Filistin'de vaziyet kötüleşiyor

Basın tarihinde bugün, Filistin’de gittikçe kötüleşen durum, Başbakan İsmet İnönü’nün hava seyahati ve Adisababa’da İtalyanlarca kurşuna dizilen 45 Habeşliye dair haberler öne çıkıyordu.

Basın tarihinde bugün 21.05.2011, 14:18 21.05.2011, 14:18
Filistin'de vaziyet kötüleşiyor

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Ulus Gazetesi 21 Mayıs 1936

Filistin’de Vaziyet Kötüleşiyor

4500 Yahudi’ye göç vesikasının verilmesi yeniden kargaşalıklar çıkmasına yol açtı

Kudüs, 20 (A.A)- Yeniden 4500 göç vesikası verildiği bildirilmektedir. Bu haber, taşkınlık doğurmuş ve bu taşkınlığı nümayişler ve arbedeler takip etmiştir. Bu sırada bir Yahudi ölmüş ve bir Arap da yaralanmıştır.  Kargaşalıkların başlangıcından beri ilk defa olarak bazı gemiler Tel-Aviv’de mallarını grevcilerin mani olmak istemesine rağmen karaya çıkarmışlardır.

Araplarda Heyecan

Hayfa, 20 (A.A)-Dün muvakkat Tel-Aviv Yahudi limanına ilk yiyecek yüklü bir gemi gelmiş ve yükünü İngiliz kruvazörünün himayesi altında boşaltmıştır. Tel-Aviv halkı bu münasebetle sevinç tezahüründe bulunmuştur. Buna mukabil Hayfa limanındaki Arap işçi büyük heyecan içindedir.

Başbakanımız Dün Bir Hava Gezisi Yaptı

Başbakanımız İsmet İnönü, yanlarında Bayan İnönü ve oğulları BB. Ömer ve Erdal olduğu halde, dün saat 15.30 da tayyare istasyonuna gitmişlerdir. İstasyonda Başbakanımızı Bayındırlık Bakanı B. Çetinkaya, istasyon direktörü ve fabrika delegeleri karşılamıştır. İngiltere’den yeni gelen yolcu tayyarelerini gezen ve izahat alan İnönü, Pilot B. Tahir’in idaresindeki yeni tayyarelerden biriyle ve yanlarında Bayan İnönü ile oğulları BB. Ömer ve Erdal, Bayındırlık Bakanı Çetinkaya, Başbakanlık Hususi Kalem Direktörü Vedid olduğu halde şehir üzerinde bir hava gezintisi yapmışlardır. Gezinti 45 dakika sürmüş, Yenişehir, Çankaya, Keçiören, Baraj üzerinden uçarak Çiftlik yoluyla dönülmüştür. Başbakanımız geziden çok memnun olduğunu söylemiş ve istasyon binasındaki türlü tayyare tiplerini gösteren katalogları gözden geçirerek tayyare postaları hakkında izahat almıştır.

Taymis Muhabirinin Bildirdiğine Göre

45 Habeş kurşuna dizildi

Londra, 20 (A.A)-Taymis gazetesinin Cibuti muhabirinin bildirdiğine göre Cuma gecesi 45 Habeş kurşuna dizilmiştir. Muhabir, Adisababa’dan hareket edeceği sabah, 23 Habeş’in de kurşuna dizildiğini ilave etmektedir.

Roma’ya Göre

Roma, 20 (A.A)- Resmen bildirildiğine göre Adisababa’da Habeş katliamı yapılmamıştır. Yalnız haydutluk suçu ile yakalanmış Habeşlerden birkaç kişi idam edilmiştir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?