Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?-2

Türkiye'de bulunan şehirlerin isimlerinin nereden geldiğine cevap aranıyor.

Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?-2

 

Tarık Yalçın / Dünya Bülteni - Tarih Servisi 

Romalılar döneminde bölgede yaşayan Magnetler bu bölgeye isimlerini vermişlerdir. Magnesia kelimesi zamanla Manisa haline dönüşmüştür.

Hakkâri şehrinin Osmanlı’daki adı Çölemerik’tir. Bu bölgenin en büyük aşiretlerinden Hakkar, bölgeye adını vermiştir.

Diyarbakır, Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir. Babil kaynaklarında Amid olarak geçen Diyarbakı’ın Arap kabilesi Bekr’den geldiği bilinmektedir. Zamanla Diyar- ı Bekr, halk ağzında Diyarbakır’a dönüşmüştür.

Adana kelimesinin kökeni Hititlilere dayanmaktadır. Hititler döneminde şehir Uru Adaniye olrak bilinmekte ise de Sümercede şehir ur anlamına geldiği için bu şehre Sümerlilerin de isim verme olasılığı yüksektir.

Iğdır kelnı imesi Oğuz Türklerinde kişi adı kullanılan Iğdır’dan geldiği sanılmaktadır.

Aydın şehri en eski Batı Anadolu şehirlerinden olmasına rağmen şehre adını veren bir denizci beylik olan Ağıydınoğullarının kurucusu Aydın Bey’den gelmektedir.

Karaman’ın eski ismi Larende’dir. Bir süre burada bu adla bir beylikte kurulmuştur. Karamanoğulları bu şehre kendi adlarını vermişlerdir. Konya, dini tasvir anlamına gelen ikondan geldiği sanılmaktadır. Bizanslılar bu şehir için Konia ismini kullanmışlardır.

İlkçağın denizci topluluklarından biri olan iyonlar, şehre geldiklerinde Luwler diye bir topluluğun yaşadığını görürler. Bu topluluk bu şehre “Zmürna” demiş, daha sonra İonlar Smyrna demişler, bu iki kelime İzmir şekline dönüşmüştür.

Ege bölgesinde şehir devleti kurmuş olan Miletler Karadeniz’de koloniler kurmuşlardı. Bu kolonilerden biri de Amazon kraliçesi “Sinope”nin adından gelen Sinop şehriydi.

Şırnak’ta en eski Anadolu kentlerinden birisidir. Nuh Tufanı sonrası Şerneh adıyla kurulmuş, daha sonra bu isim halk ağzında Şırnak’a dönüşmüştür.

Ordu, Osmanlı döneminde doğuya yapılacak seferlerde kullanılan askerlerin Karadeniz kıyılarındaki en önemli konaklama yerlerinden biriydi. 19 yüzyılda şehrin öneminin artmasıyla Ordu şehri giderek önemi artan bir şehir haline dönüşmüştür.

Kocaeli kelimesine ismini veren Osman Bey ve Orhan Bey döneminin gazilerinden Akça Koca Bey’dir. Bu şehrin alınmasındaki gayretlerinden dolayı onun adı şehre verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Koyunhisar Savaşıyla ilk kurulduğu yer olan Yalova ismini Osman Bey’in komutanlarından Kara Yalva’dan almıştır.

Amasya şehri cumhuriyet döneminde pek önemli bir şehir gibi görülmese de İlkçağın Anadolu’daki en önemli şehirlerinden birisidir. Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı’nın gözde şehirlerinden birisi olan Amasya adını savaşçı bir kavim olan Amasitler’den almıştır.

Hititlilerin ve Frigyalıların önemli merkezlerinden biri olan Ankara daha önce Ankuva, Ankira, Engürü, Angora gibi adlarla anılmış, Osmanlı’da bu sancak merkezine Ankara denmiştir.

Niğde ismi Hititçe olup, Hitit şehir devletlerinden Nakida’dan geldiği sanılmaktadır. Zamanla tanrıça şehri anlamına gelen bu kentin ismi Niğde’ye dönüşmüştür.

Kırıkkale adı bölgedeki iki köyün birleşmesinden bu adı almıştır.

Kırklareli, Bizans kaynaklarında 40 kilise anlamına gelen Saranta Ekklesiai şeklinde geçmektedir. Osmanlı devletinde uzun yıllar bu bölge Kırkkilise olarak anılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise bugünkü adını almıştır.

Geç Hitit şehir devletlerinden biri olan Maraş’ın ilk ismi Marasa’dır. Daha sonra Marasion’a dönüşmüş Osmanlılarda ise Maraş olarak kullanılmıştır.

Şehirler medeniyetlerin izlerini taşır Tarihten silinmiş devletler miraslarını kentlerle devam ettirir. Bu nedenle şehirler medeniyetlerin kalbidir. Şehir kuramayan bir medeniyet tarihte bir daha hatırlanmaz. Anadolu’daki şehirler tarihte bu coğrafyada kurulan devletlerin devam eden kalıntılarıdır. Bu kalıntılar bazen karşımıza Süryani, Bizans, Ermeni, Roma olarak bazen de İslam, Selçuklu ve Osmanlı olarak çıkar. Hiç birisi birbirini reddetmez. Anadolu’daki şehirlerin adlarının farklı kaynaklardan gelmeleri bu hoş görünün örneği değil mi?

İLGİLİ HABER: Türkiye’deki şehir isimleri nereden geliyor?-1


 

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2010, 10:55
banner53
YORUM EKLE

banner39