banner39

Yenidünya düzenini onlar mı kuracak?

Beyinlerini mükemmel derece kullanabilen günümüz çocukları, artık İndigo olarak tanımlanıyor.

Arşiv 07.10.2009, 06:09 07.10.2009, 06:09
Yenidünya düzenini onlar mı kuracak?

Beyinlerinin her iki lobunu da mükemmel derece kullanabilen günümüz çocukları, artık İndigo olarak tanımlanıyor. İlk bakışta hiperaktif gibi görünen bu çocukların yenidünya düzenini kuracağına inananlar bile var.

Günümüzde özellikle hiperaktivite ile sıkça karıştırılan İndigo kavramının kabul edilen tek bir tanımı yok. İlk olarak 1982 yılındaNancy Ann Tappe "Yaşamınızı Renk Yoluyla Anlama" kitabında İndigokavramından bahsetti. Çocukların davranış kalıpları ilk kez bu kitapta tanımlandı. Doğruluğu ise yaşayan birçok kişi tarafından onaylandı. Bu kitap sayesinde "İndigo çocuk" kavramı gündeme gelmiş oldu. Kitapta yazılanlara göre gelecek yıllarda oluşacak yeni dünya düzeninde özel görevli gelen çocuklar vardı ve bu çocuklara da İndigodeniliyordu.
Bu kitaba göre İndigolar dünyayı değiştirmeye, varolan bütün bilinç kalıplarını yıkmaya gelen savaşçı çocuklardı. Gözlerinde bir bilgelik ve diğer çocuklardan farklı özellikleri vardı. Ayrıca bu çocukların üstün yetenekleri olduğuna da inanılıyor.

Ancak İndigo'nun geniş kitlelerce duyulması ABD'li araştırmacı yazar Lee Carolve Jan Tober'in yazdığı "İndigo Çocuklar" kitabıyla oldu. Bu kitaba göre de 1980'li yıllardan sonra dünyaya gelen çocukların birçoğu İndigo niteliği taşıyor. Ancak özellikle 1990 ve 2000'li yıllara gelindiğinde bütün dünyada İndigo çocukların sayısı artıyor. Türkiye'de ise İndigo daha henüz yeni bilinmesine rağmen bu tür özellik taşıyan çocukların sayısının hiç de az olmadığı tahmin ediliyor. Ancak İndigo çocuk sahibi olup olmadığınızı anlamak hiç de kolay değil. Çünkü bu çocuklar için hiperaktivite teşhisi de konulabiliyor.

İndigo çocukları ifadesi her kaynakta farklı bir tanıma sahip. Fakat tipik olarak herkesin inandığı, bu çocukların diğerlerinden daha akıllı oldukları, otoriteye karşı çıktıkları ve bazen altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğu. İndigo çocuklar hakkında birbirine benzeyen değişik tanımlamalar var. Genel ve kesin bir tanımlama getirilemiyor. Çünkü, tıp dünyası bu çocukların var olduğunu kabul etmiyor. Bu tarz çocuklar için tek bir tanımlama var. O da hiperaktif. Fakat,İndigo çocuklara sahip ailelerin çocukları hiperaktiflikten uzak.

Bazı uzman hekimler ve psikiyatrlar İndigo çocuklar tanımına inanmıyor. Örneğin katılımcı sosyal danışman Lorie Anderson, manik depresif, otistik, dikkat eksikliği, hiperaktivite problemi olan çocukların ailelerinin bu tabir altında yanlış yönlendirilerek bazı kişilerin parasal yararlar sağlamaya çalıştığını söylüyor. Ayrıca bu çocukların ruhsal, akli ve nörolojik bozukluklarını tedavi ettirmeyerek ailelerin çocuklarına acayip bir doğaüstü kimlik kazandırmaya çalıştığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu da sözlerine ekliyor.

Çocuğunuz diğer çocuklardan farklıysa…

Eğer çocuğunuz normal çocuklar gibi davranmıyor, gün geçtikçe aranızdaki uçurum fazlalaşıyor, siz sinir küpü oluyorsanız, ona bakışınızı değiştirin. Çünkü o henüz tanım konamayan İndigo çocuklardan birisi olabilir.
Çocukların yaramaz olması, söz dinlememesi yaygın ve kabul gören bir durumdur. Fakat düz duvara tırmanıyor, bir koltuktan diğerine uçarak gidiyor, yaşından önce konuşuyor, kendisine 'çocuk' muamelesi yapılmasına kızıyorsa hem aileler hem de doktorlar tarafından 'hiperaktif' olduğu varsayılır. Oysa ki aşırı yaramaz, yaşından beklenmeyecek kadar zeki ve ailesiyle kavga edecek kadar uyumsuz bir çocuksa o belki de bir İndigodur.

Nereden çıktı bu İndigo'lar?

Onlar bizim bildiğimiz tarzda çocuklar değil. Anne-babalardan çocuklarına geçerek nesilden nesile aktarılan klasik eğitim tarzını kesinlikle reddediyor. Kendi yöntemlerinizle bir şeyler yaptırmanız neredeyse imkansız. Saygı duymak ve görmek istiyor. Hiçbir zaman bebek muamelesi yapılmasından hoşlanmıyor. Çok küçük yaşlarda bile onlarla her şeyi konuşmanız gerekiyor. Duygusal sömürüye hiç gelemiyor. Onlar için her durum karşısında değişmeyen sevgi belirtileri çok önemli.

Bakışları, olaylar karşısındaki duruşları çok net ve keskin. Algıları ve sezgileri yüksek. Enerjileri çok fazla. Uzmanların bir kısmı hiperaktif teşhisi koysa da hem kendileri hem de aileleri bunu kabul etmiyor. Çünkü onlarda öğrenme problemi, dikkat eksikliği görülmüyor. Herhangi bir bilgiyi öğrenmesi için yapmanız gereken tek şey; mantıklı açıklamalarla bunun gerekliliğini anlatmak. İndigo çocukları araştıran kişilere göre de bırakın öğrenme bozukluğunu 21. yüzyılın kurtarıcısı olabilme potansiyeline sahipler. Sosyal ilişkileri ise güçlü.

Doktorlara göre İndigo çocuk yok
İndigo çocuklar başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde bir hastalık tanısı konulmasa da kabul ediliyor, biliniyor, araştırmalar yapılıyor. Birçok doktor da hiperaktiflikten farklı bir tanımı olduğunu biliyor. Bu tarz çocuklar için özel eğitim programları yapılıyor. Türkiye'de ise durum daha farklı. Uzmanlar İndigo çocukları kabul etmiyor.
Bu tip çocuklar aslında sorunlu çocuklar değil. Fakat doğru davranılmadığı takdirde sorunlu hale geliyor; çoğunlukla da DES (Dikkat eksikliği) ya daDEHS (Dikkat eksikliği-hiperaktif) tanısı konuluyor. Aşırı huysuzluk ve uyumsuzluk gösterdiği için de ritalin adı verilen uyuşturucu ilaçlar veriliyor. Ritalin ise, çocuğu daha sakin, olgun ve dengeli yapıyor ama gerçekten büyümeyi ve ona eşlik eden bilgeliği erteliyor.

İndigo çocukların ortak özellikleri

1. Onlar dünyaya bir asalet duygusuyla gelir ve çoğunlukla da öyle davranırlar.
2. Burada olmayı hak ettiklerini hisseder ve başkalarının bu hissi paylaşmadıklarını görünce çok şaşırırlar.
3. Kendi değerlerini iyi bilirler.
4. Mutlak otorite karşısında zorluk yaşarlar.
5. Ritüel- yönelimli ve yaratıcı düşünce gerektirmeyen sistemlerde düş kırıklığı yaşarlar.
6. Çoğunlukla, evde ve okulda işleri yapmanın daha iyi yollarını görürler, bu da onların " sistem yıkıcılar"( herhangi bir sisteme uyum sağlayamayanlar) gibi görünmelerine neden olur.
7. Suçluluk duygusu verilerek disipline sokulmaya karşılık vermeyeceklerdir.
8. İhtiyaçlarını bildirmekten çekinmezler.

İndigo Çocukları Yetiştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Sınırlar koyarken yaratıcı olun. Bu çocuklara, yetişkin sorumluluk vermeden onlar yetişkinlermiş ya da yaşıtlarınızmış gibi davranırlar. Onları büyüklük taslamadan ve küçümsemeden dinleyin, saygı gösterin. Eğer onları sevdiğinizi söyler, ama saygısızca davranırsanız, onlar size güvenmeyeceklerdir. Bir İndigo çocuğu yüzünden ve gözlerinden hemen tanıyabilirsiniz, onlar çok yaşlı, derin ve bilge bir ifadeye sahiptirler.

İndigo Çocuğu Disipline Sokmak

1. Çocuğu her zaman bilgilendirin ve işin içine katın.
2. Basit açıklamalarla potansiyel yanlış anlamayı önleyin.
3. Çocuğunuza tepkisel davranmayın.
4. Emirler vermekten kaçının.
5. Bir durumu ortaya çıktığı anda çözüme kavuşturun.
6. Çocuğunuza vurmayın ve kaba sözler söylemeyin.
7. Sevginizi açıkça gösterin.

Önemli olan doğru yönlendirmek

Hiperaktif, zamane çocuğu ya da İndigo. Adı her ne olursa olsun, çocukta üstün ve özel bir potansiyel görülüyorsa, doğru bir biçimde yönlendirilmeli ve o potansiyelin doğru bir yolda işlenmesi sağlanmalıdır. "Çocuğum İndigodur, nasıl olsa zamanı gelince içindeki gizil güçler ortaya çıkacaktır" diyerek onu heba etmemek lazım.

İndigo çocukların eğitimi için sıralanan öneriler, pek alışık olmadığımız şeyler değil. Zaten çocuk eğitiminde olması gereken tavsiyeler. Bizler daha anlamlı ve daha gerçeğe yakın bir kavram kullanmışız: Zamane çocukları… Zamane çocukları, çünkü onlar, bilişsel süreçleri harekete geçiren uyaranların olduğu zengin bir ortamda dünyaya geliyorlar.

Artık eskisi gibi baskıcı ve şiddete dayalı yöntemler kullanılmıyor, sürekli aşağılanmıyor ve kendilerini özgürce ifade etme olanağı sağlanıyor. 7–8 kardeş içinde sıkışıp sevgi ve ilgiden yoksun büyümüyorlar. Akranlarından çok ebeveyn ve diğer yetişkinlerle iletişim içindedirler. Yetişkinlerin konuşma biçimlerini taklit ederek birer yetişkin gibi konuşabilir ve yetişkinin jest ve mimiklerini taklit ederek, onlar gibi bilgece bir yüz ifadesiyle ve derin bakışlarla bakabilirler. Gördükleri yanlışları korkusuzca dile getirir ve isteklerini zorla kabul ettirmeye çalışırlar.

İndigo çocuklar için sayılan bazı problemlerin bu çocuklarda olması da doğal bir sonuçtur; çünkü zamane çocukları, sürekli evde ve dört duvar arasında yaşıyorlar. Yeterince yaşıtlarıyla bir araya gelemiyor, dışarı çıkıp enerjilerini sarf edecek oyunlar oynamıyorlar. Kimi de her isteği yerine getirilmiş ve oldukça şımartılmıştır. Bu tür çocuklar, zeki bile olsa uyumsuz davranışlar gösterebilirler. Ayrıca tarihe bir göz atığımızda şu gerçekle karşılaşıyoruz. Sorunlu veya başaramaz diye okuldan atılan ve sonra dahi olarak toplumun karşısına geçen nice insanlar var.

Kaynak:on5yirmi5.com

banner53
Yorumlar (0)
31
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?