasyon harcamaları banka ortağı Üniversal Yatırım Holding A.Ş. tarafından yani banka kaynağından karşılandı.

ŞEVKET DEMİREL KATI

Isparta Şubesinin üst katı Şevket Demirel için döşenmiş ve Şevket Demirel katı olarak adlandırıldı.Şube açılış tarihleri bile Şevket Demirel’in programına göre ayarlandı.Göltaş Göller Bölgesi A.Ş. ile banka aynı sermayedar gruba ait olduğu murakıp raporlarında da belirtildi.

Banka içi raporlarda banka sermayedar Grubuna kullandırılan krediler arasında Göltaş A.Ş. ve Orma A.Ş.’ninde kredileri yer aldı.SPK raporunda da, “ Egebank A.Ş. ile Göltaş A.Ş.’nin bağlantısının açık olduğu” belirtildi.Göltaş A.Ş. Emlak Bankası’na kredi teminatı için verdiği senetlerin ödemelerini bu bankanın kaynaklarından sağladı. Koçbank A.Ş., Akbank A.Ş. bankalarından kullanılan kredilerde Göltaş A.Ş. ve Şevket Demirel Holding A.Ş. kefil oldu.Kamu ve Özel bankaların İstihbarat raporlarında Şevket Demirel Holding A.Ş. ile Göltaş A.Ş. ve Orma A.Ş. aynı gruba dahil olduğu belirtildi.

ELMA-SU A.Ş

Egebank A.Ş. avukatları aynı zamanda Göltaş A.Ş. ve Orma A.Ş.’nin hissedar olduğu Isparta’da kurulu Elma-su A.Ş.nin de dahil olduğu 24 şirkettin vekaletini üstlendi. Göltaş’ın noter masrafları bile banka tarafından karşılandı.

ANKA

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?