60 yıl önce de basının gündeminde ezan vardı

Basın tarihinde bugün, Ezan meselesi, Celal Bayar’ın Çankaya köşkünde gazetecilere verdiği ziyafet ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün yurda dönüşü haberleri öne çıkıyordu.

Basın tarihinde bugün 09.06.2011, 15:02 09.06.2011, 15:02
60 yıl önce de basının gündeminde ezan vardı

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Yeni İstanbul-Cumhuriyet Gazeteleri-9 Haziran 1950

Devlet Başkanı, dün Çankaya köşkünde gazetecilere bir ziyafet verdi

Ezan meselesi

Ankara 8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)-Cumhurbaşkanı Celal Bayar demokrasi gelişmemizde emekleri geçmiş olan basınımızın Ankara’daki temsilcilerinden mürekkep bir gazeteci grubunu bu akşam Çankaya Köşkü’ne davet ederek yemeğe alıkoymuştur. Yemekte Meclis Başkanı ve Başbakan hazır bulunmuşlardır. Ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içerisinde devam etmiş ve Cumhurbaşkanı gazetecilerle memleket meseleleri üzerinde hasbıhalde bulunmuştur.

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)-Son günlerin hadiseleri etrafında salahiyetli iktidar mahfillerinin görüşleri şöyle ifade olunabilir:

Arapça ezan bahsinde bazı itirazlar ileri sürülmektedir. Hâlbuki C.H.P,Atatürk inkılâplarında gedik telakki edilebilecek mahiyette birtakım tavizlere daha önce bizzat kendisi girişmiştir. Türbelerin açılması bu meyandadır. İnkılâpçı hüviyete sahip olan yeni iktidar ise aynı zamanda laiklik prensiplerine hürmetkâr kalmaktadır. Arapça ezan meselesini bu zaviyeden mütalaa etmek lazımdır. Halk efkârının din düşmanı olarak tanıdığı bir hükümetin eski iktidar zamanında açılmış gedikleri kapaması güç olurdu.

Bu bahisle C. H. P. nin yeni iktidarı ithama hiçbir şekilde hakkı yoktur. Ezanın din lisanında okunması herhangi bir taviz manasına gelmez ve bunu diğer tavizlerin takip edebileceği yolundaki endişeleri de tamamıyla yersiz ve haksızdır.

Dış İşleri Bakanı dün akşam Paris’ten döndü

Fuat Köprülü’nün, Paris’te yaptığı temaslara ve Fransız Cumhurbaşkanı ile mülakatına dair verdiği izahat

Geçen hafta Paris’te Avrupa konseyi Bakanlar Kurulu ve Avrupa iktisadi işbirliği teşkilatı toplantılarına memleketimizi temsilen iştirak eden Dışişleri bakanımız Fuat Köprülü beraberinde Özel kalem Müdürü Necdet Kent olduğu halde dün akşam saat 19.45 te uçakla Cenevre yolu ile şehrimize gelmiştir.

Dışişleri Bakanı hava alanında Vali ve Belediye Başkanı Dr. Fahreddin Kerim Gökay, basın mensupları, dostları ve partililer tarafından karşılanmıştır.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?