banner39

TOKİ konutları için başvuru şartları

TOKİ Başkanlığı tarafından yurt çapında gerçekleştirilen konut seferberliği kapsamında, alt gelir grubu ve yoksul ailelere yönelik ucuz konut satışları tüm hızıyla sürüyor

Arşiv 19.04.2007, 12:24 19.04.2007, 12:24
TOKİ konutları için başvuru şartları

Bu kapsamda, projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili bilmek istedikleri herşeyi bu yazıda bulacaklar. Alt gelir grubu ailelerin uygulamadan yararlanabilmesi için adaylarda aranan şartlar şöyle sıralanmaktadır.

PROJEYE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Proje kapsamında, alt gelir grubuna dahil olan vatandaşların projeden yararlanabilmeleri için sahip olunması gereken şartlar 6 madde halinde belirtiliyor.

*T.C. vatandaşı olmak

*Almak istediği konutun bulunduğu bölgede belli bir süredir ikamet ediyor olmak

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak

*Kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması

*30 yaş ve üzerinde olması, (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.) Babası veya hem babası hemde annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) ise yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 840 YTL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 840 YTL. olması gerekmektedir.)

PROJE BAŞVURULARI 3 AYRI KATEGORİDE TOPLANIYOR

Yapılan başvurular, "Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin" , "İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , "Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin" ,

başvuruları olarak 3 ayrı kategoride kabul edilecek. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Konut sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşların, başvuruda bulunabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri hazır bulundurmaları gerekiyor.

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi

*Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

*T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)

*Vergi Sicil Numaralarını, (Aile bireylerinin)

ŞEHİT AİLELERİ, DUL VE YETİMLERİN BELGELERİ

Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları "Hak Sahipliği Belgesi" ni, Gaziler, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları "Gazi Kimlik Belgesi"ni,

ibraz etmeleri gerekiyor.

BAŞKA GELİRİ OLMADIĞINI KANITLAMAK ZORUNLULUĞU

Başvuru sahiplerinin, başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan etmek zorunda.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Yapılan kura çekimiyle TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanmış ve yukarıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmiş olan vatandaşlar, kura çekiminin ardından ayrılan kategorilerde çeşitli belgeler ibraz etmek zorundadırlar.

1. Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri

2. Kategori Gaziler

3. Kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar

Her üç kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

*Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı

*Hane halkı gelirinin en fazla net 840 YTL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri

*Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

*Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'dan çalışmadığına dair belgeleri

*İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi, ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bunu yanısıra, yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir. 

ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİ

Şehit aileleri, maluller ve dul ve yetimler konut başvurularını yapmalarının ardından, aracı Bankanın Ziraat Bankası olması halinde, ilan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin "Konut Tahsis Belgesi"ni ilgili banka şubelerinden temin etmeleri gerekiyor.

Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılacak ve söz konusu miktar kredi tutarını geçmeyecek.

Hak sahiplerinin, aracı bankanın Ziraat Bankası dışında başka bir banka olması halinde, ilan edilen tarihler arasında ilgili banka şubesinden alacakları "Konut Tahsis Belgesi" ile birlikte Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerekiyor.

KREDİ TUTARI KONUT BEDELİNDEN MAHSUP EDİLİyor

Bankalardan aktarılacak kredi tutarları konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda ise 120 ay vadeyle kredi geri ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda ise satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

YALAN BEYANDA BULUNANLAR HAKLARINI KAYBEDİYORLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda ise, kurada hak sahibi olan vatandaşların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri fesh edilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir.

"KREDİ BORÇLARI BİTENE KADAR KONUTLAR SATILAMAZ"

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir.

YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Alt gelir grubunda olan vatandaşların başvuruları dışında yoksul vatandaşların konut sahibi olabilmesi için şartlar ise

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

*T.C. vatandaşı olması

**Almak istediği konutun bulunduğu bölgede belli bir süredir ikamet ediyor olması,

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

*Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması

*Başvuru sahibinin 30 yaş ve üzerinde olması, gerekmekte olup, ancak,

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Babası veya hem babası hemde annesi vefat etmiş yetim bayanlarda ise (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmaması, ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na tabi olunmaması)

*Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlananlar katılabilecektir.

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

*İkametgah ilmühaberi

*T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

*Vergi Sicil Numaraları, (Aile bireylerinin)

*Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

*Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,

*İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar ;

*Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK'dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan yararlananlar, Fon'dan yararlandıklarına ilişkin ilgili valilikten veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belge

*2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların "Maaş Kimlik Kartı" fotokopisini

*Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini ibraz edecekler

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?