banner39

Ecdad Selçuklu'nun Anadolu'ya armağan ettiği 10 ünlü medrese

GENEL 17.07.2018, 15:00
Ecdad Selçuklu'nun Anadolu'ya armağan ettiği 10 ünlü medrese
1/10

Anadolu’ya Selçuklu Döneminden Yâdigar 10 Medrese
Osmanlı, kendisinden önce Anadolu’da hizmet veren Selçuklu medreseleri aracılığıyla büyük bir ilmi geleneği devraldı. Özellikle Horasan, Türkistan ve merkezî İslam coğrafyasındaki ilmi ve kültürel mirasın Osmanlı’ya aktarılmasında önemli bir köprü olan Selçuklu dönemi Anadolu medreselerinden 10 tanesini tanıyalım istedik.

Camiler, tekke ve zaviyelerle birlikte Selçuklu ve Beylikler döneminin en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Hadis, fıkıh ve tıp ihtisasına göre ayrılan Selçuklu medreseleri; sultanlar, hanedan ailesinin üyeleri, üst düzey devlet adamları ve komutanlar tarafından yaptırılmış. Giderleri vakıflar yoluyla karşılanan bu medreseler daha çok Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir, Amasya ve Tokat gibi merkezlerde karşımıza çıkar.

Anadolu’da inşa edilmiş onlarca Selçuklu medresesinden günümüze ulaşmayı başaranlar daha çok 13. asrın ilk yarısında yapılmış eserlerdir. Büyük Selçukluların ilmi ve kültürel mirasının Osmanlı’ya aktarılmasında önemli bir köprü olan Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi medreselerinden 10 tanesini tanıyalım istedik. Hakkını veremedğimiz bu eşsiz mirasın en azından birkaç tanesiyle tanış olalım dedik.

1. İnce Minareli Medrese

Konya’nın Selçuklu ilçesinde ve Alaeddin Tepesi'nin batısında yer alır. Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus döneminde vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1264 yılında yaptırıldığı biliniyor. Bir hadis medresesi olarak yaptırılan eserin mimarı ise Keluk bin Abdullah. 19. yüzyılın sonuna kadar ilim faaliyetlerinin devam ettiği medresenin avlusu kapalıdır ve tek eyvanı vardır. 1936 yılında tamir gören eser, 1956’dan itibaren Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmet vermekte.