Belge tarih

Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü
Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü

Bedri Bey’in okulun “Grand Cour” Büyük Bahçesi’ne yuvarladığı bu top, kuşkusuz Türkiye’de futbol’un yeşermesinde büyük rol oynamıştı

Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu
Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu

Hayatı boyunca devlet işlerinden uzak kalmış olan Sultan Reşad, gittikçe güçlenen İttihat Ve Terakki idaresinin elinde adeta bir oyuncak haline gelmiştir

Halifeliğin kaldırılmasına yönelik kanunun maddeleri
Halifeliğin kaldırılmasına yönelik kanunun maddeleri
Enver Paşa'nın Balkanlar üzerine söyleşisi
Enver Paşa'nın Balkanlar üzerine söyleşisi
Harf inkılabına karşı çıkan bir Yahudi aydını
Harf inkılabına karşı çıkan bir Yahudi aydını
Japon İmparatorundan Sultan'a mektup
Japon İmparatorundan Sultan'a mektup

II. Abdulhamid, Osmanlı'nın hamisi olduğu topraklar ve dışındaki topraklarla ilişkisini en üst düzeyde tutan II. Abdulhamid, Japon imparatorluğu ile de ilişkileri güçelendirmiş, Japon imparatoru tarafından devlet nişanına layık görülmüştü.

İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması
İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması

Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından 3 Şubat 1926'da idam cezasına çarptırılan Atıf hoca 4 Şubat'ta idam edildi.

Şapka kanunu toplumsal mühendislik projesiydi
Şapka kanunu toplumsal mühendislik projesiydi

banner39