banner39

Charles Darwin’in 'Türlerin Kökeni' kitabının 161. Yılında Evrim Teorisine Cevaplar:

GENEL 24.11.2020, 10:55
Charles Darwin’in 'Türlerin Kökeni' kitabının 161. Yılında Evrim Teorisine Cevaplar:
1/21

Charles Darwin 24 Kasım 1859 yılında “Türlerin Kökeni” adlı kitabıyla buYeryüzünde hayat nasıl başlamıştır ve bu çeşitlilikte bu kadar kompleks yapılı canlılar nasıl var olmuşlardır?
soruya bir cevap oluşturmaya çalışmıştı. Darwin ve bugün bu fikri savunanlara göre canlılar bir tesadüfler zinciri içinde oluşmuş ve zaman içinde de birbirlerinden farklılaşmışlardır. Farklılaşmaların etkisi evrimciler tarafından şöyle açıklanmaktadır: Farklılaşmalar eğer bir canlıya yarar sağlarsa, bu canlı diğerlerine göre avantaj sağlayacak, onun nesli de aynı avantajı sürdürecektir.