banner39

Yok edilen ırk: Ayıya tapan Aynular

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası, Kuril Adaları ve Sakalin'in yerlisi, beyaz ırktan etnik bir topluluk olan Aynular veya Ainular'ın mâzisi milattan öncesine uzanmaktadır.

Bir Zamanlar 16.11.2018, 13:17 16.11.2018, 14:16
Yok edilen ırk: Ayıya tapan Aynular

Aynu (Aynu lisanında insan demek) kelimesi, Japonya'da uzun bir zaman etnik bir hakaret olarak kullanıldığı için, hâlen bazı Aynular kendilerine Utari (yoldaş) demeyi tercih etmektedir.
Eski Japon kaynakları Ainular'ı beyaz tenli, açık renk gözlü, oldukça tüylü ve ayıya tapan bir topluluk olarak göstermekteydi. Yine aynı kaynaklara göre Ainu kadınları, dudaklarının üstüne bıyık benzeri şekiller çizmekteydi. Antropolojik özelliklerinden ve ayı kültünden dolayı bazı bilimadamları, Ainular'ın atalarının Ruslar olabileceği yolunda tezler üretmişlerdir.


Aynu kültürü M.Ö. 1200'lere kadar uzanmaktadır. En son araştırmaların sonuçlarına göre Okhotsk ve Satsumon kültürünün birleşmesiyle meydana gelmiştir. Ekonomileri avcılık, balıkçılık ve toplayıcılığa dayanmaktaydı. Kuzeye doğru hareket eden Japon iskân ve istimlak hareketlerine karşı birkaç isyan haricinde (1457, 1669, 1789) genellikle daha da kuzeye doğru ricat ederek cevap vermeyi tercih eden Aynular 19. asrın sonlarında Meiji Devri'ne kadar Ezo (Hokkaido) adasında izafî bir hürriyet içinde yaşamaya devam ettiler.


Rusya ve Japonya hanedanları arasındaki emperyal mücadelenin bir ayağı olarak görülen Ezo Adası, Meiji Hanedanı tarafından kolonileştirildi. Adanın ismin Hokkaido'ya tebdil edilmesi de bu periyoda denk gelmektedir. Resmî asimilasyon siyaseti ve Japon nüfusunun adaya endemik olmayan hastalıkları ve kolonizasyonun yerli nüfus üzerindeki baskısı sebebiyle Aynu nüfusu ciddi şekilde azaldı. 1899'da millî bir Japon hüviyeti oluşturmak maksadıyla uygulamaya konulan politikalara destek mahiyetinde, Aynular'ı asimile etmek gayesiyle onları da Aborjin ilan eden bir kanun parlamentodan geçti. Japonya nihayet 6 Nisan 2006'da Aynu nüfusunu resmen endijen (yerli) bir grup olarak kabul etti.


Günümüzde Aynu lisanının ailesinin tespiti hususunda filologlar ortak bir hükme varamamışlardır. 1991'de lisanı Japonya'da akıcı bir şekilde konuşabilen sadece 15 kişi kayıt edilebilmiştir. Japonya'daki nüfusun ekseriyeti kendi âzâları tarafından da ırkçılık ve ayrımcılığa tabii olmamak için Japonlarla evlenmeye teşvik edildiğinden, bugün saf bir Aynu milletinden bahsetmek pek mümkün görünmemektedir. Rusya'daki nüfus bir kısmı da ananevî dinleri olan animizmden uzaklaşıp Rus Ortodoks Kilisesi'ne dâhil olmuştur.


Alt-Gruplar: Tohoku Aynuları (Honşu'da, yaşayan nüfus meçhul), Hokkaido Aynuları, Sakalin Aynuları, Kuril Aynuları (yaşayan nüfus meçhul), Kamçatka Aynuları (tarih-öncesinden bu yana nâmevcut), Amur Vadisi Aynuları (muhtemelen nâmevcut).

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?