banner39

Yaş çay üreticisine fark desteği

2010 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 11,5 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Arşiv 19.06.2010, 11:41 19.06.2010, 11:41
Yaş çay üreticisine fark desteği

 

Ruhsatlı üreticilere 2010 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 11,5 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz Havzalarında 2010 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Bakanlar Kurulu Kararı" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre karar, belirlenen havzalarda ruhsatlı çay alanlarında 2010 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsıyor.Karara göre, ruhsatlı üreticilere, 2010 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 11,5 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Fark ödemesi desteği, kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesislerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında Ziraat Bankası tarafından, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla üreticilere ödenecek.   

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunan ve 2010 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2010 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.

Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından bu üreticilere 2010 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2010 yılı fark ödemesi desteği düzenlenecek.

Ancak, kamu ve özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 24 Aralık 2010 tarihine kadar çiftçi belgesi, üzerinde T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi ve müracaat dilekçesi ile birlikte çay sattıkları kamu ve özel sektör işletmelerine başvuracaklar.

Kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesisleri, ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirecekler. Tescil edilen miktar karşılığında, kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesisleri, fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitiminin ardından 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenleyecek. Düzenlenen bu icmaller kamu ve özel sektör işletmelerince bulundukları yerde, 10 gün süreyle askıya çıkarılacak.

 Askıya çıkarma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanacak. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek. İcmallerin askıda kalma süresi zarfından maddi hatalara ilişkin olarak yapılan itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilecek.

Askı süresince itirazda bulunulması  ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve özel sektör işletmelerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılacak. 
Özel sektör yaş çay işleme tesislerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayının ardından 3 gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilecek.

Çay fabrikalarınca  tüm icmaller birleştirilerek üreticilerin 2010 yılında satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenecek.

Ruhsatlı üreticilerin 2010 yılında üretip satmış oldukları yaş çay miktarları ruhsatlı alanları ile ilişkilendirilecek. Ruhsatlı alanlardaki üretim farklılıklarından dolayı üreticilerin 2010 yılında sattıkları çay miktarının; budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin gelir kaybı hesaplanmasında belirlenmiş dekar başına ortalama üretim miktarının en fazla iki katına kadar olan kısmına fark ödemesi desteği yapılacak. Fazlalık olan kısım dikkate alınmayacak. Buna göre destek tutarları hesaplanacak ve hesaplanan destek tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktaracak.

Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. 

 Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin  ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, fark ödemesinden yararlanamayacak.
 

Kaynak / aa

banner53
Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?