Veraset vergisi kaldırılıyor

Yeni yapılan yasal düzenlemeyle veraset vergisi kaldırılıyor.

Veraset vergisi kaldırılıyor

Veraset vergisi kaldırılırken, intikal vergisinin bir bölümünün gelir vergisi içinde değerlendirilmesini öngören yasal düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıyla, veraset yoluyla intikallerden alınan verginin kaldırılması, ivazsız suretle vaki intikallerin ise gelir vergisi içinde değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması amaçlanıyor.

Ayrıca, para ödüllü yarışmalar ve spor müsabakalarından elde edilen gelirlerden vergi alınması düzenleniyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulan "Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"na göre, 8 Haziran 1959 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılıyor.

1998 SONRASI ÖDENECEK

1 Ocak 1998 tarihinden önce veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal eden mallar için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek. 1 Ocak 1998 tarihi ile yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih arasında veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal eden ancak, daha önce beyan edilmemiş olan mallar için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilecek ve ödenecek.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk ettirilmiş olan veraset ve intikal vergilerinin de takip ve tahsiline devam olunacak.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vaki intikaller için zamanaşımı süreleri, yürürlüğe girişi takip eden yıl başından itibaren üç yıl olarak uygulanacak.

Tasarı ile ayrıca, karşılıksız intikallerin Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, "karşılıksız intikallerin gelir sayılan tutarı" gelir vergisine tabi yedi gelir unsurundan "sair kazanç ve iratlar" altında vergiye tabi tutulacak.

DEĞERE GÖRE İNTİKAL VERGİSİ

Kaldırılan Veraset ve İntikal Kanunu'na göre hesaplanan vergi yükü ile bu gelirlerin gelir vergisi tarifesine göre hesaplanan vergi yükünün dengelenmesi amacıyla ivazsız intikal eden iktisadi kıymetlerin değerinin bir kısmı gelir sayılacak. Gelir vergisi tarifesinin artan oranlı yapısına paralellik sağlanabilmesi amacıyla karşılıksız gerçekleşen intikallerin vergiye tabi gelir sayılmasına ilişkin olarak intikal eden iktisadi kıymetlerin değerine göre kademelendirme yapılacak.

Veraset yoluyla intikallerin vergi dışına çıkarılması dikkate alınarak Veraset ve İntikal Kanunu'nda yer verilen istisnalar da güncellenerek gelir vergisinde düzenleniyor.

Buna göre, veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir suretle karşılıksız olarak intikal eden iktisadi kıymetlerin 213 sayılı Kanuna göre bulunan değerinin; 1 milyon YTL'ye kadar olan kısmının yüzde 50'si, 1 milyon 1 YTL ile 5 milyon YTL arasındaki kısmın yüzde 60'ı, 5 milyon 1 YTL ve üzerindeki kısmın yüzde 70'i intikalin gerçekleştiği takvim yılında hak sahibinin geliri sayılacak.

2 BİN 500 YTL ALTINA İNTİKAL VERGİSİ YOK

Vergiden müstesna intikaller şöyle belirlendi:

-Elde edilen gelirlerin 2 bin 500 YTL'yi aşmayan kısmı.

-Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler, siyasi partiler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile kamunun istifadesi için ilim, araştırma, eğitim, kültür, sanat, sağlık, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşlarca gerçekleştirilen intikaller.

-Yargı kararına istinaden alınan her türlü tazminatlar.

-Bilumum sadakalar ile örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, çeyiz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç).

-Borçlar Kanunu'na göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan önce vefatı halinde bağışlayana rücü eden hibe edilmiş mallar.

YARIŞMA VE BAHİSLERDEN VERGİ ALINACAK

Düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu'na bir ek yapılarak para ve mal üzerine yarışmalardan, spor müsabakalarından ve at yarışlarından vergi alınması hükmü getiriliyor.

Buna göre, para ve mal üzerine yarışma ve çekiliş düzenleyenler ile spor müsabakaları ve at yarışlarına dayalı müşterek bahis düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ödedikleri ikramiyelerin 193 sayılı Kanunun 103 ve 104'üncü maddelerine göre stopaj suretiyle vergilendirilmesine ve bu gelirler için beyanname verilmemesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Kaynak: ANKA

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2008, 18:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10

banner12