banner15

 Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı | TABLO

PewSearch Center tarafından 7 Avrupa Birliği ülkesinde yapılan anketlerde, Avrupa'daki azınlık karşıtı fikirler Romanlar, Müslüman ve Yahudiler üzerinde artış gösteriyor

 Avrupa ülkelerinin azınlık karşıtlığı | TABLO

Bu anketin yapıldığı 7 Avrupa Birliği ülkesindeki birçok insan kendi ülkesindeki azınlık grupları hakkında olumsuz görüşlerini ifade ediyor. Özellikle ankette Müslümanlara karşı değerlendirmeler olumsuz. Ancak bu olumsuz değerlendirmeler Müslümanlar gibi ‘çingeneler’ olarak bilinen Romanlar için de geçerli. Yahudilere karşıysa olumsuz yargılar bu iki gruba göre daha az. Ancak yine de, Yahudilerle ilgili olumsuz görüşler de beyan ediliyor. Mesela Yunanistan’da kamuoyunun yarısı Yahudilerle ilgili olumsuz görüşe sahip. Bu üç grup hakkında olumsuz fikir ve duygular siyasi yelpazenin sağında bulunan gruplar tarafında daha yaygın.

ROMANLARLA İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞLER

ÜLKELEROlumsuzOlumlu
İTALYA8510
 FRANSA 66 33
 YUNANİSTAN 53 45
 İNGİLTERE 50 38
 POLONYA 4937 
 ALMANYA 42 44
 İSPANYA 41 56
   
   

İtalya ve Fransa son yıllarda Roman topluluklara karşı yönelik politikalarla ilgili ciddi tartışmaların yaşandığı ülkeler. Özellikle bu iki ülkede Romanlara karşı ciddi bir olumsuz görüş hakim. İtalyanların yüzde 85’i ve Fransızların yüzde 66’sı bu olumsuz görüşü ifade ediyor. Yunanistan, İngiltere ve Polonya’da halkın nerdeyse yarısı olumsuz yargılara sahip. Almanya ve İspanya’da bu oran yüzde 40’larda. 1991 yılından bu yana Almanya’daki Romanlara karşı olumsuz duygular yüzde 60’tan yüzde 40’a düşmüştü. İspanya’daysa aynı dönemde yüzde 50’den yüzde 41’e düşüş gözlemlendi.

Romanlara karşı mevcut tutumun ideolojiyle ciddi bir ilişkisi var. Mesela sol kesimde bu görüşler bu kadar yaygın değil. Ama siyasi yelpazenin sağ tarafındaki insanlar daha olumsuz bakıyor.

Mesela Fransa solundaki katılımcıların yarısından fazlası – yaklaşık yüzde 54’ü – çingenelerle ilgili olumsuz görüş beyan ediyor. Ancak bu Fransız sağında yüzde 76’lara kadar çıkabilmektedir. Benzer bir şekilde Almanya’da sol merkezdeki katılımcıların yüzde 31’i olumsuz görüşlere sahipken, bu Almanya sağında yüzde 51’lere kadar çıkabilmektedir. Ve yine olumsuz görüşlere dair çift haneli rakamlar, Yunanistan İngiltere ve İtalya’da mevcuttur.

MÜSLÜMAN KARŞITI GÖRÜŞLER

ÜLKELEROLUMSUZOLUMLU
İTALYA6343
YUNANİSTAN5343
POLONYA5032
İSPANYA4649
ALMANYA3358
FRANSA2772
İNGİLTERE2664

Başta Yunanistan, İtalya ve Polonya’da ankete katılanların en az yarısı kendi ülkesindeki Müslümanlara olumsuz bakıyor. Almanya ve İngiltere ankete katılanların çoğunluğu Müslümanlarla ilgili olumlu görüşlere sahip. Ama İspanyol kamuoyu bu konuda bölünmüş durumda. Bu ankete yedi ülke katılmıştı. Ve bu ülkelerden biri olan Fransa’nın nüfusunun sadece yüzde 1’i Müslüman. Fransa’daysa kamuoyunun yüzde 72’si Müslümanlara olumlu bakmaktadır.

SAĞ-SOL GÖRÜŞLERİN MÜSLÜMANLARA KARŞI TAVRI

ÜLKELERSOLORTASAĞSAĞ-SOL FARKI
ALMANYA203147+27
FRANSA172040+23
İTALYA505972+22
YUNANİSTAN425463+21
İSPANYA384854+16
İNGİLTERE192634+15
POLONYA484654+6

Tıpkı çingenelere olduğu gibi Müslümanlar hakkındaki görüşler de ideolojiye bağlı. Siyasi yelpazenin sağındaki Almanların yüzde 47’si Müslümanlara olumsuz puan vermeye devam ediyor. Alman solunun sadece yüzde 20’si Müslümanlarla ilgili olumsuz düşünmektedir. Sol ve sağ arasındaki uçurum Fransa, İtalya ve Yunanistan’da yüzde 20’den fazladır. Ve yine önemli farklılıklar İspanya ve İngiltere için de söz konusudur.

Tutumları belirleyen diğer bir önemli faktörse yaştır. Yaşlı katılımcılar daha yaygın olarak olumsuz duygulara sahiptir. Mesela İspanya’da 50 yaş üzeri olan katılımcıların yüzde 51’i ülkelerindeki Müslümanlar ile ilgili olumsuz yargılara sahip. Buna karşılık 30 yaş altındaki katılımcıların sadece üçte biri aynı şeyi söylemektedir. Bu 50 yaş ve üstü ile 18’den 29’a oranla olan farklılıklar Fransa’da yüzde 12, Almanya’da yüzde 13 ve İtalya’da yüzde 12 iken, İngiltere’de yüzde 9 oranındadır.

YAHUDİ KARŞITI GÖRÜŞLER

Çingeneler ve Müslümanlar ile karşılaştırıldığında Yahudiler nispeten daha olumlu görülen bir azınlık durumunda. Ancak yine de, Yunanistan’da kamuoyunun yüzde 47’si Yahudilerle ilgili olumsuz görüşlere sahip. Aynı şekilde bu oran Polonya’da yüzde 26, İtalya’da yüzde 24 ve İspanya’da 18’dir. Fransa, İngiltere ve Almanya’daysa olumsuz yargılara sahip olanların oranı yüzde 10’dan daha az. 1991’den bu yana Almanya’da olumsuz yargılar yüzde 24’ten yüzde 5’e ve Polonya’da da yüzde 34’ten yüzde 26 seviyesine indiği gözlemlenmiştir.

Kısacası Yahudilerle ilgili Polonya, İtalya ve Yunanistan olumsuz yargıların fazla olduğu üç ülke. Ve siyasi yelpazenin sağında olanlar, soldakilere göre daha fazla Yahudi karşıtı duygulara hakim.

ÜLKELEROLUMSUZOLUMLU
YUNANİSTAN4747
POLONYA2659
İTALYA2465
İSPANYA1872
FRANSA1089
İNGİLTERE783
ALMANYA582

Kaynak: PewResearch Center
Dünya Bülteni için çeviren: Hazinadar Hasan Hız

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2015, 15:10
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35