banner15

Türkiye Obezite ile mücadele ve kontrol programı

Obezitenin önlenmesine hız vermek amacıyla "Türkiye Obezite ile mücadele ve kontrol programı hazırlandı.

Türkiye Obezite ile mücadele ve kontrol programı


Ömer Faruk Akari / Dünya Bülteni

Son yıllarda tüm dünyada şişmanlık (obezite) görülme sıklığı giderek artmaktadır. Şişmanlık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi“ olarak tanımlanmaktadır.

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturmaktadır. Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30’un üzerine çıkması durumunda şişmanlık söz konusudur. Epidemiyolojik çalışmalar; yaş, cinsiyet gibi demografik faktörlerle, eğitim düzeyi, medeni durum gibi sosyokültürel faktörler yanında biyolojik faktörlerin ve beslenme alışkanlıklarının, sigara ve alkol tüketimi ile fiziksel aktivite azlığı gibi yaşam biçimi faktörlerinin de şişmanlıktan sorumlu olduğunu göstermektedir. 

İnsan ömrünün çok uzun olmadığı dönemlerde şişmanlık; güç, refah ve sağlık göstergesi iken, günümüzde tedavi edilmesi gereken bir hastalık, bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Tüm dünyada fazla kiloluluğun (hafif şişmanlığın) ve şişmanlığın prevalansı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde şişman ve yaklaşık 1.6 milyar fazla kilolu birey bulunmakta ve 2015 yılında bu rakamın sırasıyla 700 milyon ve 2.3 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde şişmanlık prevalansı artmakta, bu durum sadece yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açan şişmanlık, sadece küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmakla kalmayıp, ülke ekonomilerine olumsuz yönde etki eden bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Şişmanlığın en önemli nedenlerinden olan yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği, ABD’de tütün kullanımına bağlı meydana gelen sağlık sorunlarından sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sık nedenidir. Uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam beklentisi içindeki 21. yüzyıl insanı için, şişmanlığın önlenmesinde koruyucu sağlık hizmetleri yaklaşımı çok büyük bir önem taşımaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık otoriteleri toplumun her kesimine ulaşmalı, etkin ve yaygın eğitim çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olmalıdır.

Şişmanlık ile mücadelede DSÖ başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, tüm dünyada beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konularında çeşitli programlar geliştirerek öncülük etmekte ve dünyadaki birçok ülke tarafından bu çabalar farklı strateji ve eylem planları şeklinde bireylere ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Giderek artan şişmanlık epidemisi nedeniyle, ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da “DSÖ Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı” düzenlenmiş. Söz konusu konferans ulusal ve uluslararası boyutta, başta sağlık olmak üzere tarım, eğitim, spor, ulaşım, sosyal güvenlik gibi diğer ilgili bakanlar ve devlet sektörlerinin üst düzey yetkilileri, hükümetler arası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri ve basın mensupları olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş.

Konferans sırasında Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr.  Recep Akdağ ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Sayın Dr. Marc Danzon tarafından “Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi ” imzalanmış.

Obezitenin önlenmesine yönelik faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla ulusal bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulanması ihtiyacı doğmuş ve “Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı” hazırlanmış.

Bu program çerçevesinde Sağlık Bakanlığı kitaplar, bröşürler, afişler, filmler, sesli kitaplar, İngilizce yayınlar ve sunumlar hazırlamıştır. Hazırlanan bu sunumlara www.beslenme.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.


 

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2010, 00:49
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35