banner15

İran, ambargo sonrası ilk nakit parasına kavuştu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ülkesinin nükleer anlaşmadan sonra gevşetilen ambargo sayesinde ilk nakit parasına kavuştuğunu söyledi

İran, ambargo sonrası ilk nakit parasına kavuştu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı , ülkesinin nükleer anlaşmadan sonra gevşetilen ambargo sayesinde ilk nakit parasına kavuştuğunu açıkladı. Arakçı, “500 milyon dolar İsviçre’de bir banka hesabına yatırıldı. Her şey anlaşmaya uygun olarak yapıldı” dedi.

Obama Mart ayında Suudi Arabistan'a gidiyor. Öncesinde Hollanda, Belçika ve İtalya'yı ziyaret edecek.

Uluslararası ambargonun kalkması için Batıyla nükleer konusunda anlaşan İran, uluslararası ambargonun kalkması sayesinde ilk nakit parasına kavuştu.

500 MİLYON DOLAR İSVİÇRE'DE BİR BANKAYA YATIRILDI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ülkesinin nükleer anlaşmadan sonra gevşetilen ambargo sayesinde ilk nakit parasına kavuştuğunu açıkladı. Arakçı, "500 milyon dolar İsviçre'de bir banka hesabına yatırıldı. Her şey anlaşmaya uygun olarak yapıldı" dedi.

PETROL GELİRLERİ ABD VE AB TARAFINDAN DONDURULMUŞTU

Büyük bir kısmı İran'ın petrol gelirlerine ait olan paralar, ABD ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği ülkeler tarafından uygulanan ambargo kapsamında dondurulmuştu. Bu paraların serbest bırakılmasını öngören anlaşma, kasım ayında Cenevre'deki müzakereler sırasında sağlanmıştı.

AMBARGO BİTİYOR

20 Oca­k'­ta yü­rür­lü­ğe gi­ren an­laş­ma­ya gö­re İran, 2014'ün ilk 6 ayın­da ba­tı ül­ke­le­rin­de­ki ban­ka­lar­da don­du­ru­lan 4,2 mil­yar do­la­rı­nı ka­de­me­li ola­rak ala­bi­le­cek.

Eğer İra­n'­ın an­laş­ma şart­la­rı­na uy­du­ğu be­lir­le­nir­se 2014'ün ikin­ci 6 ayın­da 500 mil­yon do­lar da­ha ser­best bı­ra­kı­la­cak. İra­n'­ın ih­ra­ca­tı üze­rin­de­ki kı­sıt­la­ma­lar da ha­fif­le­ti­le­cek.

Anlaşma gereği İran Buşehr santralindeki nükleer çalışmaları sınırlandıracak.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2014, 07:58
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48