"Gri liste" komedisi: FAFT kendisiyle çelişti

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 21 Ekim’deki Paris’teki toplantıda Türkiye’yi “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kaldığı” gerekçesiyle gri listeye aldı. Ancak toplantıda yaşanan tam tersiydi. Türkiye aslında FETÖ, PKK ve yabancı vakıfların para trafiğini sıkı denetlediği için “STK’ların önünü kesiyorsunuz” diye suçlandı.

Dünya 25.10.2021, 09:14
"Gri liste" komedisi: FAFT kendisiyle çelişti

Kara para başta olmak üzere suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele için çalışan Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılan Paris’teki toplantısı, kuruluş amacına ters düşen gelişmelere sahne oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde görev yapan FATF, üye ülkelerin suç gelirleriyle mücadelesi konusunda tavsiyelerde bulunan bir platform.

Türkiye, 1991’den beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün üye ülkeler için belirlediği uluslararası standartlara uyum için bir dizi çalışma yaptı. Son olarak FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkaran Türkiye; 2019 FATF Raporu’nda dile getirilen terörizmin finansmanı, kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar konusundaki yükümlülükleri yerine getirdi.

HAZİRAN’DAKİ TOPLANTIDA TAM NOT ALDIK

Türkiye, Paris’te yapılan son toplantıda hak etmediği bir sonuçla gri listeye alındı. Haziran ayındaki toplantıda FATF’ın teknik heyeti ve sekretaryası ile toplantıya katılan birçok ülke temsilcisi Türkiye’nin uyum çalışmaları için yaptığı düzenlemeleri övdü. Türkiye’nin aldığı not, yasal süresi olan 14 günde herhangi bir itiraz görmedi.

ABD DÜĞMEYE BASTI

Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair rapora Haziran toplantısında itiraz etmeyen ABD, İsrail, Hindistan, Norveç ve İsveç gibi ülkeler, son toplantıda ağız birliği yapmışçasına aksi bir tutum takındı. Türkiye’nin bir önceki toplantıda tam not aldığı 8 No.’lu tavsiye kararını yeniden tartışmaya açan ABD FATF Delegasyonu Başkanı Scott Rembrandt, “Türkiye’de STK’nın önünü kesmeye dönük birtakım olaylar var. Bu düzenlemenin karşısındayız” dedi.

“BIRAKIN SUÇ İŞLESİNLER”

ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı olan Rembrandt’in itiraz ettiği konu Türkiye’nin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin para trafiği ile Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren Soros destekli vakıf ve derneklerin suça karışan yöneticilerine yönelik idari kararlardı. ABD bu tavrıyla; Türkiye’de suç işleyen terör örgütü mensuplarını korumaya çalışması dikkat çekti. Komisyonun Alman başkanı da ABD ve ABD’nin etkisinde kalan ülkelerle aynı yönde

tavır takındı. Daha önce Türkiye’nin çalışmalarına tam not veren Fransa ve İtalya temsilcileri ise toplantıda sessiz kalmayı tercih etti. Toplantıda Çin, Rusya ve Meksika ise Türkiye’yi destekledi.

Evrensel hukuk ilkesine itiraz ettiler

Türkiye’de; FETÖ PKK ve IŞID gibi terör örgütlerinin finansmanı suçu ve uyuşturucu suçundan dolayı hakkında kovuşturma başlatılan, iddianame düzenleyip mahkemenin iddianamenin kabul ettiği dernek yöneticileriyle alakalı olarak İçişleri Bakanı geçici tedbir olarak yönetim organını görevden uzaklaştırabiliyor. Bu düzenleme bütün dünyada geçerli olan evrensel bir kural. Ancak Türkiye’nin gri listeye alınması için bastıran ülkeler, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında kamu davası açılan birini, hüküm açıklanana kadar görevden uzaklaştırmasına karşı çıkıyor.

İşte Türkiye’nin attığı adımlar:

1 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koydu ve iç dondurma mekanizması tesis etti. Bu işlem daha önce 200-300 günde yapılabiliyordu.

16 saat gibi rekor bir sürede bu tür kararları alabilen Türkiye, şu anda Avrupa Birliği’nden daha hızlı.

2 - Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırladı.

3 - Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamladı.

4 - Gerçek faydalanıcılık sicilini kurdu.

5 - MASAK’ı yeniden yapılandırdı.

6 - Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurduk.

7 - UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirdik.

8 - Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe koydu.

9 - Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkardı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?