banner39

Enver Paşa'nın Alman basınına verdiği röportaj

Enver Paşa, Çanakkale Savaşı'yla ilgili batı basınında taraflı haberler çıkması üzerine Frankfurter Caytulg gazetesine mülakat verir.

Belge tarih 04.08.2018, 12:21 05.08.2018, 11:15
Enver Paşa'nın Alman basınına verdiği röportaj

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Frankfurter Caytulg Gazetesinin Dersaadet özel muhabiri Mösyö Paul Vaiç, Harbiye Nazırı Enver Paşa hazretleriyle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Muhabir görüşmeyi şöylece yazıyor:

Enver Paşa Hazretleriyle Görüşme

“Harbiye Nazırı Enver Paşa hazretleri, Çanakkale Boğazı’nın düşman donanmaları tarafından bombardımanı hakkında, kendilerini ziyaretim esnasında bazı açıklamalarda bulunmuştur. Fransız, İngiliz ve Rus telgraf ajanslarının Çanakkale Boğazı bombardımanına dair verdikleri yalan haberler kendisini hayret ve şaşkınlığa düşürmektedir. Zira askerliğe yakışacak bir fazilet ve hakikatle açıklamalarında doğru söylemeye alışık olduklarından, düşmanların neşrettikleri asılsız haberler kendilerinde pek derin bir nefret uyandırıyor. Düşman hükümetlerinin resmi bildiriler ile neşrettikleri yalanlara gülerek mukabele ile bu derece ısrarla yalandan medet uman hükümetlerin galip geleceklerini düşünmenin bile uygun olmayacağı kanaatindedirler.

Enver Paşa Hazretleri, savaşın başında Erkan-ı Harbiyesi ile birlikte, Çanakkale istihkâmlarını teftiş etmişlerdi. Bundan dolayı kendilerinin Çanakkale Boğazı’nda icra olunan askeri harekâtlar hakkındaki değerlendirmeleri yalnız kumandanlardan aldıkları malumata dayanmamaktadır. İngiliz ve Fransız donanması tarafından Şubat’ın on dokuzunda icrasına girişilen deniz harekâtı, şimdiye kadar boğazın en dışta bulunan istihkâmlarından bir kısmını bir dereceye kadar hasara uğratmaktan başka bir netice vermemiştir.

Savaşa dair bütün olayların içinde en dikkat çekici olan cihet şudur ki: Düşman donanmalarının bombardıman ettikleri dış istihkâmlar, Osmanlı Devleti’nin malik bulunduğu en köhne ve daha bombardımanın başında iken yıkılmaları beklenen tabyalardır.

Enver Paşa hazretleri şimdiye kadar boğazda meydana gelen deniz harekâtında, boğazın asıl müdafaa hatlarına henüz temas edilmediğini ve boğazın müdafaası için hayatlarını her zaman topları başında feda etmeye hazır olan ve bu mutlu anın gelip çatmasını şiddetle arzu edip bekleyen subay ve erlerin mevcut bulunduğunu beyan eylemişlerdir. Enver Paşa, İtilaf devletlerinin doğuda ve batıda uğradıkları mağlubiyetler üzerine, tarafsız durumda bulunan devletleri yanlarına çekme teşebbüsünde olduklarını, maksatlarına ulaşmayı kolaylaştırmak için safsatalarla karışık haberler neşr ile dünya kamuoyunu yanıltmak istediklerini izah eyledikleri sırada dediler ki:

“Millet, ordu ve donanmanın hissiyatını anlamak isterseniz Meclis-i Mebusan’ın tatili münasebetiyle dün Reis Halil Beyefendi tarafından söylenen nutkun ardından meydana gelen heyecanlı tezahürat ve vatan sevgisine dikkat ediniz. Buna ilave edecek bir sözüm yoktur. İşte düşmanlarımızın değerlendirme yaparken dikkate almaları gereken eden milli hissiyat şu merkezdedir.”

Muhabir Enver Paşa Hazretlerine veda edip ayrılacağı sırada, Paşa hazretleri tebessüm ederek şu sözleri ilave buyurmuşlardır: “Bir çalışma ve amelin yahut bir muharebenin neticesini kim tayin edebilir? Şüphesiz ki muvaffakiyeti, Cenab-ı Kadir-i Mutlak’ın inayetiyle kazanacağız. Fakat bunun başlangıç şartlarını biz kendimiz göstermeliyiz. Bu şartlar ise vatanımızı selamete sevk edecek olan kesin bir azim ve kutsallarımıza şaşırmaksızın ulaşmak için metin bir fikir takibinden ibarettir.”

Kaynak: İkdam Gazetesi 7 Mart 1915 tarihli nüsha. Numara 6482 (Kısaltılmış ve sadeleştirilmiştir.)

Sadeleştiren: Emre Gül

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?