Yasak kalktı ama sonuç meçhul

Yapılan Anayasal düzenleme ile 12 Eylül cuntasının yargılanması konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

Yasak kalktı ama sonuç meçhul

Anayasa’da yapılan değişiklik ile 12 Eylül yöneticilerine zırh getiren madde yürürlükten kaldırıldı ancak Kenan Evren ile 12 Eylül döneminin yargı önüne çıkarılıp çıkarılamayacakları belli olmadı. Hukukçular bu konuda üçe bölündü.

 Bazı hukukçular, kaldırılan geçici 15. maddenin af niteliğinde olduğunu bazıları ise zaman aşımı dolduğu için yargılama yapılamayacağını savunuyorlar. Bir grup hukukçu ise, bu maddenin bir dokunulmazlık hükmü olduğunu ve zaman aşımı işlemeyeceğini belirtiyorlar.

 Bu değişiklik TBMM’de ele alınırken CHP, MHP ve BDP’liler ayrı ayrı önergeler vererek, ‘Zaman aşını işlemez’’ hükmü konularak, hukuki boşluğun doldurulmasını istediler. CHP, Anayasa’ya ‘’ 12 Eylül yöneticileri hakkında özel yetkili Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma açılarak, yargılamaları da bu merciler tarafından yapılır " ibaresinin eklenmesini istedi.

 "TAZMİNAT DA ÖDENSİN"

 MHP de, ‘’12 Eylül yöneticileri ve her türlü karar ve tasarruflarını uygulayan idare, yetkili organ, merci ve görevliler yargılanabilir. Zaman aşımı süresi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işlemeye başlar” hükmünü önerdi. BDP ise ‘’ 12 Eylül yöneticileri hakkında yargı yoluna başvurulabilir. Mağdurların itibarları ve hakları iade edilir, zarar görenlere tazminat ödenir. Zamanaşımı hükümleri uygulanmaz’’ biçiminde bir önerge verdi.

 Bu madde görüşülürken hükümeti temsil eden Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise ‘’Zaman aşımını durduğunu’’ savunarak önergelere karşı çıktı ve şöyle dedi:

 ‘’1982 Anayasası’nın geçici 15’inci maddesi yürürlüğe girdiği zaman, darbe yapan veya onlarla birlikte bu suça katılanlarla ilgili her türlü işlem ve zaman aşımı durmuştu. Geçici 15’inci maddenin kalkmasıyla birlikte, zaman aşımı yeniden işlemeye başlayacak. O nedenle önergelere katılmıyoruz. ‘’

 Sonuçta önergeler reddedildi ve geçici 15. madde kaldırıldı ancak bu konuda yeni bir madde de Anayasa’ya konulmadı. Bu nedenle 12 Eylül yöneticileri hakkında bir dava açılıp açılamayacağı, zaman aşımının nasıl yorumlanacağı net olarak ortaya çıkmadı.

Kaynak: Gazeteport

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2010, 07:46
banner53
YORUM EKLE

banner39