banner15

Belge tarih

Tarihte Osmanlı lirasının simgesi
Tarihte Osmanlı lirasının simgesi

Osmanlı para sistemi ve birimi esas itibariyle “akçe” denilen gümüş paraya dayalı olarak basılsa da tarih içerisinde değişikliğe uğramıştır

Osmanlı okullarındaki yabancı öğrenciler-BELGE
Osmanlı okullarındaki yabancı öğrenciler-BELGE

Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'ya ögrenci gönderirken, Osmanlı okullarında da Avrupalı öğrenciler eğitim alıyordu.

Sevr'e Hakimiyet-i Milliye'nin tepkisi
Sevr'e Hakimiyet-i Milliye'nin tepkisi
Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü
Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü
Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu
Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazel-i Hümayunu
Enver Paşa'nın Balkanlar üzerine söyleşisi
Enver Paşa'nın Balkanlar üzerine söyleşisi

Feraye Gazetesi muhabiri ile Harbiye Nâzırı Enver Paşa arasında Balkanlar özelinde Osmanlı'nın son dönemine ışık tutacak önemli bir görüşme gerçekleştirildi

Harf inkılabına karşı çıkan bir Yahudi aydını
Harf inkılabına karşı çıkan bir Yahudi aydını

Avram Galanti, harf inkılabının yapılmasına karşı çıkarken, ileri gelen Kemalist kalemlerle de polemiğe girmekten çekinmedi

Japon İmparatorundan Sultan'a mektup
Japon İmparatorundan Sultan'a mektup

banner39

banner36

banner37

banner35