Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Malta, Belarus, Kosta Rika, Azerbaycan, Kolombiya, Irak ve Tunus ile imzaladığı mutabakat zaptı, işbirliği ve milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan mutabakat zaptı, işbirliği anlaşması ve milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Valetta’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 8 Haziran tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Mutabakat zaptına göre, iki ülke, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık bilişim sistemleri ve istatistikleri alanlarında tecrübe paylaşımı, halk sağlığı ve birinci basamak sağlık sistemi, hastane yönetimi, organ ve doku nakli ile kök hücre alanlarında bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğine gidilecek.

Minsk'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 8 Haziran tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Anlaşmaya göre, iki ülke, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra halk sağlığı ve tıp bilimleri alanında bilgi değişimi, personel, uzman ve heyet değişimi, konferans ve bilimsel toplantılara katılımın teşvik edilmesi yöntemleriyle özel işbirliği alanları belirleyecek.

İzmir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 11 Mayıs tarihli yazısı üzerine 3 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Anlaşmayla, her iki ülke mutabık kalınan hava hizmetlerini yürütmesi amacıyla bir veya daha fazla sayıda havayolu tayin etme, bu tayinleri feshetme ya da daha önce tayin edilmiş bir havayolu yerine bir başka havayolu ikame etmek amacı ile bu tayinleri değiştirme hakkına sahip olacak. Bu tayinlerde mutabık kalınan hizmetlerin işletilmesi ile bağlantılı olarak her bir havayoluna tanınan yetkilerin kapsamı da belirlenebilecek.

Anlaşma, işletme yetkisinin iptali veya askıya alınması, kapasite, ücret tarifeleri, vergiler, gümrük harçları, doğrudan geçiş, havacılık emniyeti, seyahat belgelerinin güvenliği gibi konuları da düzenliyor.

AZERBAYCANLA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 14 Mayıs tarihli yazısı üzerine 3 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. İki ülke, anlaşma çerçevesinde kara para aklama, siber suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, uyuşturucuların yasa dışı üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik maddelerin yasa dışı ticareti, resmi evrakta sahtecilik ve mali suçlar konularında işbirliği yapacak.

Bogota'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 28 Mayıs tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Türkiye ile Kolombiya, anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından sorumlu bir ortak işbirliği komisyonu kuracak.

Anlaşma, enerji, tarım, balıkçılık ve kırsal kalkınma, çevre, altyapı, kamu yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teşviki, kültür ve turizm, bilim ve teknoloji, toplumsal konular ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayacak.

İstanbul’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 8 Haziran tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Buna göre, her iki ülkenin tiyatro topluluk ve kurumları arasında işbirliği tesis edilecek. Ortak gösterilerin sergilenmesi için yönetmen, oyuncu, koreograf, dekor tasarımcıları ve sanat gruplarının değişimine imkan sağlanacak. Karşılıklı kültür gün ve haftaları düzenlenecek. İki ülke sinema, edebiyat ve kütüphanecilik alanlarında da işbirliğini geliştirecek.

IRAK İLE SAĞLIK ALANINDA MUTABAKAT

Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 8 Haziran tarihli yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Mutabakat Zaptıyla, Türkiye ve Irak temel sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, beslenme ve gıda güvenliği, üçüncü basamak sağlık hizmetleri, sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrolü, hastane ortamı, modern hastane tasarımları ve karşılıklı mutabakatla belirlenecek diğer alanlarda işbirliği yapacak.

Tunus'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 28 Haziran tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Buna göre, taraflar, turizm alanında karşılıklı yatırım ve girişimciliği desteklemek amacıyla, ülkelerinde turizm alanında faaliyet gösteren kurumların, profesyonellerin ve diğer birimlerin, gayretlerini ve kazanımlarını teşvik edecek, geliştirecek ve destekleyecek. Her iki ülke, potansiyel yatırımcıları turizm olanakları konusunda bilgilendirecek. Türkiye ve Tunus, konaklama kalitesinin artırılması, turizme yönelik araştırma ve geliştirme, kırsal ve kültürel turizmin geliştirilmesi, uzman ve bilgi değişimi konusunda işbirliğine gidecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2017, 12:03
banner53
YORUM EKLE

banner39