banner15

Yapay zekaya ruh entegre edilebilir mi?

Her geçen gün adını daha çok duyduğumuz yapay zeka robotların fiziki yetenekleri ile hayatlarımıza girmesinin etiğini soruşturanlar ruhun entegre edilemeyeceği robotların hiçbir zaman bir insan ile eşdeğer olamayacağını söylüyor

Yapay zekaya ruh entegre edilebilir mi?

Tüm dünyada teknolojinin de gelişimiyle yapay zekâ çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Üretilen yapay zekalar metal kaplı bir robota entegre edilmenin çok ötesine geçti ve neredeyse bir insan görünümüne ulaştı. Hal böyleyken insan ile yapay zekâ ayırt edilemez bir duruma geldi. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zekalar ne kadar donanımlı bir hale getirilirse getirilsin bazı insani özelliklerin insan eliyle üretilip bir yapay zekaya entegre edilmesi imkansız. Biz de bu özelliklerin neler olabileceğini farklı meslek grupları ve yaşlardan kişilere sorduk. Aldığımız cevaplar da gösteriyor ki yapay zekânın tümüyle bir insanın yerini alması mümkün değil…

Star gazetesinden Ali Demirtaş konu hakkında farklı insanlardan görüş aldı.

Celaleddin Çelik - Mimar

Yapay zekâ ile insan arasındaki farklardan ilki utanmak kavramıdır. İnsana özgü ayırt edici özelliklerden irice bir tanesi utanma. Âdem ile Havva yasağı deldiklerinde üzerlerindeki ince elbiseler yere dökülüverdi ve ikisi de o anda utandılar. Bu olduğu zaman örtünme falan emredilmemişti, öğrendikleri bir şey değildi utanmak. Yaradılıştan gelen bu duyguyu yeni bir yaratılış olmadan aktarmak zor. Bir diğeri ise affetmek. Yapılmaması gerekeni yapmak kadar, bunu affetmek de insana özgü. İnsan affedilmeye muhtaç olduğu için kendisi de affetmeye meyyal. Bütün aflar merhamete bağlanmayabilir, insanın çoğu kez var olmak için affetmeye ihtiyacı var. Affetmenin makul bir sebebi olmayabilir, bir sebep sonuç ilişkisine bağlanmayabilir. Bu da onu hesaplanamaz, açıklanamaz kılıyor. Üçüncüsü ise ilhamdır. İnsan manevi bir katmandan aldığı ilhamla sanat üretiyor. Bu anda insan Yaratıcı’ya bir kaç kademe daha yaklaşıyor. İlham insanın çok katmanlı yapısında altlarda kalan biyolojik ve psikolojik tabakalardan daha üstte bir düzleme hitap ediyor. İlhama muhatap olan insan bunu sanat yoluyla ortaya koyarken, dünyadaki diğer yaratılmışlardan kendini farklı kılan şeylerin en üstün olanını icra ediyor.

Doç. Dr. Ali Murat Kırık - Akademisyen

Bana göre yapay zekâ ile insan arasındaki farklardan ilki ruhtur. Ruh, yapay zekâ insanlığa her ne kadar büyük vaatler sunuyorsa da insanoğlu gibi bir ruha sahip olmaması en büyük dezavantaj olarak görülmektedir. Çünkü ruh yapay zekaya kodlanarak, entegre edilerek benimsetilecek bir yapıya asla sahip değildir. Yapay zekânın aldığı kararlar ve yaptığı tercihler ruh olmaksızın gerçekleştirildiği için zaman zaman yanlışların ve anlaşmazlıkların da meydana gelebilmesi mümkündür. Ruh, aynı zamanda inancın temelini oluşturmaktadır. İnanç olmadan doğruya ulaşmak, neredeyse imkânsızdır. Diğer ise empatidir. Yapay zekanın öğrenerek empati kurabilmesi kolay mı? Günümüz koşulları çerçevesinde baktığımızda oldukça zordur. Çünkü empati yaşanmışlıkların, hayatın bir yansıması olarak nitelendirilebilmektedir. Yapay zekânın kendini bir birey yerine koyması neredeyse imkânsızdır. Çünkü yapay zekânın bir sorunu ya da derdi içselleştirebilmesi yapısal olarak pek de mümkün görünmemektedir. Üçüncüsü ise insanlıktır. Yapay zekâ belki insanın yapamadığı birçok işi gerçekleştirebilir; fakat insan olmak zor zanaattır. Hissedebilmek, sevebilmek, şefkat, anlayış yalnızca insanlarda bulunmaktadır. İnsanlığımızı yitirirken yapay zekâlı robotlardan bunu beklemek neredeyse imkânsızdır. Vicdan ve hoşgörü insanlığın olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla mesele her şeyi yapabilmek veyahut başarılı olabilmek değil, insan olabilmek, insan olmanın farkına varabilmektir.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ

YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48