banner15

Suriye'de vaziyet karışık

Basın tarihinde bugün, Suriye’deki karışık durum, Yüksek Askeri Şura kararları ve Jandarma karakolunda dayak yiyen köylülere dair haberler öne çıkıyor.

Suriye'de vaziyet karışık

 Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

 
  

Zafer Gazetesi-24 Ağustos 1949

Suriye’de vaziyet karışık-Kızıl tahrikler gittikçe artıyor-Komünistler beyannameler dağıtıyorlar- Suriye’yi bir dâhili harbe sürüklemeye uğraşıyorlar

İskenderun, 23 (Telefonla)-Buraya gelen haberlere göre, Suriye’de komünistler durmadan kargaşalık çıkarmaya çalışmaktadırlar. Hükümetçe çıkarılması yasak edilen ve tekrar intişarı istendiği halde müsaade edilmeyen komünist organı Satuelşark gazetesi ile yayın yapmaya imkan bulamayan komünistler, bu defa birtakım beyannameler neşrederek halk efkarını bulandırmak ve Suriye’yi bir dâhili harbe sevketmek gayesini gütmektedirler. Gizlice dağıtılan bu beyannamelerde halk yeni rejime karşı kışkırtılmakta ve zengin sınıfın ortadan kaldırılması istenmektedir. Hükümet bu beyannameleri neşreden kimseleri yakalamak için bazı bölgelerde araştırma yapmış ise de bir şey elde edememiştir. Hama ve Humus’ta da vaziyetini ciddiyetini aynen muhafaza etmekle beraber Hükümet Halep’te kısmen, Şam’da ise tamamen yerine gelmiş bir vaziyettedir. Hama ve Humus’ta Barazîler silahlanmaya ve diğer aşiretleri de kendi saflarına katılmaya gayret etmektedir.

 

 

Ordu erkânı arasında değişiklik- Orgeneral Hakkı Akoğuz askeri şuraya alındı

Ankara, 23, (a.a)-İkinci Ordu Müfettişi Orgeneral

 
  

Hakkı Akoğuz’un açık olan Yüksek Askeri Şura üyeliğine, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Muzaffer  Tuğsavul’un İkinci Ordu Müfettişliğine, Üçüncü Ordu Müfettişi Orgeneral İzzet Aksalur’un Genelkurmay İkinci Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı Orgeneral Mahmut Berköz’ün Üçüncü Ordu Müfettişliğine tayinleri yüksek tasdike iktiran edilmiştir

Uşak karakolunda-Falakadan geçen köylü yurttaşlar-Yangın angaryasına gitmediler diye bir köylü ailesine basmışlar sopayı

Uşak, 23 (Telefonla)-Uşak Jandarma karakol ve nezaretinde ağzına paçavra tıkanmak suretiyle falakaya takılmak şekliyle müthiş bir şekilde dövülmüş olan Güvem köyü demokratlarından Muharrem Gümüş’ün bu feci hali karşısında Kütahya Demokrat Milletvekili Hakkı Gedik tarafından Başbakan Şemseddin Günaltay’a aşağıdaki telgraf çekilmiştir. “Sayın Başbakan Şemseddin Günaltay, Uşak ilçesine bağlı Güvem köyü sakinlerinden Muharrem Gümüş ile kardeşleri ve karıları bu aileden birisinin orman yangını söndürme angaryasına vaktinde gitmediği iddiasıyla, köyde jandarma tarafından dövülmesini müteakip hepsi köyün harman yerinden zorla uzaklaştırılmış ve Uşak’a getirilerek karakolda malum usullerle dövülmüşlerdir… ve derhal müessir müdahalenizi ve müstecasirlerin cezalandırılmalarını saygı ile dilerim.”

  

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2011, 01:13
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35