Muhabbet uzun bir yoldur

Sevmenin iki belirtisi vardır. Eğer bu iki şart yerine getiriliyorsa, o sevgi doğrudur, bu iki şart yoksa yalan söylenmiş olmaktadır.

Muhabbet uzun bir yoldur

Kâb-ül-Ahbar hazretleri, Hazret-i Ömer’e "ey Emir-ül-müminin, Allah’tan korkan bir kimsenin amelini yap. Kıyamet günü yetmiş Peygamberin yaptığı amelle gelsen, orada gördüklerinden dolayı amelini yine az görürdün" dedi.
Bunları işiten Hazret-i Ömer, düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman, "Bize nasihat et" dedi.
Kâb-ül-Ahbar hazretleri "ey Müslümanların Emiri, şayet Cehennem'den doğuda çok ufak bir pencere açılsaydı, batıdaki adamın beyni kaynar, sıcaktan erirdi" dedi.

Bunu işiten Hazret-i Ömer çok ağlayarak, "Devam et ey Kâb" deyince, o da buyurdu ki:

"Ey müminlerin emiri! Kıyamet günü Cehennem öyle şiddetlenir ki, mukarreb melekler, Peygamberler ve bütün herkes diz üstü çökerler. Bütün Peygamberler, "Ya Rabbi! Bugün nefsimi isterim" diyecekler, sadece Resulullah efendimiz "Ya Rabbi, ümmetimi isterim, başka bir şey istemem" diyecektir."

***

Âhiret azabından kurtulmanın çaresi, kurtulanları sevmektir. Sevmenin iki alameti vardır: Bu iki şart varsa doğrudur, eğer bu iki şart yoksa yalandır.
Birincisi, eğer seviyorsa, onu sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez ve onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Buna "hubb-i fillah, buğd-i fillah" denir. Ben Allah’ı çok seviyorum diyor, Ona isyan edenlerle dost oluyor, muhabbet besliyor. Bunun Allah’ı seviyorum demesi yalandır. Ben Resulullahı çok seviyorum, deyip öte yandan Resulullah efendimizi inkâr eden, hatta Peygamberliğini kabul etmeyenle münasebet kuruyorsa, onunla dost olanın, Resulullahı seviyorum demesi yalandır.
Yol ikidir. Allah var, bir de düşmanı var. Allah’ın dostu olan, dostlarıyla beraber olur. Hem düşmanlarıyla beraber olmak, hem de "seviyorum" demek, iki yüzlülüktür.
İkinci husus, sevginin şartı itaattir. İnsan sevdiğine itaat eder. "Allah ve Resulünü seviyorum" diyen kimse, sözünde samimiyse, Allah'a ve Resulü'ne itaat etmesi gerekir. Demek ki, muhabbet ince bir yoldur. Gözü kapalı gidecek bir yer değildir.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2015, 19:02
banner53
YORUM EKLE

banner39