banner15

Kuraklığa dayanıklı buğday ve arpa

Konya'da, yapılan çalışmalar ile kuraklığa dayanıklı buğday ve arpa geliştirilecek

Kuraklığa dayanıklı buğday ve arpa


Dünya Bülteni / Haber Merkezi

 
Konya'da Eylül ayı sonunda Kuraklık Test Merkezi açılacak. Kuraklık Test Merkezi'nde başlangıç olarak, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa çeşitlerinin su kullanım kapasiteleri ve kuraklığa toleransları belirlenecek.

Merkezde, ıslah aşamasındaki çeşit adaylarının da kuraklığa tolerans durumları daha kesin verilerle ve erken safhalarda tespit edilecek, kuraklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak bitki materyali geliştirilecek.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araşt ırma Enstitüsü bünyesinde Kuraklık Test Merkezi oluşturuldu. Merkez için laboratuar, sera altyapısı ile alet ve ekipmanlar alınarak, kullanıma hazır hale getirildi. Kuraklık Test Merkezi'nin resmi açılışı Eylül ayı sonu olarak planlandı.

Türkiye'de kuraklığın en yoğun yaşandığı yerlerin başında orta Anadolu Bölgesi'nin geldiğini belirten yetkililer, son yıllarda küresel ısınmayla birlikte artan kuraklık etkisinin kuraklığa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarının önemini artırdığını, bakanlığın bu ç erçevede Konya-Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Kuraklık Test Merkezi'nin oluşturulmasına karar verdiğini anlattılar.

Kuraklık Test Merkezi kapsamında, başlangıç olarak ülkesel ekmeklik ve makarnalık buğday ve arpa çeşit geliştirme programlarının ıslah materyallerinin sera, laboratuvar ve tarla koşullarında kuraklığa dayanıklılık parametrelerinin dikkate alınarak taranacağı ve kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ıslah materyalleri ıslah programlarına entegre edilerek çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

Yetkililer, Türkiye'nin tarım yapılan alanlarının 13 milyon hektarlık kısmında arpa ve buğday yetiştirildiği, bunun 3 milyon hektarlık kısmında kuraklık yaşanmadığı, 5 milyon hektarlık kısmında orta seviyede, 5 milyon hektarlık kısmında ise şiddetli kuraklık yaşandığı dikkate alındığında kuraklığa tolerans çeşit geliştirme çalışmalarının önemli hale geldiğine işaret ettiler.

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak oluşan kuraklığın insan beslenmesini tehdit edecek boyuta ulaştığına dikkat çeken yetkililer, Türkiye'de de kuraklığın 2007 ve 2008 yıllarında da etkili olduğunu hatırlattılar.

İklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklanan zararların en aza indirilebilmesinin "su kullanım etkinliği yüksek,yüksek sıcaklık şoklarına ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek üretime konulmasıyla" mü mkün olduğunu belirten yetkililer, Kuraklık Test Merkezi'nde yapılacak çalışmaları şöyle özetlediler:

"Merkezde oluşturulacak altyapı ile Türkiye'de yetiştirilen tarla bitkileri türlerinin tamamında, bitkilerde su kullanım kapasitesi ve etkinliği belirlenecek. Kuraklığa dayanıklılık seviyeleri erken jenerasyonlarda tespit edilecek ve ayrıca kuraklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak bitki materyali geliştirilecek. Çeşit geliştirmede test süreleri kısaltılarak etkinlik artırılacak. Kuraklığa tolerans çeşit geliştirmede zaman kazanılacak ve genetik materyallerin, çeşit adaylarının ve çeşitlerin kuraklığa tolerans dereceleri bilimsel verilerle ortaya konulabilecek ve kullanılabilecek." 
 
 

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2010, 01:36
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35