banner39

Yerlilik bütün boyutlarıyla Hece'de

Hece dergisi Yerlilik özel sayısında yerlilik kavramının sanat, edebiyat ve düşüncedeki yansımalarını tüm boyutlarıyla ele alıyor.

Arşiv 08.06.2010, 18:23 16.06.2010, 11:32
Yerlilik bütün boyutlarıyla Hece'de


Dünya Bülteni/ Kültür Servisi


Hece dergisinin “ Düşüncede Edebiyatta, Sanatta Yerlilik...” konulu özel sayısı, önceki özel sayılarda olduğu okurların geniş ilgi ve beğenisini toplayacak nitelikte. Şüphesiz bu onun konuyu tek boyutlu ele almamasından kaynaklan bir bakışla ilgilidir. Kuşkusuz bu arada çeşitli eleştirilerle de karşılaşacaktır. Konuya ilişkin farklı görüş ve yaklaşımların olabildiğince tümünü içeren bir tartışma açmayı da istediğini görmekteyiz derginin.

Yerlilik gibi çağrışımları çok zengin, çok çeşitli bağlamlarda ele alınabilen ve özellikle Türkiye’ de manipülasyona da pek müsait bir kullanım alanı bulmuş ve bulmakta olan bir kavram söz konusu olduğu için hem gerekli hem de zenginleştirici sayılmalı.

Birikim ve Doğudan dergilerinin konuyu ele almalarından sonra Hece’nin derleyici ve toplayıcı bir biçimde konuyu gündemine olması çok önemli. Oldukça hacimli bir sayı olmasına rağmen yerlilik dosyasının yine de eksik olduğunu, bu konunun daha pek çok yönleriyle tartışılması, konuşulması gerektiğini belirtmeye gerek yok. Yerlilik konusunun ve özel sayının renkliliği ve kapsamına vakıf, ağırbaşlı ve seviyeli bir üslûpla uzun bir kritiğe tabi tutulması derginin bu sayısının önemini daha da anlaşılır kılacaktır.

Derginin içeriği şöyle:


Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Yerlilik 5
Hasan Aycın/Çizgi 7

I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL/SİYASAL ARKAPLAN (8-216)
Vefa Taşdelen/Felsefe Yapmanın Yerli İmkanları 8
Ali K. Metin/Entelektüel Düşüncenin Yerlilik Perspektifinden Muhasebesi İçin Bir Giriş 17
Necdet Subaşı/Sadakat ve İstismar –Türk Siyasetinde Yerlilik Sorunu– 26
Mustafa Şahin/Yerlilik ve Yer Üzerinden Bir Yere Varabilir miyiz? 29
Murat Erol/Yerlilik İçin Kavramsal ve Anlamsal Bir Çerçeve 33
Lütfi Bergen/İsyandan Dirliğe: Anadolu’da Yerli Olmak 51
Aydın Aktay/Yersiz Yurtsuzlaşmaya (Modernliğe) Kültürel Bir Tepki Olarak… 70
Ali Ayçil/Yerlilik: ‘Harita Yurt’ ile ‘Coğrafî Yurt’ Arasında Muğlak Bir Sınır 86
Ercan Yıldırım/Yurt, Millet, İslâm ve Batılılaşma Ekseninde Türk Düşüncesinin Yerliliği 90
Firdevs Canbaz Yumuşak/Düşünsel Ütopyalar Açısından Yerlilik Sorunu 116
Kurtuluş Kayalı/On Yıl Sonraki Tipik Türk Sosyoloğunun Flu Bir Portresi… 124
Ahmet İnam/Anadolu’ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları 130
Kenan Çağan/İdeolojilerin Yerlilik Algısı: ya da ‘Biz’ ve ‘Herkes’ Üzerine 142
Mustafa Aydın/Kültürcülük Sorunu: Kültürün Küresel, Evrensel ve Yerelliği 150
Kadir Canatan/Sömürgecilik Karşısında Yerellik 158
Hilmi Uçan/Yerlilik’te Siyasanın ve Dinin İşlevi 168
M. Murat Özkul/Modern ve Postmodern Sarkacında Yerlilik Düşüncesinin Kıstırılmışlığı 173
Cemal Şakar/Kimlik Krizlerimiz Karşısında Yerlilik Fikirleri 180
Selim Somuncu/Yerlilik Düşüncesi Açısından Yerli, Yaban, Yabancı 187
Mahmut Hakkı Akın/Yabancıda Aranan Yerlilik 192
Mustafa Aldı/Yerliliğin Çelişkili Statükosu 196
Mustafa Tekin/Yerlilik ve Feminizm -Ojeli Tırnaklar ile Kınalı Parmakların… 201
İsmail Arslan/Tarih, Tarih Bilinci ve Yerellik Düşüncesi 208
Sait Mermer/Otur Yer’ine 211

II. BÖLÜM: EDEBİYATTA YERLİLİK (217-338)
Mehmet Narlı/Edebiyatta Yerlilik 217
Ali Pulat/Edebiyatta Yerlilik Nedir? 226
Recep Yıldız/Yerlilik ve Eğitim 231
Dursun Ali Tökel/Yerlilik Kavramından Divan Şiirine Bakmak 245
Ali Emre/Tanzimat Edebiyatı: Bir Yabancılaşmadan Başka Bir Yabancılaşmaya 258
Alâattin Karaca/Yerlilerin Arasındaki Yabancılar Millî Edebiyatçılar ve Köy Romancıları 265
Celâl Fedai/Evrenselin Yerelinde, Yerelin Taşrasında 272
Necati Mert/Yerlilik Açısından Edebiyatta Şehir ve Taşra Sorunu 277
Şaban Sağlık/Edebiyatın Yerel Boyutu Olarak Edebiyat Sosyolojisi 282
Abdurrahim Karadeniz/Yerlilik, Dil ve Görsel Dil 289
Ertan Örgen/Yerliliğin Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Görünümleri 294
Mustafa Zeki Çıraklı/Türk Edebiyatında Yerlilik Üzerine Bir Yol Haritası Denemesi 298
Bekir Şakir Konyalı/Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yerlilik 305
Ümit Apaydın/Cumhuriyet Döneminde Bir Yerlilik Arayışı: Mavi Anadoluculuk ve… 312
Alev Erkilet/İçerdeki Yabancı, Dışarıdaki Dost: Amin Maalouf ve John Berger… 322
İshak Yetiş/‘Yerli Düşünce’ 330
Mustafa Şerif Onaran/Yerelden Evrensele İnce Memed 334

III. BÖLÜM: SANAT, MİMARİ, RESİM (339-382)

Köksal Alver/Yer ve Mekân Ekseninde Yerlilik 339
Mehmet Öğün/Neyin Mimarisi? 342
Yusuf Civelek/Düzen ve Çeşitlemeden Karmaşıklık ve Çelişkiye: Mimari Güzelliğin… 349
Mustafa Karaosmanoğlu/Mimarlık Evrensellik ve Yerellik Meselesi 359
Ekrem Kahraman/Günümüz Türk Sanatı/Resminin Entelektüel/Siyasal Zemini Üzerine 374

IV. BÖLÜM: SİNEMA, TİYATRO, MÜZİK, TV… (383-441)

 Cafer Özgül/Yerli Filim 383
Necip Tosun/Ulusal Sinema Tezi ve Yerlilik Sorunu 390
Salih Nurdağ/Türk Tiyatrosunda Yerlileşme/Adaptasyon Çalışmaları ve Geleneğin… 398
Yalçın Çetinkaya/Yerellik ve Evrensellik Açısından Müzik Dili 406
Savaş Ş. Barkçın/Mûsikîmiz Kimin?: Anlamsız Bir Soruya Anlamlı Bir Cevap 409
Mustafa Selçuk Erarslan/Dinî Duyuş ve Yaşayışın Müziği 416
Bayram Bilge Tokel/Halk Musikimizin Yerli Değerler Yönünden Anlam ve Önemi 419
Mehmet Harmancı/Arabesk Müziğin Yerliliği Meselesi ve Orhan Gencebay Şarkıları 423
Selçuk Küpçük/Türk Pop Müziği ve Yerlilik-Yabancılık Sorunu 426

V. BÖLÜM SORUŞTURMA (442-476)

Turan Koç/Medeniyetin Ben Bilinci 442
İsmail Kıllıoğlu/ Yerlilik Üzerine 444
Recep Duymaz/Yerliliğin Sanat/Estetik Kuramlarımızdaki Yeri 446
Süleyman Hayri Bolay/Yerlilik ve “Komşu Canıyla Durmak” 448
Atasoy Müftüoğlu/Yerliliğe Kapanıp Kalmak 451
Doğan Hızlan/Yerlilik, Önemli ve Unutulmaması Gereken Bir Kavram 453
Ertuğrul Günay/Kültür Dünyasında Yerlilik/Evrensellik Tartışmaları Üzerine 457
Abdullah Şevki/Göçebelikten “Yerliliğe” Değil “Yerleşikliğe” 459
Hüseyin Atlansoy/Yerliler için Kısa Notlar 464
A. Ali Ural/Yerlinin “Yer”i 465
Mustafa Muharrem/Kendilik Bilinci 466
Semih Gümüş 467
Ömer Erdem/Ben Yerli miyim? 468
Ömer Erinç/Bir Yerde Olmak/Bir Yerden Bakmak 469
Mustafa Köneçoğlu/”Doğunun Yedinci Oğlu” Bağlamında Yerlilik ve Aidiyet Sorunsalı 471
Gönül Yonar Utku/Çıkınımızda Ne Var? 473
Erdal Çakır/Yerliliğin Evren (Selliğ)i ya da Zihnimiz Kaç Köşeli Bir Dairedir 475

VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA (477-488)

Yusuf Turan Günaydın/Yerlilik Bibliyografyası 477
Kitaplar/477 • Makaleler/477 • Kitaplarda Bölümler/481
Özel Sayılar-Dosyalar/482 • Röportaj, Açıkoturum ve Soruşturmalar/482
Tezler/482
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?