banner39

Vatandaş artık tapu dairelerine gitmeyecek

Tapu işlemleri için taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem mecburiyeti kalktı.

Arşiv 15.04.2010, 11:38 15.04.2010, 13:44
Vatandaş artık tapu dairelerine gitmeyecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.      

Tasarı, tapu, kadastro ve haritacılık alanlarında düzenleyici, denetleyici rol üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev ve yapısını yeniden düzenliyor.     

Tasarıya göre, Genel Müdürlük, askeri haritalar hariç, harita üretim hizmetlerini yapacak, mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturacak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri gerçekleştirecek.

Genel Müdürlük, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu kadastroyla ilgili işlemlerini yapacak, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların yurt dışındaki taşınmazlarıyla ilgili hak ve menfaatlerini koruyacak.      

Harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans verecek, bu büroların faaliyetlerini belirleyecek olan Genel Müdürlük, taşınmaza yönelik aracılık faaliyetini düzenleyecek, lisans verecek.      

EN FAZLA ÜÇ GENEL MÜDÜR ATANABİLECEK     

Doğrudan Genel Müdüre bağlı, Tapu ve Kadastro Kurulu oluşturulacak. Kurul, Genel Müdürlüğe ulaşan tapu ve kadastroyla ilgili konularla bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını giderecek.

YURT DIŞINDAKİ İŞLEMLER

Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı; ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelecek.

Ana hizmet birimleri; Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ve Arşiv Dairesi olacak.      

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı; yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu, kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, iş ve işlemleri yürütecek.

Bu işlemleri yürütmek üzere, yurt dışında personel görevlendirilebilecek.      
Tapu müdürlüklerinin görev ve yetkileri, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumu, nüfus yapısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınarak, başka tapu müdürlüğüne devredilebilecek. Buna, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan yetkili olacak.       Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinde, tapu ve kadastro uzmanıyla, uzman yardımcısı istihdam edilecek.     

Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi, belgeleriyle sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kuracak.
Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 4 milyon lira sermaye tahsis edilecek.

İPTAL VE İHSAS EDİLEN KADROLAR

Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini yapabilecek.Bunun için tapu müdürlüklerinin, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alması ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmesi gerekecek.     

Tasarıyla, merkez teşkilatında aralarında Tapu Arşiv, Fen, Fotogrametri ve Geodezi, Tasarruf İşlemleri, Personel, İdari ve Mali İşler daire başkanlıklarının da bulunduğu bazı kadrolar iptal ediliyor.Bunun yerine Harita, Arşiv, İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri daire başkanlıkları oluşturuluyor. Taşra teşkilatında kadro iptal ve ihdası yapılacak.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?